Δήλωση προστασίας δεδομένων

Βρίσκεστε σε μια από τις ιστοσελίδες της KIOXIA Europe GmbH (στο εξής θα αναφέρεται ως «KIE» «εμείς» «εμάς» «μας»). Χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας, τις προσφορές και τα προϊόντα μας, καθώς και για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας. Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για εμάς. Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, δηλαδή για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, ποιες διαδικασίες επεξεργασίας είναι προαιρετικές, δηλαδή πραγματοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, ποιες διαδικασίες επεξεργασίας είναι απολύτως απαραίτητες, δηλαδή μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας, σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζονται οι διαδικασίες επεξεργασίας και ποιες αξιώσεις δικαιούστε.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει για την ιστοσελίδα https://europe.kioxia.com/ καθώς και για τις υποσελίδες αυτής της ιστοσελίδας (όλες μαζί θα αναφέρονται ως «ιστοσελίδες»). Οι επεξηγήσεις που παρέχονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύουν και για εμάς, στον βαθμό που αφορούν ορισμένες κατονομαζόμενες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες δεν σχετίζονται με τις ιστοσελίδες, καθώς και για τις εταιρείες του ομίλου που συνδέονται με εμάς  και – όπου ισχύει – για τρίτους προμηθευτές. Πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους τομείς εφαρμογής των επεξηγήσεων που βρίσκονται εδώ παρέχονται στις αντίστοιχες ενότητες (βλ. παρακάτω).

Ωστόσο, οι επεξηγήσεις που δίνονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δεν ισχύουν για ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών που συνδέονται ή είναι ενσωματωμένοι στις ιστοσελίδες μας (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ προς το σημείο II. 4.). Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη συμμόρφωση αυτών των προμηθευτών με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Επομένως, η δήλωση προστασίας δεδομένων δεν ισχύει για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων εξωτερικών προμηθευτών, ανεξάρτητα από το εάν μεταβαίνετε σε αυτές μέσω των συνδέσμων στις ιστοσελίδες μας. Ενημερωθείτε στις ιστοσελίδες αυτών των προμηθευτών σχετικά με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων τους.

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει μεμονωμένα για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες μας, για τη χρήση των εικονικών εκθεσιακών χώρων μας, για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για διαγωνισμούς και κληρώσεις που οργανώνουμε εμείς, καθώς και για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών. Επιπλέον, θα βρείτε παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να λάβουν χώρα εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ. 

A. Υπεύθυνος κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

KIOXIA Europe GmbH
Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Deutschland
KIE-privacy@kioxia.com

B. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και δυνατότητες επικοινωνίας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων (Ε. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων), επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

KIOXIA Europe GmbH
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Κύριος Δρ. Sebastian Kraska
KIE-privacy@kioxia.com

I. Πιθανοί σκοποί χρήσης

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στις ιστοσελίδες μας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας και να προστατεύσουμε τα πληροφορικά συστήματά μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες επεξεργασίας.

Εάν μας παρέχετε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής, συνομιλίας, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κλήρωσης ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για τους αντίστοιχους σκοπούς, για τους σκοπούς της διαχείρισης πελατών και – εφόσον είναι αναγκαίο – για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης και της λογιστικής καταγραφής τυχόν επιχειρηματικών συναλλαγών, σε κάθε περίπτωση στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες επεξεργασίας.

Για άλλους σκοπούς (π.χ. εμφάνιση εξατομικευμένων περιεχομένων ή διαφήμισης με βάση τη συμπεριφορά χρήσης σας) εμείς και πιθανώς επιλεγμένα τρίτα μέρη χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (= προηγούμενη συγκατάθεση) στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης συναίνεσης (ρυθμίσεις cookies). Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ρυθμίσεις cookies», το οποίο βρίσκεται στο υποσέλιδο σε κάθε ιστοσελίδα μας. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες επεξεργασίας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα στον βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε (π.χ. αποθήκευση για την εκπλήρωση εμπορικών ή φορολογικών υποχρεώσεων διατήρησης, παράδοση σύμφωνα με επίσημη ή δικαστική απόφαση, π.χ. σε φορέα επιβολής του νόμου). Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες επεξεργασίας.

II. Χρήση των ιστοσελίδων

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε διεξοδικά σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες χρήσης των ιστοσελίδων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποδεικνύουμε ποια προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να επεξεργαστούμε στη διαδικασία – και υπό ποιες συνθήκες.

1. Επίσκεψη των ιστοσελίδων

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταφέρει συγκεκριμένα δεδομένα στον διακομιστή διαδικτύου μας για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να σας παρέχει τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει. Για να μπορέσετε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες, τα παρακάτω δεδομένα ενδεχομένως συλλέγονται, αποθηκεύονται (προσωρινά) και χρησιμοποιούνται:

 • Διεύθυνση IP
 • Ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης
 • Διαφορά ζώνης ώρας από τον Μέσο Χρόνο Γκρίνουιτς (GMT)
 • Περιεχόμενο της επίσκεψης (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Λειτουργικό σύστημα και κατάσταση πρόσβασής του / κωδικός κατάστασης HTTP
 • Μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
 • Ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Πρόγραμμα περιήγησης, γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης

2. Χρήση Cookies

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, ορίζονται τα λεγόμενα cookies και, συνεπώς, γίνεται μερική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

a) Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που στέλνει η ιστοσελίδα στη συσκευή σας με σκοπό την καταγραφή διάφορων πληροφοριών, όπως οι ρυθμίσεις γλώσσας. Τα cookies αποθηκεύονται μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στη συσκευή σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποσταλούν στις ιστοσελίδες όταν επιστρέψετε σε αυτές, προκειμένου να επιτρέψουν ή να βελτιώσουν τη χρήση τους.

b) Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που χρησιμοποιούμε μπορούν να κατηγοριοποιηθούν γενικά σε δύο ομάδες: Αφενός, στα υποχρεωτικά cookies – που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των ιστοσελίδων, ρυθμίζονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες και δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας (2c) –, και αφετέρου στα προαιρετικά cookies (2d)

Τα προαιρετικά cookies υποδιαιρούνται αντίστοιχα σε υποκατηγορίες (2d),δηλαδή σε cookies ανάλυσης (aa), cookies εξατομίκευσης (bb),καθώς και cookies διαφήμισης (cc).

