Fizyczne specyfikacje i/lub standardy dotyczące sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery, w tym kształt i wymiary obudowy i komponentów oraz rozmieszczenie zacisków.