Εμπορικά σήματα

 • Οι ονομασίες Android, Google, Google Play, YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
 • Τα Apple, MacBook, MacBook Pro, Mac, macOS, OS X, App Store, Finder, iPad, iPhone, iPadOS, Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
 • Το CompactFlash είναι εμπορικό σήμα της Western Digital Corporation και έχει άδεια χρήσης του CompactFlash Association (CFA). Η KIOXIA είναι μέλος του CFA.
 • Τα Dell, Dell EMC είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της.
 • Το Intel είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της.
 • Το Linux είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Linus Torvalds στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
 • Το νέο λογότυπο CF, το λογότυπο VPG Profile 1, το λογότυπο VPG Profile 2 και το CF+ είναι εμπορικά σήματα με άδεια χρήσης από την Ένωση CompactFlash.
 • Οι ονομασίες Nintendo και Nintendo Switch είναι εμπορικά σήματα της Nintendo Co., Ltd.
 • Τα NVM Express, NVMe, NVMe-MI, NVMe-oF είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή μη της NVM Express, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. 
 • Τα PCIe, PCI Express, PCI-SIG είναι σήματα κατατεθέντα της PCI-SIG.
 • Το λογότυπο SD, το λογότυπο SDHC, το λογότυπο SDXC, το λογότυπο microSD, το λογότυπο microSDHC και το λογότυπο microSDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C LLC.
 • Τα USB Type-C, USB-C είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.
 • Τα Wi-Fi, WPA2 είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®.
 • Τα Windows, Microsoft Edge, Xbox είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

Άλλες εταιρικές επωνυμίες, ονόματα προϊόντων και ονόματα υπηρεσιών μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.