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, αφενός, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας (3) και καταχωρείτε προσωπικά δεδομένα εκεί και, αφετέρου, μέσω εξωτερικών υπηρεσιών και περιεχομένων στις ιστοσελίδες μας (4) Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλες αυτές τις διαδικασίες, ανατρέξτε στις παρακάτω επεξηγήσεις.

Προκειμένου να βελτιώσουμε τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές και να σας παρέχουμε μια πιο άνετη, πιο εξατομικευμένη εμπειρία, εμείς ή τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, τα λεγόμενα web beacons και παρόμοια μέσα για την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων σας.

Ένα web beacon είναι μια μικρή διαφανής εικόνα GIF, ενσωματωμένη σε μια σελίδα HTML ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που παρακολουθεί πότε προβλήθηκε αυτή η σελίδα HTML ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα επιτρέψετε σε εμάς ή σε τρίτους να ορίσουμε cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία των ιστοσελίδων. Μπορείτε να δώσετε αυτήν τη συγκατάθεση μέσω του πλαισίου cookies ή αργότερα μέσω των ρυθμίσεων cookies στο υποσέλιδο (footer) των μεμονωμένων ιστοσελίδων, καθώς και να την αλλάξετε ή να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Αυτοί οι τύποι cookies είναι προαιρετικοί και εναπόκειται στον χρήστη να δώσει, να αρνηθεί ή ακόμη και να αποσύρει τη συγκατάθεσή του αργότερα (2d).Όπως προαναφέρθηκε, τα προαιρετικά cookies που χρησιμοποιούμε μπορούν να ταξινομηθούν στις υποκατηγορίες cookies ανάλυσης, cookies εξατομίκευσης και cookies διαφήμισης.

Ακολουθεί ένας ορισμός των κατηγοριών των cookies και μια λίστα όλων των cookies που χρησιμοποιούμε:

c) Υποχρεωτικά cookies

Αυτά τα cookies εκτελούν ουσιώδεις εργασίες για τη χρήση των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά οι ιστοσελίδες δεν λειτουργούν σωστά. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα ότι η χρήση τους δεν απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη. Εάν χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά cookies, δεν είναι δυνατή η αφαίρεσή τους. Τα υποχρεωτικά cookies ενδέχεται να έχουν ήδη δημιουργηθεί όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η χρήση των ιστοσελίδων, εάν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση αυτών των cookies.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα υποχρεωτικά cookies των ιστοσελίδων μας, τα οποία αντίστοιχα υποδιαιρούνται σε cookies πρώτου προμηθευτή (First Party) και cookies τρίτου προμηθευτή (Third Party), καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies.

Αυτές οι πληροφορίες είναι οργανωμένες όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Όνομα προμηθευτή:

Όνομα του cookie (χρόνος αποθήκευσης)
Εξυπηρετητής

Περιγραφή του cookie

Cookies πρώτου προμηθευτή (First Party):

inquiryToken (λίγα δευτερόλεπτα)
Personal.kioxia.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο μέσω του εντύπου ερωτήσεων. Δεν περιέχει πληροφορίες για την ταυτοποίηση χρηστών.

inquiryToken (λίγα δευτερόλεπτα)
www.kioxia-holdings.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο μέσω του εντύπου ερωτήσεων. Δεν περιέχει πληροφορίες για την ταυτοποίηση χρηστών.

inquiryToken (λίγα δευτερόλεπτα)
business.kioxia.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο μέσω του εντύπου ερωτήσεων. Δεν περιέχει πληροφορίες για την ταυτοποίηση χρηστών.

inquiryToken (λίγα δευτερόλεπτα)
about.kioxia.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο μέσω του εντύπου ερωτήσεων. Δεν περιέχει πληροφορίες για την ταυτοποίηση χρηστών.

inquiryToken (λίγα δευτερόλεπτα)
www.kioxia.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο μέσω του εντύπου ερωτήσεων. Δεν περιέχει πληροφορίες για την ταυτοποίηση χρηστών.

Eupubconsent (364 ημέρες)
Kioxia.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το IAB Europe Transparency & Consent Framework, για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήση για την επεξεργασία δεδομένων. Αυτό το cookie περιέχει μια κωδικοποιημένη ακολουθία χαρακτήρων συγκατάθεσης την οποία διαβάζουν οι συμμετέχοντες προμηθευτές στο πλαίσιο και μπορούν προσδιορίσουν τη συγκατάθεση του χρήστη.

Eupubconsent (2.914.164 ημέρες)
Kioxia-holdings.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το IAB Europe Transparency & Consent Framework, για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήση για την επεξεργασία δεδομένων. Αυτό το cookie περιέχει μια κωδικοποιημένη ακολουθία χαρακτήρων συγκατάθεσης την οποία διαβάζουν οι συμμετέχοντες προμηθευτές στο πλαίσιο και μπορούν προσδιορίσουν τη συγκατάθεση του χρήστη.

hs-membership-csrf (περίοδος σύνδεσης)
kumoscale.kioxia.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ότι δεν είναι δυνατή η παραποίηση των content membership logins.

__hsmem (περίοδος σύνδεσης)
Kioxia.com

Αυτό το cookie ορίζεται όταν οι επισκέπτες συνδέονται σε μια σελίδα του εξυπηρετητή HubSpot. Περιέχει κρυπτογραφημένα δεδομένα που ταυτοποιούν τον χρήστη-μέλος όταν είναι συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή.

__cfruid (περίοδος σύνδεσης)
Kumoscale.kioxia.com

Cookie για ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το CloudFlare για την αναγνώριση αξιόπιστης διαδικτυακής κυκλοφορίας.

