SSD Garanti Bilgileri

KIOXIA Üretici Garanti Beyanı:

  • EXCERIA PRO SSD
  • EXCERIA G2 SSD
  • EXCERIA PLUS Portable SSD

1. Genel

Tüketicinin kusurlu bir ürün nedeniyle satıcıya karşı sahip olabileceği yasal garanti haklarına ek olarak, KIOXIA Europe GmbH (“KIOXIA”), SSD’lerini satın alan Tüketicilere aşağıda belirtildiği üzere üreticinin garantisini (“Garanti Beyanı”) sunar.

Bu Garanti Beyanı, ürün yükümlülüğü yasası, kasıt / büyük ihmal veya yaşam, vücut ve sağlık zararları durumundaki yükümlülük gibi tüm zorunlu yasal yükümlülük yasalarına halel getirmeden geçerlidir.

“SSD”, bu Garanti Beyanının amaçları doğrultusunda, şu web sitesinde [https://personal.kioxia.com/support] listelenen tüm ürünler anlamına gelecektir.

“Tüketici”, bu Garanti Beyanının amaçları doğrultusunda, bir SSD sahibi olan ve SSD’yi kişisel (ticari olmayan) kullanım amaçları için satın alan ve bu ürünü kişisel (ticari olmayan) amaçları için kullanan tüm gerçek kişiler anlamına gelecektir.

2. Kapsam

Bu Garanti Beyanı, Avrupa coğrafi alanındaki, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) bir üye ülkesindeki, Orta Doğu’daki (Türkiye ve İsrail dahil) ve adalar (Madagaskar gibi) dahil olmak üzere Afrika kıtasındaki tüm ülkelerdeki (hepsi birlikte “Bölge”) Tüketiciler tarafından Ekim 2021 tarihinden itibaren satın alınan SSD’ler için geçerlidir. Tüketiciler tarafından satın alınan SSD’ler için geçerlidir. Ancak bu, sözde “paralel ithalat” adı verilen, yani SSD’lerin Bölge içine ilk ithalatının KIOXIA dışında başka bir taraf tarafından gerçekleştirildiği durum için geçerli değildir. KIOXIA, bir SSD’nin paralel ithalat olup olmadığının belirleme hakkını saklı tutar. Bunun gibi paralel ithalat ürünlerinde varsa garanti verilip verilmediğini öğrenmek için ürünü satın aldığınız satıcı veya perakendeci ile iletişim kurun.

3. Üreticinin garantisi ve üreticinin garanti süresi

3.1 KIOXIA, Tüketicilere satın aldıkları SSD’lerin KIOXIA Corporation tarafından https://europe.kioxia.com//tr-tr/personal.html. adresi altında yayımlanan ürün özellikleri ile uyumlu olduğunu garanti eder.

3.2 SSD’lerin garanti süresi paketleri üzerinde veya “Kişisel Depolama Ürünleri Garantisi Kapsamındaki Ürünler Listesi”nde (bağlantı) belirtilecektir ve ilgili SSD tipine bağlı olarak, Tüketicinin SSD’yi satın aldığı tarihten itibaren üç (3) veya beş (5) yıldır. Satın alma tarihini, model numarasını ve SSD’nin seri numarasını gösteren orijinal satın alma faturanız (satış faturası) satın alma tarihinize dair kanıt niteliğindedir.

3.3 Değiştirilen ürünün garanti süresi, değişim tarihinden itibaren otuz (30) günde veya değiştirilen SSD’nin orijinal garantisinin kalan süresinden hangisi daha uzunsa o süredir.

3.4 Bu garantiye dayalı, garanti süresinin dışında kalan hak talepleri kabul edilmeyecektir.

4. Garanti İstisnaları

Bu Üreticinin Garanti Beyanı şu durumlarda geçerli değildir:

4.1 Tüketicinin SSD’yi son derece yüksek kalite ve/veya güvenilirlik seviyesi gerektiren ve/veya arızalanmaları halinde insanların hayatını kaybetmesine, yaralanmalara, ciddi maddi zarara ve/veya ciddi kamusal zarara neden olabilecek herhangi bir ekipmanda ya da sistemde kullanması veya bu ekipmanlara ya da sistemlere başka bir şekilde kullanıma sunması halinde (“Amacına Uygun Olmayan Kullanım”). Lütfen Tüketicinin SSD’yi Kullanım Amacına Uygun Olmayan Kullanım için kullanmadığından veya başka bir şekilde sunmadığından emin olun. Şüphe halinde, belirli bir kullanımın yukarıdaki tanım altında Kullanım Amacına Uygun Olmayan Kullanım olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı KIOXIA’ya bağlıdır. Bu Garanti Beyanında açık bir şekilde ifade edilen uygulamalar dışında, Kullanım Amacına Uygun Olmayan Kullanıma, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, nükleer tesislerde kullanılan ekipmanlar, havacılık sektöründe kullanılan ekipmanlar, tıbbi hayat kurtarıcı ve/veya yaşam destekleyici ekipmanlar, otomobiller, trenler, gemiler ve diğer ulaşım araçlarında kullanılan ekipmanlar, trafik sinyal ekipmanları, yanmaları veya patlamaları kontrol etmek için kullanılan ekipmanlar, asansörler ve yürüyen merdivenler, enerji santralleriyle ilgili cihazlar, askeri ekipman ve güvenli cihazları dahildir.

