[1] Διατίθενται προαιρετικά μοντέλα Sanitize Instant Erase (SIE), Self-Encrypting Drive (SED), FIPS (Ομοσπονδιακά Πρότυπα Επεξεργασίας Πληροφοριών).
[2] Η επιλογή SIE υποστηρίζει το Crypto Erase, το οποίο είναι μια τυποποιημένη λειτουργία που ορίζεται από την NVM Express Inc.
[3] Το SED υποστηρίζει τα TCG Opal και Ruby SSCs. Διαθέτει μερικά μη υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά TCG Opal. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε νε υποβάλετε τις ερωτήσεις σας στην επιλογή "Επικοινωνία".
[4] Οι δίσκοι FIPS έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με το FIPS 140-2 Level 2, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας για την κρυπτογραφική μονάδα του NIST (Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας). Για την πιο πρόσφατη κατάσταση επικύρωσης κάθε μοντέλου, μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας στην επιλογή "Επικοινωνία".
[5] Προαιρετικές μονάδες συμμόρφωσης με τη δυνατότητα ασφάλειας δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες λόγω τοπικών κανονισμών και κανονισμών που διέπουν τις εξαγωγές.

  • Οι μονάδες που συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες λόγω των τοπικών κανονισμών.
  • Για την πιο πρόσφατη κατάσταση πιστοποίησης και περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω στην επιλογή "Επικοινωνία" του ιστότοπού μας.