OptanonConsent (364 ημέρες)
Kioxia.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από τη λύση Cookie Compliance της OneTrust. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες, καθώς και σχετικά με το αν οι επισκέπτες έχουν δώσει ή έχουν αποσύρει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση κάθε κατηγορίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο διαχειριστής μιας ιστοσελίδας μπορεί να αποτρέψει τον ορισμό των cookies των μεμονωμένων κατηγοριών στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, εάν ο χρήστης δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Το cookie έχει μια φυσιολογική διάρκεια ζωής ενός έτους, ώστε οι επισκέπτες που επιστρέφουν στις ιστοσελίδες να μπορούν να θυμούνται τις προτιμήσεις τους. Δεν περιέχει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του επισκέπτη στις ιστοσελίδες.

OptanonConsent (365 ημέρες)
Kioxia-holdings.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από τη λύση Cookie Compliance της OneTrust. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες, καθώς και σχετικά με το αν οι επισκέπτες έχουν δώσει ή έχουν αποσύρει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση κάθε κατηγορίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο διαχειριστής μιας ιστοσελίδας μπορεί να αποτρέψει τον ορισμό των cookies των μεμονωμένων κατηγοριών στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, εάν ο χρήστης δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Το cookie έχει μια φυσιολογική διάρκεια ζωής ενός έτους, ώστε οι επισκέπτες που επιστρέφουν στις ιστοσελίδες να μπορούν να θυμούνται τις προτιμήσεις τους. Δεν περιέχει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του επισκέπτη στις ιστοσελίδες.

OptanonAlertBoxClosed (364 ημέρες)
Kioxia.com

Αυτό το cookie ορίζεται από ιστοσελίδες που έχουν συγκεκριμένες εκδόσεις της λύσης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της OneTrust που ισχύει για τα cookies. Ορίζεται αφού οι επισκέπτες έχουν δει μια υπόδειξη για cookies και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο όταν κλείνουν ενεργά την υπόδειξη. Διασφαλίζει ότι οι ιστοσελίδες δεν εμφανίζουν το μήνυμα σε έναν χρήστη περισσότερες από μία φορές. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες.

OptanonAlertBoxClosed (365 ημέρες)
Kioxia-holdings.com

Αυτό το cookie ορίζεται από ιστοσελίδες που έχουν συγκεκριμένες εκδόσεις της λύσης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της OneTrust που ισχύει για τα cookies. Ορίζεται αφού οι επισκέπτες έχουν δει μια υπόδειξη για cookies και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο όταν κλείνουν ενεργά την υπόδειξη. Διασφαλίζει ότι οι ιστοσελίδες δεν εμφανίζουν το μήνυμα σε έναν χρήστη περισσότερες από μία φορές. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες.

Cookies τρίτων:

Google.com:

_GRECAPTCHA (179 ημέρες)
Google.com

Αυτό το cookie ορίζεται από το Google reCAPTCHA για την προστασία από επιθέσεις Spam.

hubspot.com:

__cf_bm (λίγα δευτερόλεπτα)
Kioxia.com

Το cookie __cf_bm χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του Cloudflare Bot Managementt, που βρίσκεται προς το παρόν σε ιδιωτική φάση beta. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας μας Bot Management, αυτό το cookie βοηθά στη διαχείριση της εισερχόμενης κυκλοφορίας δεδομένων που πληροί τα κριτήρια που σχετίζονται με τα bot. Αυτό είναι ένα cookie CloudFoundry.

www.smartrecruiters.com:

AWSALB (6 ημέρες)
www.smartrecruiters.com

Αυτό είναι ένα Load Balancer Cookie του Amazon Web Services, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας περιόδου συνεδρίας ενός επισκέπτη με μια συγκεκριμένη παρουσία εφαρμογής. Το Amazon Web Services χρησιμοποιείται από το SmartRecruiters, μια πλατφόρμα προσλήψεων, για την παροχή πληροφοριών θέσεων εργασίας σε αυτήν την ιστοσελίδα.

AWSALBCORS (6 ημέρες)
www.smartrecruiters.com

Αυτό είναι ένα Load Balancer Cookie του Amazon Web Services, το οποίο χρησιμοποιείται για την παροχή ιστοσελίδων με Cross Origin Resource Sharing («CORS»). Το Amazon Web Services χρησιμοποιείται από το SmartRecruiters, μια πλατφόρμα προσλήψεων, για την παροχή πληροφοριών θέσεων εργασίας σε αυτήν την ιστοσελίδα.

d) Προαιρετικά cookies

Τα cookies, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων, αλλά συλλέγουν δεδομένα για άλλους σκοπούς, ονομάζονται προαιρετικά cookies. Αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας και να απεικονίζουμε τις σχετικές υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τη διεύθυνση IP σας σε τρίτους προκειμένου να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα δεδομένα μάς υποστηρίζουν στη σχεδίαση των ιστοσελίδων και στον σχεδιασμό της δομής του διακομιστή μας. Προαιρετικά cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ανάλυσης, εξατομίκευσης ή διαφήμισης.

Η χρήση των προαιρετικών cookies επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική νόμιμη βάση, συνήθως η προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη (η συγκατάθεσή σας).
Η ύπαρξη νόμιμης βάσης αποτελεί, κατά κανόνα, επίσης προϋπόθεση για τα υποχρεωτικά cookies. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η νόμιμη βάση υφίσταται ήδη λόγω της αναγκαιότητας (της χρήσης των cookies) για τη λειτουργία των ιστοσελίδων.

 

 • aa) Cookies ανάλυσης
  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.
  Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, όπως ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος σε αυτές τις σελίδες.

  Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα cookies ανάλυσης των ιστοσελίδων μας:

Cookies πρώτου προμηθευτή:

_gclxxxx (89 ημέρες)
Kioxia.com

Google Conversion Tracking Cookie. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον έλεγχο άλλων cookies του Google Analytics σύμφωνα με τη συγκατάθεση του χρήστη.