4.2 KIOXIA tarafından açık bir şekilde belirtilen kullanımlar, uygulamalar veya cihazlar dışında aşağıdaki kullanımlar, uygulamalar veya cihazların neden olduğu veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen arıza veya zararlar halinde:

(i) araç içi kayıt cihazları, konsol kameraları, karakutu kameraları, güvenlik kameraları gibi sürekli kayıt cihazları ve sürekli veri kayıt cihazları ve hizmetleri,

(ii) bir döngü şeklinde ses, görüntü veya video oynatan dijital tabelalar gibi gösterim cihazları,

(iii) taşınabilir SSD’lerin, KIOXIA grup şirketleri dışında herhangi bir birey veya kuruluşun cihazlarında veya ekipmanlarında dahili bileşenler olarak kullanıldığı veya bulundurulduğu kullanımlar,

(iv) endüstriyel kullanımlar veya

(v) Cihazlar veya ekipmanların kılavuzunda belirtilen kullanım koşullarını aşan bir cihazdaki veya ekipmandaki diğer tüm kullanımlar;

4.3  Tüketicinin SSD’nin parça numarasını ve seri numarasını gösterememesi veya satış faturasını ibraz ederek SSD’nin satın alındığına ilişkin kanıt sunamaması halinde;

4.4  SSD’nin satın alım tarihi veya parça numarasının eksik olması ya da bu bilgiler üzerinde oynama yapılması halinde;

4.5  SSD’nin KIOXIA’nın ürünü olarak tanımlanamaması halinde;

4.6  Tüketicinin SSD’yi yanlış kullanması veya saklamasından dolayı meydana gelen fiziksel hasardan kaynaklanan arızalar veya zararlar halinde;

4.7  Tüketici veya yetkisiz bir üçüncü taraf tarafından gerçekleştirilen istismar, yanlış kullanım, değişiklikler, modifikasyonlar veya onarım ya da kablo bağlantıları nedeniyle oluşan arızalar veya zararlar;

4.8  kaza, istismar, yanlış kullanım, yangın, sıvı teması, deprem veya yangın, tuz, gaz, deprem, yıldırım, rüzgar, kasırga, tayfun, sel, diğer doğal felaketler, yoğuşma, voltaj yükselmesi, anormal voltajlar gibi diğer harici nedenler, diğer tüm harici nedenler veya SSD’nin çalışma ortamları dışında kullanılmasından kaynaklanan arızalar veya zararlar;

4.9  SSD’nin veya kablonun kaplamaları, levhaları ya da plastiği üzerindeki çizikler, göçükler veya hasar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere normal aşınma ve yıpranma halinde;

4.10  KIOXIA ile ilişkilendirilemeyen diğer tüm olaylardan kaynaklanan zararlar.

5. Üreticinin garanti vakasının sonuçları ve sorumluluğun olmaması

5.1 KIOXIA’nın bu garanti altındaki sorumluluğu, ilgili SSD’nin bu Garanti Beyanı kapsamı olması kaydıyla, KIOXIA’nın tek başına ve münhasır takdir yetkisi altında (a) ilgili SSD’nin değiştirilmesi veya (b) eşdeğer bir SSD ürününün müşterinin bildirimi sırasındaki piyasa fiyatının iadesi ile sınırlıdır. Değiştirilen bir SSD’nin muadili KIOXIA tarafından belirlenir ve yenilenmiş SSD’leri içerebilir. SSD’nin değiştirilmesi halinde, değişim ürünü, ilgili SSD Tüketiciden alındıktan sonra gönderilecektir. Değişim ürünü önceden Tüketiciye gönderilemeyecek veya kiralanmayacaktır.

