Η χωρητικότητα της μονάδας διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων, τη διαμόρφωση, τις ρυθμίσεις, το λογισμικό, το λειτουργικό σύστημα και άλλους παράγοντες. Απόδοση απαιτείται για μια ποικιλία εφαρμογών, από κινητές συσκευές έως βιομηχανικές εφαρμογές.

Ορισμός της χωρητικότητας: Η KIOXIA ορίζει το ένα megabyte (MB) ως 1.000.000 byte, το ένα gigabyte (GB) ως 1.000.000.000 byte και το ένα terabyte (TB) ως 1.000.000.000.000 byte. Το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή, ωστόσο, χρησιμοποιεί δυνάμεις του 2 για να ορίσει τις χωρητικότητες, ορίζοντας έτσι 1 GB = 2^30 = 1.073.741.824 byte και κατά συνέπεια εμφανίζει μικρότερη χωρητικότητα. Η διαθέσιμη χωρητικότητα (συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών αρχείων πολυμέσων) μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων, τη διαμόρφωση, τις ρυθμίσεις, το λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα, όπως για παράδειγμα, Λειτουργικό Σύστημα Microsoft ή/και προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού ή αρχεία πολυμέσων. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα μπορεί να ποικίλει.
 

  • 1 MB (megabyte) = 1.000.000 bytes.
  • Ένα kibibyte (KiB) σημαίνει 2^10 ή 1.024 bytes.


Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής ενδέχεται να διαφέρουν εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως π.χ. κεντρικές συσκευές, λογισμικό (προγράμματα οδήγησης, λειτουργικό σύστημα κ.λπ.) και τις συνθήκες ανάγνωσης/εγγραφής.