_gat_UA-160361169-1 (λίγα δευτερόλεπτα)
Kioxia.com

Αυτό είναι ένα δείγμα cookie που ορίζεται από το Google Analytics, όπου το στοιχείο δείγματος στο όνομα περιέχει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας του λογαριασμού ή της ιστοσελίδας την οποία αφορά. Αυτή είναι μια παραλλαγή του cookie _gat που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ποσότητας δεδομένων που καταγράφει η Google σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας.

_gat_UA-160361169-8 (λίγα δευτερόλεπτα)
Kioxia.com

Αυτό είναι ένα δείγμα cookie που ορίζεται από το Google Analytics, όπου το στοιχείο δείγματος στο όνομα περιέχει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας του λογαριασμού ή της ιστοσελίδας την οποία αφορά. Αυτή είναι μια παραλλαγή του cookie _gat που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ποσότητας δεδομένων που καταγράφει η Google σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας.

s_cc (περίοδος σύνδεσης)
brand.kioxia.com

Cookie του Adobe Site Catalyst, που καθορίζει, αν τα cookies του Adobe Analytics είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

s_cc (περίοδος σύνδεσης)
customer-us.kioxia.com

Cookie του Adobe Site Catalyst, που καθορίζει, αν τα cookies του Adobe Analytics είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

s_cc (περίοδος σύνδεσης)
www.kioxia.com

Cookie του Adobe Site Catalyst, που καθορίζει, αν τα cookies του Adobe Analytics είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

s_cc (περίοδος σύνδεσης)
graduates-jp.kioxia.com

Cookie του Adobe Site Catalyst, που καθορίζει, αν τα cookies του Adobe Analytics είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

s_cc (περίοδος σύνδεσης)
about.kioxia.com

Cookie του Adobe Site Catalyst, που καθορίζει, αν τα cookies του Adobe Analytics  είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

s_cc (περίοδος σύνδεσης)   
personal.kioxia.com

Cookie του Adobe Site Catalyst, που καθορίζει, αν τα cookies του Adobe Analytics είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

s_cc (περίοδος σύνδεσης)
business.kioxia.com

Cookie του Adobe Site Catalyst, που καθορίζει, αν τα cookies του Adobe Analytics  είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

s_cc (περίοδος σύνδεσης)
www.kioxia-holdings.com

Cookie του Adobe Site Catalyst, που καθορίζει, αν τα cookies του Adobe Analytics είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

gpv_Page (λίγα δευτερόλεπτα)
Business.kioxia.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο  χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (λίγα δευτερόλεπτα)
customer-us.kioxia.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο  χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (λίγα δευτερόλεπτα)
about.kioxia.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (λίγα δευτερόλεπτα)
personal.kioxia.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο  χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (λίγα δευτερόλεπτα)
www.kioxia.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο  χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (λίγα δευτερόλεπτα)
graduates-jp.kioxia.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (λίγα δευτερόλεπτα)
www.kioxia-holdings.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο  χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

_gid (λίγα δευτερόλεπτα)
Kioxia.com

Αυτό το όνομα cookie συνδέεται με το Google Universal Analytics. Αυτό το cookie αποθηκεύει και μετρά τον αριθμό επισκέψεων σελίδων.

AMCVS_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (περίοδος σύνδεσης)
Kioxia.com

Αυτό είναι ένα όνομα δείγματος cookie («pattern type cookies») το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Adobe Marketing Cloud. Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό επισκέπτη και χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό οργανισμού.

AMCVS_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (περίοδος σύνδεσης)
Kioxia-holdings.com

Αυτό είναι ένα όνομα δείγματος cookie («pattern type cookies») το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Adobe Marketing Cloud. Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό επισκέπτη και χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό οργανισμού.

Test (περίοδος σύνδεσης)
Kioxia.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

Test (περίοδος σύνδεσης)
Kioxia-holdings.com

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε όσο και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ εκεί (Adobe Analytics site tracking).

AMCV_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (730 ημέρες)
Kioxia.com

Αυτό είναι ένα όνομα δείγματος cookie, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Adobe Marketing Cloud. Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό επισκέπτη και χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό οργανισμού, ώστε μια εταιρεία να μπορεί να παρακολουθεί τους χρήστες σε όλους τους τομείς και τις υπηρεσίες της.

AMCV_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (730 ημέρες)
Kioxia-holdings.com

Αυτό είναι ένα όνομα δείγματος cookie, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Adobe Marketing Cloud. Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό επισκέπτη και χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό οργανισμού, ώστε μια εταιρεία να μπορεί να παρακολουθεί τους χρήστες σε όλους τους τομείς και τις υπηρεσίες της.

_gat_UA-160361169-7 (λίγα δευτερόλεπτα)
Kioxia.com

Αυτό είναι ένα δείγμα cookie που ορίζεται από το Google Analytics, όπου το στοιχείο δείγματος στο όνομα περιέχει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας του λογαριασμού ή της ιστοσελίδας την οποία αφορά. Αυτή είναι μια παραλλαγή του cookie _gat που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ποσότητας δεδομένων που καταγράφει η Google σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας.

_gat (λίγα δευτερόλεπτα)
Kioxia.com

Αυτό το όνομα cookie συνδέεται με το Google Universal Analytics. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση, χρησιμοποιείται για τη μείωση του ρυθμού επανάληψης και, ως εκ τούτου, για τον περιορισμό της συλλογής δεδομένων σε πολυσύχναστες ιστοσελίδες.

_ga (729 ημέρες)
Kioxia.com

Αυτό το όνομα cookie χαρακτηρίζει το Google Universal Analytics. Αυτό είχε μια σημαντική ενημέρωση από τη συνήθη υπηρεσία ανάλυσης της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη μοναδική διάκριση των χρηστών και εκχωρεί έναν αριθμό που δημιουργήθηκε τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε επίσκεψη σελίδας σε μια ιστοσελίδα και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές ανάλυσης της ιστοσελίδας.

