Η μέθοδος ή/και οι προδιαγραφές ώστε ο κεντρικός υπολογιστής και η μονάδα SSD να επικοινωνούν μεταξύ τους

  • Το PCIe είναι εμπορικό σήμα της PCI-SIG.
  • Τα NVM Express, NVMe, NVMe-MI, NVMe-oF είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή μη της NVM Express, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.