Μεγ. τυχαία ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής

EXCERIA PRO SSD / EXCERIA G2 SSD: Η τυχαία προσπέλαση στα 4KiB μετρήθηκε με το CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=32,T=16.
EXCERIA PLUS G2 SSD / EXCERIA PLUS SSD / EXCERIA SSD: Η τυχαία προσπέλαση στα 4KiB μετρήθηκε με CrystalDiskMark 6.0.2 x64, Q=32,T=8.
EXCERIA SATA: Η τυχαία προσπέλαση στα 4KiB μετρήθηκε με CrystalDiskMark 5.1.2 x64, QD32.
Οι τιμές αυτές είναι οι βέλτιστες που έχουν επιτευχθεί σε συγκεκριμένο περιβάλλον δοκιμών στις εγκαταστάσεις της ΚΙΟΧΙΑ Corporation και η ΚΙΟΧΙΑ Corporation δεν μπορεί να εγγυηθεί ταχύτητες ανάγνωσης ή εγγραφής σε μεμονωμένες συσκευές. Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και το μέγεθος των αρχείων.