Μεγ. διαδοχική ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής

EXCERIA PRO SSD / SCERIA G2 SSD: Οι διαδοχικές ταχύτητες μετρήθηκαν με το CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=32, T=1.
EXCERIA PLUS G2 SSD / EXCERIA PLUS SSD / EXCERIA SSD: Οι διαδοχικές ταχύτητες μετρήθηκαν με CrystalDiskMark 6.0.2 x64, Q=32, T=1.
EXCERIA SATA SSD: Οι διαδοχικές ταχύτητες μετρήθηκαν με ATTO v3.05, QD10.
Οι τιμές αυτές είναι οι βέλτιστες που έχουν επιτευχθεί σε συγκεκριμένο περιβάλλον δοκιμών στις εγκαταστάσεις της ΚΙΟΧΙΑ Corporation και η ΚΙΟΧΙΑ Corporation δεν μπορεί να εγγυηθεί ταχύτητες ανάγνωσης ή εγγραφής σε μεμονωμένες συσκευές. Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και το μέγεθος των αρχείων.