_gat_UA-119318185-5 (λίγα δευτερόλεπτα)
Kioxia.com

Αυτό είναι ένα δείγμα cookie που ορίζεται από το Google Analytics, όπου το στοιχείο δείγματος στο όνομα περιέχει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας του λογαριασμού ή της ιστοσελίδας την οποία αφορά. Αυτή είναι μια παραλλαγή του cookie _gat που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ποσότητας δεδομένων που καταγράφει η Google σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας.

_gat_UA-147715889-1 (λίγα δευτερόλεπτα)
Kioxia.com

Αυτό είναι ένα δείγμα cookie που ορίζεται από το Google Analytics, όπου το στοιχείο δείγματος στο όνομα περιέχει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας του λογαριασμού ή της ιστοσελίδας την οποία αφορά. Αυτή είναι μια παραλλαγή του cookie _gat που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ποσότητας δεδομένων που καταγράφει η Google σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας.

Cookies τρίτων:

Dpm.demdex.net:

Dpm (180 ημέρες)
kioxia.com

Αυτός ο τομέας ανήκει στο Adobe Audience Manager. Ο κύριος ρόλος του cookie είναι να δημιουργεί online προφίλ για στοχευμένο μάρκετινγκ. Ωστόσο, η KIOXIA δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το cookie για σκοπούς στοχευμένου μάρκετινγκ, αλλά μόνο για αναλυτικούς σκοπούς.

Yahoo.co.jp:

Α (364 ημέρες)
Yahoo.co.jp

Αυτό το cookie σχετίζεται με το Yahoo! και χρησιμοποιείται για την ανάλυση και στοχευμένη διαφήμιση.

Β (731 ημέρες)
Yahoo.co.jp

Αυτό το cookie σχετίζεται με το Yahoo! και συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως ο αριθμός των επισκέψεων, ο μέσος χρόνος που ξοδεύει ο χρήστης στην ιστοσελίδα και οι σελίδες που φορτώνονται. Σκοπός είναι η τμηματοποίηση των χρηστών της ιστοσελίδας με βάση παράγοντες όπως τα δημογραφικά στοιχεία και η γεωγραφική θέση, ώστε τα πρακτορεία μέσων ενημέρωσης και μάρκετινγκ να μπορούν να δομήσουν και να κατανοήσουν το κοινό-στόχο τους, ώστε να είναι δυνατή η στοχευμένη διαφήμιση.

ΧΑ (364 ημέρες)
Yahoo.co.jp

Αυτό το cookie σχετίζεται με το Yahoo! και χρησιμοποιείται για σκοπούς ανάλυσης και στοχευμένη διαφήμιση.

ΧΒ (730 ημέρες)
Yahoo.co.jp

Αυτό το cookie σχετίζεται με το Yahoo! και χρησιμοποιείται για σκοπούς ανάλυσης και στοχευμένη διαφήμιση.

 • bb) Cookies εξατομίκευσης
  Με αυτά τα cookies, μπορούμε να σας προσφέρουμε βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση των ιστοσελίδων. Τα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από εμάς ή από τρίτους προμηθευτές , των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε ενσωματώσει στις ιστοσελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε τη χρήση αυτών των cookies, ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

  Προς το παρόν, δεν χρησιμοποιούμε cookies εξατομίκευσης στις ιστοσελίδες μας.
 • cc) Cookies διαφήμισης
  Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας μέσω των ιστοσελίδων μας και, επομένως, είναι μόνο cookies τρίτων προμηθευτών. Οι τρίτοι προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα cookies για να δημιουργήσουν ένα προφίλ σας και, στη συνέχεια, να σας δείξουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των cookies, θα βλέπετε λιγότερο στοχευμένες διαφημίσεις.

  Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα cookies διαφήμισης των ιστοσελίδων μας:

Cookies τρίτων:

Everesttech.net:

everest_g_v2 (730 ημέρες)
everesttech.net

Αυτός ο τομέας ανήκει στην Adobe. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς.

everest_session_v2 (περίοδος σύνδεσης)
everresttech.net

Αυτός ο τομέας ανήκει στην Adobe. Το cookie χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Demdex.net:

Demdex (180 ημέρες)
Demdex.neta

Αυτό το cookie βοηθά το Adobe Audience Manger στην εκτέλεση βασικών λειτουργιών όπως αναγνώριση επισκεπτών, συγχρονισμός ταυτότητας, τμηματοποίηση, μοντελοποίηση, δημιουργία αναφορών κ.λπ.

Youtube.com:

GPS (λίγα δευτερόλεπτα)
kioxia.com

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές για να είναι δυνατή η παρακολούθηση με βάση τη γεωγραφική θέση GPS.

YSC (περίοδος σύνδεσης)
Youtube.com

Το YouTube είναι μια πλατφόρμα που ανήκει στην Google για φιλοξενία και κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστοσελίδες που συνδυάζονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων σε διαδικτυακούς επισκέπτες σε μια μεγάλη γκάμα δικών της και άλλων ιστοσελίδων.

VISITOR_INFO1_LIVE (180 ημέρες)
Youtube.com

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό, για την παρακολούθηση των αναπαραγωγών βίντεο.

3. Χρήση της φόρμας επικοινωνίας

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας που παρέχονται στις ιστοσελίδες. Συγκεκριμένα, έχετε την ευκαιρία να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
  •     Όνομα και επώνυμο, τίτλος
  •     Χώρα
  •     Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση)
  •     Μήνυμα

Παρακαλούμε να μη μας στείλετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του μηνύματος, ιδίως εκείνα της ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 9 ΓΚΠΔ (Σύνδεσμος) (π.χ. πολιτικές απόψεις, δεδομένα υγείας κ.λπ.).

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από εμάς, τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες του ομίλου ή/και τρίτους προμηθευτές, η συμμετοχή των οποίων είναι απαραίτητη για την απάντηση ή/και την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο σε χώρες με κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής της ΕΕ. Η επεξεργασία περιορίζεται συνήθως στις εταιρείες του ομίλου μας στη Γερμανία και την Ιαπωνία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε θα χρησιμοποιηθεί για την απάντηση στο αίτημά σας, την παροχή περαιτέρω πληροφοριών προς εσάς ή την εξυπηρέτηση ενός σκοπού, όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Εμείς, οι συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου ή/και οι τρίτοι προμηθευτές ενδέχεται να σας απαντήσουμε με email, επιστολή, τηλέφωνο ή φαξ, ανάλογα με το θέμα του αιτήματός σας.

