SSD garanciális információk

A KIOXIA Gyártói jótállási nyilatkozata:

  • EXCERIA PRO SSD
  • EXCERIA G2 SSD
  • EXCERIA PLUS Portable SSD

1. Általános

Hibás termék esetén a vásárlónak az eladóval szemben érvényesíthető kötelező garancia kiegészítéseként a KIOXIA Europe GmbH. („KIOXIA”) az SSD-ket megvásárló Ügyfeleknek az alábbi gyártói garanciát („Garancianyilatkozat”) nyújtja.

Jelen Garancianyilatkozat nem zár ki semmilyen kötelező érvényű jogi felelősségről szóló törvényt, például termékfelelősségről szóló törvény, felelősség szándékos/súlyos gondatlanság esetén vagy életveszélyes, testi vagy egészségügyi sérülés miatt.

A jelen Garancianyilatkozatban előforduló „SSD” bármely, az alábbi weboldalon [https://personal.kioxia.com/support] felsorolt terméket jelenti.

A jelen Garancianyilatkozatban előforduló „Ügyfél” kifejezés bármely olyan személyre vonatkozik, aki egy SSD kártya tulajdonosa és privát felhasználási célokra (nem kereskedelmi) vásárolt SSD-t, és aki azt privát (nem kereskedelmi) célokra használta.

2. Hatály

Jelen Garancianyilatkozat Fogyasztók által 2021. október után, Európa földrajzi területén, a Független Államok Közössége (FÁK) valamely tagállamában, a Közép-Keleten (Törökországot és Izraelt is beleértve), valamint az afrikai kontinens összes országában, a szigeteket (például Madagaszkárt) is beleértve (együtt „Terület”) vásárolt SSD-kre vonatkozik. Ugyanakkor nem vonatkozik az úgy nevezett ’párhuzamos importokra’, vagyis, amikor a KIOXIA-tól eltérő fél importálta először a Területre az SSD-ket. A KIOXIA fenntartja magának a jogot annak meghatározására, hogy az adott SSD párhuzamos importból származik-e. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta, hogy az ilyen párhuzamos importokra vonatkozik-e garancia.

3. Gyártói garancia és gyártói garanciaidőszak

3.1 KIOXIA garantálja Ügyfél számára, hogy a vásárolt SSD megfelel a KIOXIA vállalat által a https://europe.kioxia.com/hu-hu/personal.html. weboldalon közzétett termékspecifikációknak.

3.2 Egy SSD garanciaidőszaka a csomagoláson vagy a „Személyes tároló termékek által lefedett termékek listáján” (link) kerül meghatározásra, és három (3) vagy öt (5) évig terjed a vásárlás időpontjától kezdődően, ami az adott SSD típusától függ. A vásárlás időpontjának igazolására a vásárláskor kapott számla eredeti példánya (pénztári bizonylat) szolgál, amely tartalmazza a vásárlás időpontját, az SSD típusszámát és sorozatszámát.

3.3 A cseretermék garanciaidőszaka a csere időpontjától számított harminc (30) nap vagy a cserélt SSD eredeti garanciaidőszakából maradt idő, amelyik hosszabb.

3.4 A garanciaidőszakon kívül ezen időszak alapján leadott követelések nem fogadhatók el.

4. A garancia kizárása

Jelen Gyártói garancianyilatkozat nem vonatkozik

4.1 ha az Ügyfél bármilyen, rendkívül magas szintű minőséget és/vagy megbízhatóságot igénylő berendezéshez vagy rendszerhez használja, vagy máshogy elérhetővé teszi az SSD-t, és/vagy meghibásodás vagy hiba, amelynek következménye halál, testi sérülés, komoly anyagi kár és/vagy komoly közérdekű hatás esetén („Nem rendeltetésszerű használat”). Feltétlenül gondoskodjon arról, hogy Ügyfél ne használja az SSD-t nem rendeltetésszerűen, vagy tegye azt más módon elérhetővé nem rendeltetésszerű használathoz. Azt illető kétség esetén, hogy bizonyos használat a fenti Nem rendeltetésszerű használat kategóriájába esik-e, a döntés joga a KIOXIA-t illeti. A jelen Garancianyilatkozatban kifejezetten meghatározott speciális használati módok kivételével a Nem rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül kiterjed a nukleáris létesítményekben használt berendezésekre, az űrrepülési iparban használt berendezésekre, életmentő és/vagy életfenntartó egészségügyi berendezésekre, gépjárművekhez, vonatokhoz, hajókhoz és egyéb szállítmányozáshoz használt berendezésekre, közlekedésjelző berendezésekre, égés- vagy robbanásszabályozó berendezésekre, liftekre és mozgólépcsőkre, erőművekkel kapcsolatos eszközökre, katonai berendezésekre és biztonsági eszközökre;

