Dzienny zapis na dysku. Jeden pełny zapis na dysku dziennie oznacza, że dysk można (ponownie) zapisywać w pełnej pojemności raz dziennie przez określony okres użytkowania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na konfigurację systemu, wykorzystanie i inne czynniki.