Λάβετε υπόψη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, εμείς, οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες του ομίλου ή/και τρίτοι που έχουν προσληφθεί από εμάς πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα (προσωπικά) δεδομένα που παρέχετε, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο από εμάς, τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες ή/και τρίτους που έχουν προσληφθεί από εμάς για να επεξεργαστούμε ή να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να σας στείλουμε περαιτέρω πληροφορίες ή να εκπληρώσουμε έναν άλλο σκοπό που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

4. Ενσωμάτωση εξωτερικών υπηρεσιών και περιεχομένων τρίτων προμηθευτών

 • a) Γενικές υποδείξεις
  Στις ιστοσελίδες μας έχουμε ενσωματώσει εν μέρει εξωτερικές υπηρεσίες ή περιεχόμενα τρίτων προμηθευτών. Στο πλαίσιο της χρήσης ή της απαίτησης αυτών των υπηρεσιών, τα δεδομένα επικοινωνίας ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου προμηθευτή για τεχνικούς λόγους.

  Επιπλέον, ο (τρίτος) προμηθευτής των αντίστοιχων υπηρεσιών ή περιεχομένων ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για περαιτέρω, δικούς του σκοπούς. Έχουμε διαμορφώσει υπηρεσίες ή περιεχόμενα προμηθευτών που είναι γνωστό ότι επεξεργάζονται δεδομένα για τους δικούς τους σκοπούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τις καλύτερες γνώσεις μας και με ευσυνειδησία, έτσι ώστε η επικοινωνία για σκοπούς διαφορετικούς από την παρουσίαση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών στις ιστοσελίδες μας είτε να μην είναι δυνατή, είτε να πραγματοποιείται μόνο όταν επιλέγετε ενεργά να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Ωστόσο, εφόσον δεν έχουμε καμία επιρροή στα δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους και στην επεξεργασία τους από αυτούς, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία δεσμευτική πληροφορία σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, ανατρέξτε στις υποδείξεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων υπεύθυνων για την προστασία δεδομένων προμηθευτών των υπηρεσιών ή των περιεχομένων που έχουμε ενσωματώσει.
 • b) Youtube.com
  Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα YouTube.com για να μεταφορτώνουμε τα δικά μας βίντεο και να τα δημοσιοποιούμε. Το YouTube.com είναι ιστοσελίδα ενός μη συνδεδεμένου με εμάς τρίτου προμηθευτή, της YouTube LLC.

  Για πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση των διαδικασιών επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, βλ.: Δ – Νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία.

  Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας περιέχουν συνδέσμους προς περιεχόμενα στο YouTube.com ή απευθείας ενσωματωμένο περιεχόμενο από το YouTube.com.
  Γενικά, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων για τις οποίες παρέχουμε συνδέσμους, και ιδίως αν πρόκειται για περιεχόμενα που δεν έχουν δημιουργηθεί από εμάς. Αν ακολουθήσετε μια σύνδεση και μεταβείτε στη διεύθυνση YouTube.com, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το YouTube επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών του (π.χ. προσωπικές πληροφορίες και διεύθυνση IP) σύμφωνα με τη δική του δήλωση προστασίας δεδομένων και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς σκοπούς. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση YouTube.com.

  Σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας, ενσωματώνουμε απευθείας βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο YouTube. Αυτή η ενσωμάτωση εμφανίζει τα βίντεο που βρίσκονται στο YouTube.com σε τμήματα ενός παραθύρου του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, η αναπαραγωγή αυτών των βίντεο πραγματοποιείται μόνο με κλικ στο αντίστοιχο τμήμα του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης. Αυτή η τεχνική είναι επίσης γνωστή ως «Framing».

  Αν επισκεφτείτε μια από τις ιστοσελίδες μας που εμφανίζει βίντεο από το YouTube.com σε αυτήν την ενσωματωμένη μορφή, θα δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές YouTube όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

  Η ενσωμάτωση περιεχομένων του YouTube γίνεται μόνο στη «λειτουργία διευρυμένης προστασίας δεδομένων». Το ίδιο το YouTube παρέχει αυτή τη λειτουργία και έτσι διασφαλίζει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει αρχικά cookies στη συσκευή σας. Ωστόσο, η διεύθυνση IP και ενδεχομένως άλλα δεδομένα μεταδίδονται κατά την επίσκεψη στις εν λόγω σελίδες. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν όμως να συσχετιστούν με εσάς, εκτός εάν έχετε εγγραφεί στο YouTube ή σε άλλη υπηρεσία Google πριν από την προβολή της σελίδας ή εάν είστε μόνιμα συνδεδεμένοι.

  Μόλις κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός ενσωματωμένου βίντεο, η λειτουργία διευρυμένης προστασίας δεδομένων του YouTube θα αποθηκεύσει μόνο cookies στη συσκευή σας που δεν περιέχουν πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης, εκτός εάν είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία Google. Μπορείτε να παρεμποδίσετε τη χρήση αυτών των cookies μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων και επεκτάσεων του προγράμματος περιήγησης.

Σύνδεσμος για τη δήλωση προστασίας δεδομένων της YouTube LLC: https://policies.google.com/privacyΘα ανοίξει νέο παράθυρο.

 • c) (Άλλα) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Social Media
  Εκτός από τα ενσωματωμένα βίντεο του YouTube, οι ιστοσελίδες μας περιέχουν συνδέσμους (Social Media Buttons) σε διάφορα κανάλια κοινωνικών μέσων (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook και LinkedIn). Κάνοντας κλικ σε αυτά τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον του αντίστοιχου προμηθευτή.
  Ως εκ τούτου, σημειώνουμε ξανά ρητά ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του προμηθευτή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάσετε ξεχωριστά τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων προμηθευτών. 

