Software-Enabled Flash™ |
Technologia open source

Logo Linux Foundation
Logo Software-Enabled Flash

Firma KIOXIA we współpracy z Linux FoundationOtworzy się nowe okno.stworzyła nowy projekt typu open source – projekt Software-Enabled FlashOtworzy się nowe okno.. Misją tego projektu jest opracowanie opensourcowych interfejsów API, aplikacji i bibliotek dla technologii Software-Enabled Flash w celu obsługi urządzeń pamięci masowej flash w hiperskalowych centrach danych. Firma KIOXIA, wynalazca technologii Software-Enabled Flash, stworzyła ten projekt jako przestrzeń przeznaczoną do otwartej współpracy między dostawcami pamięci flash, twórcami sterowników, producentami dysków i twórcami pamięci masowej. Dowiedz się więcej o projekcie Software-Enabled FlashOtworzy się nowe okno. tutaj.

Nowe dokumenty i filmy

Technologia Software-Enabled Flash™

Twórcy rozwiązań hiperskalowych chcą ewoluować i na nowo zdefiniować wykorzystanie pamięci flash w swoich centrach danych. Do przyspieszenia tego trendu potrzebne są narzędzia, które wykorzystują natywną szybkość i elastyczność pamięci flash w połączeniu z łatwością magazynów danych definiowanych przez oprogramowanie.

Technologia Software-Enabled Flash™ (SEF) wspiera ten powstający paradygmat poprzez fundamentalne przedefiniowanie relacji między hostem a półprzewodnikowym magazynem danych. Technologia Software-Enabled Flash składa się z mediacentrycznego sprzętu flash stworzonego do tego celu z uwzględnieniem wymagań hiperskalowych oraz opensourcowych API i bibliotek, które zapewnią funkcje wymagane przez twórców rozwiązań hiperskalowych.

Ujmując to prosto: Technologia Software-Enabled Flash™ zapewnia typowe dla oprogramowania elastyczność i skalowalność pamięci flash.

Pozostałości tradycyjnych rozwiązań przemysłowych

 • Indukowane przez oprogramowanie układowe „opóźnienie long tail”
 • Bufory DRAM
 • RAID na poziomie urządzenia
 • Nadmierne pojemności ograniczające
 • Ochrona zasilania na poziomie urządzenia

Wyzwania związane z aktualnym podejściem opartym na dyskach HDD

 • Starsze modele dysków HDD do przechowywania danych
 • Stała funkcjonalność według standardów
 • Mieszane podejście odczytu/zapisu do sektorów i wyrównywania zużycia powoduje konflikty obciążenia pracą dzierżawcy
 • Ograniczanie pamięci flash, aby dopasować ją do stosowanych standardów

Technologia Software-Enabled Flash

 • Umożliwia hostowi sterowanie optymalizacją opóźnień
 • Oferuje rozwiązania DRAM, inne niż DRAM i hybrydowe
 • RAID staje się decyzją kontrolowaną przez hosta
 • Daje dostęp do pełnej pojemności każdej kości pamięci flash
 • Opcja zabezpieczenia przed utratą zasilania
 • Interfejs API zapewnia narzędzia potrzebne do dostosowania pamięci flash do prędkości wymaganej przez programistów
 • Odrzuca stary paradygmat dysków HDD
 • Adaptacja pojedynczych trybów we/wy lub wielu trybów we/wy
 • Izolacja obciążenia na poziomie kości, która umożliwia jednoczesne działanie wielu trybów we/wy
 • Maksymalna elastyczność, skalowalność, wydajność, równoległość i szybkość pamięci flash

Interfejs Open Source API i biblioteki przyspieszają oraz ułatwiają innowacje w hiperskalowej pamięci masowej

 • Spełnia obietnicę przechowywania danych opracowaną z prędkością oprogramowania
 • Interfejs API zapewnia twórcom rozwiązań hiperskalowych narzędzia i swobodę wprowadzania innowacji i dostosowywania do ich potrzeb
 • Skrócenie czasu opracowania pamięci flash w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • Swoboda użytkowania, adaptacji i rozwoju zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pamięci flash
 • Natywny dla pamięci flash interfejs API udostępnia wszystkie narzędzia twórcom pamięci masowych

Sprzęt opracowany do konkretnego celu

 • Abstrahuje typy pamięci flash, zmiany generacji i różnice dostawców
 • Zapewnia kontrolę hosta i funkcje odciążania procesora
 • Opracowane z myślą o elastycznych konfiguracjach DRAM
 • Przedłuża żywotność, kondycję i trwałość pamięci flash

Dokumenty i filmy

Dokumenty