(Európai) szabályozások

RoHS (Veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása)

Az Európai Unió (EU) 2011/65/EU számú RoHS irányelve (Veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása) és a 2015/863 számú irányelvvel további négy anyagra való kiterjesztése (2011/65/EU II. módosító melléklet) célja az emberi egészségre vagy a környezetre kockázatot jelentő anyagok használatának korlátozása.

Ez az irányelv kötelező érvényű az EU-n belül, de más országok is módosíthatták az RoHS követelményeit. Ellenkező esetben az EU-n kívüli országokra vonatkozó országspecifikus követelmények érvényesek.

  • Ólom (0,1%)
  • Higany (0,1%)
  • Kadmium (0,01%)
  • Hat vegyértékű króm (0,1%)
  • Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%)
  • Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1%)
  • Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) (0,1%)
  • Butil-benzil-ftalát (BBP) (0,1%)
  • Dibutil-ftalát (DBP) (0,1%)
  • Diizobutil-ftalát (DIBP) (0,1%)

A KIOXIA irányelve az, hogy az üzleti tevékenységet a helyes környezetvédelmi irányítási gyakorlatnak megfelelően, valamint a vonatkozó környezetvédelmi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően végezze. A tervezés és a legjobb irányítási gyakorlatok alkalmazásával folyamatosan fejlesztjük a természeti erőforrásokat, és minimalizáljuk a környezetvédelmi szempontból érzékeny anyagok használatát.

Minden termék, amelyet a KIOXIA az európai piacra visz, megfelel az RoHS irányelv követelményeinek.

REACH (Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása)

Az 1907/2006/EK európai REACH (Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba egész Európában.

A KIOXIA azon elkötelezettsége alapján, hogy minden üzleti tevékenységünk során prioritásként kezeljük a környezettel kapcsolatos aggályokat az emberek biztonságának és egészségének, valamint a világ természeti erőforrásainak védelme érdekében, a KIOXIA támogatja a REACH általános célját, és elkötelezett a jogi kötelezettségek betartása és teljesítése iránt, valamint elkötelezett amellett, hogy információkat szolgáltasson ügyfeleinknek a termékeinkben található vegyi anyagokról a REACH rendeletnek megfelelően.

2021. január 5-től minden vállalat köteles továbbá az összes SVHC-anyagot tartalmazó terméket az ECHA által létrehozott, SCIP nevű EU-s adatbázisban megadni. Kérésre a KIOXIA meg tudja adni az egyes érintett termékekre vonatkozó SCIP (termékekben található, különös aggodalomra okot adó anyagok) hivatkozási számot.

WEEE (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Az "áthúzott kerekes szemetes" szimbólum használata a termék címkéjén azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

EU WEEE irányelv

Az Európai Unió (EU) 2012/19/EU WEEE irányelve (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) célja a globális környezet és az emberi egészség védelme a természeti erőforrások körültekintő felhasználásával és az újrahasznosításra és újrafelhasználásra összpontosító hulladékkezelési stratégiák alkalmazásával. Minden tagállam az EU-irányelv alapján országspecifikus jogszabályt hozott létre. A gyártók vagy importőrök felelőssége magában foglalja a címkézési követelmények teljesítését, a végfelhasználók, a csatorna- és kezelési létesítmények tájékoztatását, a gyűjtőinfrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítását, az értékesítési és helyreállítási adatok benyújtását, valamint a WEEE költségek finanszírozását azokban az országokban, ahol termékeink csak a WEEE irányelv hatálya alá tartoznak.

A KIOXIA tervezőcsapatokkal, beszállítókkal és más partnerekkel dolgozik együtt termékeink élettartam végi stratégiáinak meghatározása érdekében. A KIOXIA létrehozott egy helyi környezetvédelmi részleget, amely felelős a WEEE európai megvalósításáért. A KIOXIA Németországban (Stiftung EAR) van bejegyezve, és a megfelelő importőrök Németországon kívül más európai országokban vannak bejegyezve.

A KIOXIA Europe GmbH cégjegyzékszáma: DE 35680767