III. Εγγύηση και πρόβλημα ποιότητας

Συλλέγουμε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς κατά την υποβολή μιας αξίωσης εγγύησης ή μιας νόμιμης αξίωσης ευθύνης.

Λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες κατά την υποβολή προϊόντων αποθήκευσης σε εμάς προς αντικατάσταση ή/και εσωτερική ανάλυση προβλημάτων. Οι τρίτοι προμηθευτές που αναφέρονται παρακάτω θα λάβουν προϊόντα αποθήκευσης προς αντικατάσταση ή/και εσωτερική ανάλυση σφαλμάτων:

StorRepair GmbH, Businesspark Untermain, Nordring 53-55, 63843 Niedernberg, Deutschland

Foundever B.V. & Co. KG, Roffhausener Landstraße 18D, 26419 Schortens, Deutschland

KIOXIA Corporation, 1-21, Shibaura 3-Chome, Minato-ku, Tokio, 108-0023, Japan

Toshiba Information Equipment Philippines, Inc., 103 East Main Avenue Extension, Special Export Processing Zone, Laguna Technopark, Binan City, Laguna, Philippines

Εάν ένα προϊόν αποθήκευσης δεν αποσταλεί στις παραπάνω εταιρείες ή/και από αυτές για εσωτερική ανάλυση σφαλμάτων, η καταστροφή του θα πραγματοποιηθεί από τη StorRepair GmbH, η οποία αναφέρεται επίσης παραπάνω. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμείς ή οι προαναφερθείσες εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων), κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ανάλυσης σφαλμάτων στο προϊόν αποθήκευσης.
Για τον λόγο αυτό, σας ζητούμε – εάν είναι δυνατόν – να διαγράψετε πλήρως όλα τα δεδομένα σας στα προϊόντα αποθήκευσης, προτού τα στείλετε για ανταλλαγή ή/και για εσωτερική ανάλυση σφαλμάτων.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ανάλογα με το τι έχετε αποθηκεύσει στο προϊόν αποθήκευσης, ενδέχεται να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ιδίως προσωπικά δεδομένα της ειδικής κατηγορίας κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ (σύνδεσμος) (π.χ. δεδομένα σχετικά με τη φυλετική και εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό ή δεδομένα υγείας).

Για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων – συμπεριλαμβανομένης της απλής γνωστοποίησης εντός του πεδίου της εσωτερικής ανάλυσης σφαλμάτων – απαιτείται η ρητή συναίνεση των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Επειδή δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι είδους δεδομένα έχουν αποθηκευτεί στο προϊόν αποθήκευσης, πρέπει να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν ξεκινήσουμε την εσωτερική ανάλυση σφαλμάτων. Αυτό εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της ειδικής κατηγορίας, θα υπάρχει συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Και αυτό γίνεται σε ξεχωριστή διαδικασία στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων αποθήκευσής σας σε εμάς.
Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία δεν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 9 ΓΚΠΔ, η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι επίσης δυνατή σε τακτική βάση, ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση. Συνήθως είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις μας προς εσάς. Εμπίπτει επίσης στο νόμιμο συμφέρον μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες ανάλυσης σφαλμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό εξυπηρετεί αντίστοιχα τον σκοπό της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας και της αποφυγής των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στο μέλλον. Επειδή – όπως περιγράφηκε – δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το προϊόν αποθήκευσης περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την εκτέλεση εσωτερικών υπηρεσιών ανάλυσης σφαλμάτων.

Εάν το προϊόν αποθήκευσής σας περιέχει προσωπικά δεδομένα τρίτων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δεδομένων σε εμάς και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από εμάς ή από οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες για εσωτερική ανάλυση σφαλμάτων. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε, για παράδειγμα, λαμβάνοντας τη σχετική συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων, εάν τα δεδομένα είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αυτού του προσώπου. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα μέσα αποθήκευσης πριν από την αποστολή του προϊόντος αποθήκευσης σε εμάς.

IV. Η αίτησή σας στην KIOXIA Europe GmbH

Προσφέρουμε διάφορα κανάλια για να μας υποβάλετε αίτηση. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις επιπτώσεις της χρήσης των αντίστοιχων καναλιών στην προστασία δεδομένων.

Διευκρινίσεις: Οι αιτήσεις περιέχουν συνήθως προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας κατά την έννοια του άρθρου 9 ΓΚΠΔ (π.χ. στοιχεία οικογενειακής κατάστασης που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται δεδομένα υγείας, π.χ. μια φωτογραφία που επιτρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα όρασής σας. Μια φωτογραφία μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σας ή παρόμοια ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ). Επομένως, η επεξεργασία μιας τέτοιας αίτησης μπορεί να γίνει μόνο με βάση τη ρητή και ενήμερη συναίνεσή σας.

 • Αίτηση μέσω e-mail σε εμάς
  Εάν μας υποβάλετε αίτηση μέσω e-mail, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ενδεχομένως και αυτών της ειδικής κατηγορίας κατά την έννοια του άρθρου 9 ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο της δήλωσης συναίνεσης, πραγματοποιείται συνολική επεξήγηση των επιπτώσεων της αίτησης στην προστασία των δεδομένων. Η συγκατάθεση χρησιμεύει μόνο για να μπορεί να ληφθεί υπόψη η αίτησή σας στην παρούσα μορφή.

 • Ταχυδρομική αίτηση σε εμάς
  Δεν δεχόμαστε ταχυδρομικές αιτήσεις και προτιμούμε να προωθήσουμε την ψηφιοποίηση μαζί σας.