4.2 az alábbi használati módok, alkalmazások vagy eszközök által okozott vagy azokkal kapcsolatban felmerülő hibák és károk, kivéve a KIOXIA által kifejezetten meghatározott alkalmazásokat vagy eszközöket:

(i) folyamatos felvevő eszközök, például autón belüli felvevő eszközök, műszerfali kamerák, fekete doboz kamerák, biztonsági/térfigyelő kamerák; és folyamatos adatrögzítő eszközök és szolgáltatások,

(ii) megjelenítő eszközök, amelyek folyamatosan ismétlik a hangokat, képeket vagy videókat, például digitális reklámkijelzők,

(iii) a KIOXIA-tól eltérő egyének vagy egységek által beépített vagy tartalmazó eszközök vagy berendezés alkatrészeként hordozható SSD-ket használ,

(iv) ipari felhasználás, vagy

(v) bármely más használat, amely meghaladja az eszközök vagy berendezés kézikönyvében meghatározott használati feltételeket;

4.3 amennyiben az Ügyfél nem tudja bemutatni az SSD alkatrésszámát és sorozatszámát, vagy nem tudja bizonyítani az SSD vásárlását a pénztári bizonylat hiányában;

4.4 amennyiben az SSD vásárlásának időpontja vagy alkatrésszáma hiányzik vagy azt meghamisították;

4.5 amennyiben az SSD nem azonosítható a KIOXIA termékeként;

4.6 a hibát vagy kárt az SSD ügyfél általi nem megfelelő kezeléséből vagy tárolásából eredő fizikai kár okozta;

4.7 visszaélés, helytelen használat, megváltoztatás, módosítás vagy javítás vagy az Ügyfél vagy harmadik fél által készített kábelek csatlakoztatása által okozott hiba vagy kár;

4.8 baleset, visszaélés, helytelen használat, tűz, folyadékkal való érintkezés, földrengés vagy más külső ok, például tűz, só, gáz, földrengés, villámlás, szél, hurrikán, tornádó, áradás, vagy természeti katasztrófák, páralecsapódás, dörzsölés, normálistól eltérő feszültség, bármely más külső ok, vagy az SSD működési környezetén kívüli használat által okozott hiba vagy kár;

4.9 normál kopás vagy szakadás, beleértve de nem kizárólagosan az SSD vagy a kábel bevonatán, fém vagy műanyag részein fellépő karcolásokat, elhajlásokat vagy sérüléseket;

4.10 egyéb, a KIOXIA vállalatnak nem felróható események által okozott károk.

5. A gyártói garanciaesetek következményei és a felelősség kizárása

5.1 A KIOXIA kötelezettsége jelen garancia értelmében a KIOXIA kizárólagos belátása szerint az alábbiakra korlátozódik (a) az adott SSD cseréjére vagy (b) egy azonos értékű SSD termék az ügyfél értesítése időpontjában érvényes piaci árának megtérítésére, feltéve, hogy adott SSD teljesíti a jelen Garancianyilatkozat feltételeit. A cserélt SSD egyenértékűségét a KIOXIA határozza meg és az felújított SSD-kre is kiterjedhet. Az SSD cseréje esetén a csere áru azt követően kerül kiküldésre, hogy az SSD-t az Ügyféltől kézhez kaptuk. A csere terméket nem küldjük el vagy kölcsönözzük előzetesen az Ügyfél számára.

5.2 A KIOXIA nem tehető felelőssé ezen SSD-k jelen garanciája értelmében vagy másként felmerülő, például szoftver programok vagy egyéb adathordozók károsodásából vagy elvesztéséből vagy vírustámadásból eredő semmilyen anyagi vagy nem anyagi természetű veszteségért vagy kárért, például nyereségkiesésért, adatvesztésért vagy az SSD vagy csatlakozó alkatrészek nem elérhetőségéért, legyen az közvetlen vagy közvetett, következményes, véletlen, büntető jellegű.

6. Kárigénylés folyamata

A jelen Garancianyilatkozat értelmében kárigény benyújtásához az Ügyfélnek fel kell vennie a kapcsolatot a kiskereskedővel, akitől eredetileg az SSD-t vásárolta. Amennyiben ez nem lehetséges, az Ügyfél hívhatja forródrótunkat a Tel.: +49-211-5382-71 számon vagy írhat nekünk emailt a kie-support@kioxia.com email címre. A KIOXIA üzleti partnere, a SYKES Enterprises Support Services B.V. & Co. KG, Roffhausener Landstraße 18D, 26419 Schortens, Germany, ezt követően kezeli az igényt és bevonja a KIOXIA-t vagy a további üzleti partnereket a garanciaigény feldolgozásában. A garanciális állapot ellenőrzéséhez és a garanciális igény érvényesítéséhez a Fogyasztónak a kérelemmel együtt - a fentiek szerint - a következő információkat kell megadnia:

  • Sorozatszám (lásd a meghajtó címkéjét)
  • Modell típusa
  • Alkatrésszám
  • Hiba leírása (pl. nem észlelt, olvasási hiba)
  • Kiszállítás dátuma (KIOXIA eredeti számlájának kiállítási időpontja)
  • Pénztári bizonylat

A KIOXIA vagy valamely üzleti partner ügyfélszolgálata vagy elküldi a csere terméket az Ügyfélnek, miután az ügyfélszolgálat megkapta az Ügyfél által visszaküldött SSD-t, és annak megerősítést követően, hogy az Ügyfél garanciaigényének minden feltétele teljesül.

7. Az SSD-n hagyott adatok és más tartalmak; Hibaelemzés

A KIOXIA nem tehető felelőssé az Ügyfél bármely olyan tulajdonáért, amelyet nem távolítottak el az SSD-ből (pl. kábelek, adapterek vagy tárolt médiafájlok és azok tartalma).

Az Ügyfél kizárólagos felelőssége az SSD-n tárolt adatokról biztonsági mentést készíteni és azokat védeni az elvesztéstől (pl. rendszeres biztonsági mentésekkel). A KIOXIA nem tehető felelőssé az ilyen adatok vagy azok tartalmának elvesztéséért.

Az adatok visszaállítása nem része jelen gyártói garanciának és nem része az SSD cserének.

A jelen Garancianyilatkozat értelmében benyújtott követelések megállapításához a KIOXIA vagy valamely leányvállalata vagy EU-n kívüli alvállalkozója végzi el a visszaküldött SSD-t hibaelemzését (kizárólag a KIOXIA belső fejlesztési céljaihoz). A gyors, könnyű és sikeres hibaelemzés biztosítása érdekében a KIOXIA kéri Önt, hogy az SSD KIOXIA-nak történő visszaküldése előtt végezze el az SSD-n tárolt összes adat biztonsági mentését, majd hajtson végre teljes formatálást és törölje az SSD-n tárolt adatokat, különös tekintettel az összes személyes adatra. A KIOXIA és annak leányvállalata vagy alvállalkozója semmilyen esetben nem tehető felelőssé a garanciális visszaküldési időszaka során történő adatvesztésért.

Ugyanakkor a hibaelemzés elvégzésének jogi engedélyezése érdekében abban az esetben, ha az SSD továbbra is tartalmaz személyes adatokat (azok speciális kategóriáit), kifejezett beleegyezését fogjuk kérni a garancia visszaküldési folyamata során a megmaradt személyes adatok (azok speciális kategóriáinak) kezeléséhez. A hibaelemzés közbeni feldolgozás az SSD-n tárolt adatok teljes törléséhez vezet. A megküldött SSD-t nem küldjük vissza Önnek. További információért tekintse meg a vonatkozó KIOXIA adatvédelmi irányelveket (https://europe.kioxia.com/hu-hu/privacy.html) és a garanciális visszaküldés folyamatát.

8. Irányadó jog, joghatóság helye

Amennyiben a Fogyasztó lakóhelyén alkalmazandó jog lehetővé teszi, az irányadó jog és a joghatóság helye tekintetében a következőket kell alkalmazni:

8.1 Jelen Garancianyilatkozat feltételei a németországi törvények hatálya alá tartoznak és azokat annak megfelelően kell értelmezni. A kollíziós rendelkezések alkalmazása kizárt. Továbbá az ENSZ szerződésekről szóló egyezményének alkalmazása a Nemzetközi értékesítésre vonatkozóan kifejezetten kizárt.

8.2 Minden, a jelen Garancianyilatkozatból eredő vitás helyzetben a KIOXIA törvényes székhelye a joghatóság helye.