5.2 KIOXIA, bu SSD’lerin bu garantisi altında veya örneğin yazılım programlarında ya da diğer veri taşıyıcılarda hasar veya bunların kaybı ya da virüs saldırıları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, başka bir şeklide ortaya çıkan kâr kaybı, veri kaybı veya SSD ya da ilgili bileşenlerinin kullanılamaması gibi doğrudan, dolaylı, sonuçsal, arızi veya cezai nitelikte maddi veya manevi kayıp veya zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

6. Hak Talebi Süreci

Üreticinin bu Garanti Beyanı altındaki garanti hak talebini yerine getirmesi için Tüketicinin SSD’yi ilk satın aldığı satıcıya başvurması gerekmektedir. Bu mümkün değilse Tüketici +49-211-5382-71 numaralı telefondan destek hattımızı aramalı ya da kie-support@kioxia.com adresine bir e-posta göndermelidir. KIOXIA’nın iş ortağı, merkezi KG, Roffhausener Landstraße 18D, 26419 Schortens, Almanya adresinde bulunan SYKES Enterprises Support Services B.V. & Co. daha sonra bu talebini ele alacak ve garanti hak talebinin işlenmesi için KIOXIA veya diğer iş ortaklarını sürece dahil edecektir. Garanti durumunu kontrol etmek ve garanti hak talebini işleme almak için önceden belirtildiği üzere Tüketicinin talebiyle birlikte aşağıdaki bilgileri sağlaması gerekmektedir:

  • Seri Numarası (bkz. sürücü etiketi)
  • Model Tipi
  • Parça Numarası
  • Arıza belirtisi (ör. tanınmadı, okuma hatası)
  • Teslimat tarihi (KIOXIA’nın orijinal fatura tarihi)
  • Satın alma belgesi

KIOXIA’nın müşteri hizmetleri veya iş ortaklarından biri, müşteri hizmetleri iade edilen SSD’yi Tüketiciden aldıktan sonra ve Tüketicinin geçerli bir garanti hak talebi için tüm koşulların sağlandığının onaylanmasının ardından değişim ürününü Tüketiciye gönderecektir.

7. SSD’de kalan veri ve diğer içerik; Arıza analizi

KIOXIA, SSD’den kaldırılmamış hiçbir Tüketici mülkü için (örneğin kablolar, adaptörler veya depolanan ortam ve içerik) sorumlu tutulmayacaktır.

SSD’de depolanan tüm verileri yedeklemek ve korumak (ör. düzenli yedeklemeler) tamamen Tüketicinin sorumluluğundadır. KIOXIA bu verilerin veya içeriğin kaybından sorumlu tutulmayacaktır.

Verilerin kurtarılması üreticinin garantisinin ve SSD değişim işleminin kapsamında değildir.

Bu Garanti Beyanı altındaki hak taleplerinin onaylanması bağlamında, iade edilen SSD üzerinde KIOXIA veya AB dışındaki bağlı kuruluşlarından veya yüklenicilerinden biri tarafından (yalnızca KIOXIA iç kalite gelişim amaçlarına yönelik olarak) arıza analizi gerçekleştirilecektir. Hızlı, kolay ve başarılı bir arıza analizi gerçekleştirmek için KIOXIA, sizden SSD’yi KIOXIA’ya iade etmeden önce, SSD’de depolanan verileri tamamen yedeklemenizi, ardından SSD’yi formatlamanızı ve özellikle tüm kişisel veriler olmak üzere, SSD’de depolanan tüm verileri silmenizi rica etmektedir. Her durumda, KIOXIA ve bağlı kuruluşları veya alt yüklenicileri, garanti iade süreci sırasında meydana gelen herhangi bir veri kaybı için sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.

Ancak, iade edilen SSD’lerin halen kişisel veriler (özel kategoride) içermesi halinde, arıza analizi gerçekleştirme konusunda hukuki olarak izin verilmesi için kalan tüm kişisel verilerin (özel kategoride) işlenmesine yönelik, garanti iade süreci süresince açık izninizi isteyeceğiz. Arıza analizi sırasında yapılacak işlemler SSD’de depolanan tüm verilerin tamamen silinmesine yol açacaktır. Gönderilen SSD size iade edilmeyecektir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili KIOXIA gizlilik (https://europe.kioxia.com/tr-tr/privacy.html) ve garanti iade sürecine bakın.

8. Düzenleyici yasa, yargı yetkisi

Tüketicinin yaşadığı yerde yürürlükte olan yasaların izin verdiği ölçüde, düzenleyici kanun ve yargı yetkisi konusunda aşağıdakiler geçerli olacaktır:

8.1 Bu Garanti Beyanı’nın şartları ve koşulları Almanya yasalarına tabi olacak ve Almanya yasalarına göre yorumlanacaktır. Yasaların uyuşmazlığı hükümlerinin uygulanması hariç bırakılmıştır. Ayrıca, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın uygulanması açıkça hariç bırakılmıştır.

8.2 KIOXIA’nın hukuki ikameti, bu Garanti Beyanı bağlamında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar için yargı yetkisine sahip olacaktır.