Felhasználási feltételek

A. A KIOXIA Europe GmbH általános eladási és szállítási feltételei (ÁSZF)

Legutóbbi módosítás: 2022. január 1.

Tisztelt Ügyfelünk!

A KIOXIA Europe GmbH valamennyi termékének értékesítésére vagy [i] a (keret)szerződés feltételei, mint például az adásvételi szerződések vagy a forgalmazási szerződések – ha külön megállapodás áll fenn – vagy [ii] a KIOXIA Europe GmbH ÁSZF-je vonatkoznak, amely az alábbiakban található:

(2022. január 1-től érvényes)

B. A weboldal használatának feltételei

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA EZT A WEBOLDALT.

Az oldal tartalma

Az ezen a weboldalon elérhetővé tett anyagok, beleértve az ezen az oldalon közvetlenül vagy közvetve elérhető hivatkozott weboldalakon található anyagokat is, „jelen állapotukban”, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesítésre, illetve a meghatározott célra való alkalmasság, a jogcím vagy a sértetlenség minden hallgatólagos garanciáját. A KIOXIA nem vállal garanciát arra, hogy az anyagok hibáktól, vírusoktól, rágalmazó, sértő vagy egyéb káros anyagoktól mentesek. Minden szükséges szerviz vagy javítás költségei teljes egészében Önt terhelik. Ez a weboldal olyan kiadványokat is közzétesz, amelyek technikai pontatlanságokat vagy elírásokat is tartalmazhatnak, amelyeket a KIOXIA saját belátása szerint kijavít. Továbbá időről időre változások történnek az ilyen kiadványok nyomtatott változataiban szereplő információk tekintetében. Ezen javítások és módosítások bármikor felkerülhetnek a weboldalra.

A weboldal hivatkozásai

A hivatkozott oldalakról elérhető anyagokat nem a KIOXIA kezeli, és azok tartalmáért a KIOXIA nem vállal felelősséget. Bármilyen hivatkozás egy hivatkozott webhelyre vagy bármely konkrét harmadik fél termékére vagy szolgáltatására név szerint nem minősül, és nem is feltételezi annak jóváhagyását részünkről, továbbá annak használatával kapcsolatos minden kockázat Önt terheli.

Felelősség

Semmilyen körülmények között sem a KIOXIA, sem társvállalataink, munkatársaink, ügynökeink vagy beszállítóink nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért, beleértve – de nem kizárólagosan – a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges, büntető, származékos vagy egyéb károkat (beleértve – de nem kizárólagosan – az elmaradt nyereséget, bevételkiesést vagy hasonló gazdasági veszteséget), akár szerződéses, kártérítési vagy egyéb okból, amelyek a jelen webhelyen vagy bármely kapcsolódó webhelyen elérhető anyagok használatából vagy használhatatlanságából erednek, még akkor sem, ha ezek lehetőségéről tájékoztatták a KIOXIÁT, ahogyan harmadik fél bármely kárigénye esetén sem.

Személyes használat

Ön beleegyezik, hogy ezt a weboldalt kizárólag jogszerűen használja. Az ezen a weboldalon található információk egy példányát letöltheti egy számítógépre, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú belső használatra. Ön nem másolhatja, használhatja, módosíthatja, továbbíthatja, terjesztheti, dolgozhatja fel, vagy bármilyen módon hasznosíthatja a jelen webhelyen elérhető, jogvédett vagy szellemi tulajdont képező anyagokat, kivéve, ha azt az adott tulajdonos(ok) kifejezetten engedélyezi(k). A weboldalról letölthető szoftverek használatára a szoftvert kísérő vagy ahhoz mellékelt licencszerződés feltételei az irányadóak. Az ezen a weboldalon található valamennyi védjegy, szolgáltatási védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonos(ok) védjegye, és azok bármilyen jogosulatlan használata szigorúan tilos.

Kártalanítás

Elfogadja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanítja a KIOXIÁT és társvállalkozásait minden olyan követeléssel, veszteséggel, felelősséggel, kárral és költséggel (beleértve a jogi költségeket is) szemben, amely a jelen webhely használatából ered.

Használati feltételek

A használati feltételekre a németországi jogszabályok irányadók. A joghatóság helye Düsseldorf.

Szerzői jogok és védjegyek

A weboldal anyagai szerzői jogok és az egész világra kiterjedő szerzői jogi rendelkezések és egyezmények oltalmai alatt állnak. A KIOXIA előzetes írásbeli engedélye nélkül erről a weboldalról semmiféle logó, grafika, szöveg, hang vagy kép nem másolható, reprodukálható, módosítható, publikálható, feltölthető, közzétehető, továbbítható vagy terjeszthető bármely módon. Az itt kifejezetten megfogalmazottak kivételével a KIOXIA nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot semmilyen szabadalom, szerzői jog, védjegy vagy üzleti titok vonatkozásában.

A KIOXIA, BiCS FLASH, XL-FLASH, XFMEXPRESS, KumoScale, EXCERIA, EXCERIA PRO, TransMemory, TransMemory-EX és FlashAir a KIOXIA Corporation vagy valamelyik leányvállalata védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az itt említett egyéb termék- és cégnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei.