Τεχνολογίες και λύσεις αποθήκευσης

Παρουσιάζουμε τεχνολογίες και λύσεις αποθήκευσης για την υποστήριξη των πιο πρόσφατων μονάδων SSD, όπως λύσεις λογισμικού που επιτρέπουν την κοινή χρήση των μονάδων SSD εντός δικτύων ασφαλείας.

Το χαρτοφυλάκιο των μονάδων SSD της KIOXIA βασίζεται στη μνήμη flash BiCS FLASH™ 3D, προσφέροντας βελτιστοποιημένα προϊόντα SSD για υπολογιστές-πελάτες, εταιρικούς διακομιστές και αποθήκευση, καθώς και κέντρα δεδομένων cloud.

  • Παρουσιάζουμε τη συνεργασία KIOXIA και NTT Communications (εφεξής «NTT Com») σχετικά με τα προϊόντα SSD (μονάδες στερεάς κατάστασης) της KIOXIA για ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον. Η KIOXIA είναι αφοσιωμένη στην επίλυση του προβλήματος του ολοένα αυξανόμενου όγκου δεδομένων που δημιουργούνται στα κέντρα δεδομένων της, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογικές λύσεις για SSD και μνήμες flash που απευθύνονται σε επιχειρηματικά συστήματα. Ταυτόχρονα, η NTT Com δεσμεύεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση για επεξεργασία υψηλής ταχύτητας σύνθετων φόρτων εργασίας με τις τεχνολογικές λύσεις αιχμής για data center που διαθέτει. Στον παρακάτω σύνδεσμο βίντεο, μάθετε για τις πρωτοβουλίες και των δύο εταιρειών προς ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον.

Ως κορυφαία εταιρεία στις μνήμες flash και τις μονάδες SSD, η KIOXIA προσφέρει προϊόντα που δημιουργούν νέα αξία. Η έρευνα και η ανάπτυξη για τεχνολογίες αιχμής σε πολλούς διαφορετικούς τομείς είναι απαραίτητο μέσο για να το πετύχουμε αυτό. Εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνολογίες για να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες της «μνήμης».

Support

Download

You can download past product information, white papers, and data sheets, etc.

Contact

Please contact us if you have any technical questions, requests for materials, are interested in samples or purchases of business products (Memory, SSD), etc.