Metoda i/lub specyfikacja dla hosta i dysku SSD komunikują się ze sobą

  • PCIe jest zarejestrowanym znakiem towarowym PCI-SIG.
  • NVM Express, NVMe, NVMe-MI, NVMe-oF są zastrzeżonymi lub niezarejestrowanymi znakami NVM Express, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.