 • Αίτηση μέσω παρόχου υπηρεσιών προσωπικού
  Σε περίπτωση αίτησης μέσω παρόχου υπηρεσιών προσωπικού, θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά και με ακρίβεια το έντυπο συγκατάθεσης που έχουμε καταρτίσει και, στη συνέχεια, εάν συμφωνείτε, να το υπογράψετε, ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αίτησή σας. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την αίτηση χωρίς την αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης για λόγους προστασίας δεδομένων – επομένως, δεν προβλέπεται η προώθηση της αίτησής σας από τον πάροχο υπηρεσιών προσωπικού. Εάν η αίτησή σας έχει προωθηθεί – παρά την απουσία δήλωσης συγκατάθεσης από εσάς – θα τη διαγράψουμε αμέσως. Εάν επιθυμείτε να λάβουμε υπόψη την αίτηση, πρέπει να ζητήσουμε την εκ των προτέρων συγκατάθεσή σας και στη συνέχεια πρέπει να στείλετε ξανά την αίτηση.

 • Αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας
  Σε περίπτωση αίτησης μέσω της ιστοσελίδας μας, η θέση εργασίας θα υπάρχει σε μορφή διαφήμισης ως έγγραφο PDF. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή της αίτησης δίνεται σε αυτό το έγγραφο. Η διαδικασία αίτησης πραγματοποιείται και σε αυτήν την περίπτωση χωρίς την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων στις ιστοσελίδες μας. Ο αιτών παραπέμπεται στην αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αντίστοιχη υποσελίδα μας. Κατά την υποβολή των εγγράφων της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 1).

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις αιτήσεις που λαμβάνουμε με άλλα μέσα, για λόγους που αφορούν τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

V. Εκθεσιακές εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των εμπορικών εκθέσεων – ιδίως εκείνων που οργανώνονται ψηφιακά – τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε τακτική επεξεργασία από τους αντίστοιχους διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων / φορείς εκμετάλλευσης εμπορικών εκθέσεων, καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών τους. Όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες επεξεργασίας, σας παραπέμπουμε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των εν λόγω διοργανωτών εμπορικών εκθέσεων / φορέων εκμετάλλευσης εμπορικών εκθέσεων, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών τους.

Ωστόσο, και εμείς επεξεργαζόμαστε τακτικά τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας σας), σε αυτήν την περίπτωση το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη θέση/περιγραφή εργασίας σας και – ενδεχομένως – τον αριθμό τηλεφώνου σας. Αυτή η επεξεργασία από εμάς πραγματοποιείται μόνο εάν έχει δοθεί η συγκατάθεσή σας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 γρ. α ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της εμπορικής έκθεσης ή εκ των προτέρων. Αυτό γίνεται για να επικοινωνήσουμε μαζί μας μετά την εμπορική έκθεση.

VI. Επικοινωνία μέσω email

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας μέσω email, σας ζητούμε να μη μας στείλετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εντός του email, ιδίως εκείνα της ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 9 ΓΚΠΔ (Σύνδεσμος) (π.χ. πολιτικές απόψεις, δεδομένα υγείας κ.λπ.).

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται σε εμάς στο πλαίσιο ενός email θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από εμάς, τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες του ομίλου ή/και τρίτους, η συμμετοχή των οποίων είναι απαραίτητη για την απάντηση ή/και την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο σε χώρες με κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής της ΕΕ (αυτό συνήθως περιορίζεται στις εταιρείες του ομίλου μας στην Ιαπωνία). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε θα χρησιμοποιηθεί για την απάντηση στο αίτημά σας, την παροχή περαιτέρω πληροφοριών προς εσάς ή την εξυπηρέτηση ενός σκοπού, όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Εμείς, οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες του ομίλου ή/και τρίτοι, η συμμετοχή των οποίων απαιτείται για την απάντηση ή/και την επεξεργασία του αιτήματός σας, ενδέχεται να σας απαντήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με το θέμα του αιτήματός σας.

Λάβετε υπόψη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, εμείς, οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες ή/και τρίτοι που έχουν προσληφθεί από εμάς πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα (προσωπικά) δεδομένα που παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται παραπάνω ή για την εκπλήρωση άλλου σκοπού που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

VII. Διαγωνισμοί

Η KIE μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να διοργανώνει η ίδια διαγωνισμούς κατά καιρούς.

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ως διοργανωτής διαγωνισμών, αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα μόνο για τη διάρκεια των νόμιμων περιόδων διατήρησης (ιδίως σύμφωνα με το εμπορικό και το φορολογικό δίκαιο) και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την αιτιολόγηση της νομικής σχέσης με τον συμμετέχοντα, καθώς και για τη μετέπειτα εκτέλεση και διεκπεραίωση του διαγωνισμού. Μόλις εκπνεύσει η αιτιολόγηση της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από εμάς.

 • Ανάλογα με τον διαγωνισμό, θα αποθηκεύονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τη διαμόρφωση του διαγωνισμού:
 • 1. η ταχυδρομική διεύθυνση ή/και
 • 2. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντα με σκοπό την ειδοποίηση του νικητή ή/και την παράδοση ή την παροχή των κερδών,
 • 3. καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου του, προκειμένου να εξασφαλιστεί, στον βαθμό που είναι δυνατό, η ειδοποίηση του νικητή σε περίπτωση τυχαίας εισαγωγής εσφαλμένων δεδομένων,
 • 4. καθώς και η ημερομηνία γέννησης με σκοπό τον έλεγχο ηλικίας.

Ανάλογα με τον διαγωνισμό, τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτους οι οποίοι, κατ‘ εντολή μας, παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση με τον διαγωνισμό.
Εάν ο εν λόγω τρίτος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα (ιδίως η σύναψη σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων παραγγελίας, καθώς και η χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ κ.λπ.) για να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων του συμμετέχοντα ως υποκειμένου των δεδομένων.
Σε περίπτωση που η παράδοση ή η παροχή ορισμένων βραβείων γίνεται από τρίτο μέρος, θα διαβιβάσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή (δηλ. προσωπικά δεδομένα) στον αντίστοιχο συνεργάτη, μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο, ώστε να είναι δυνατή η παράδοση ή η διάθεση των κερδών.

VIII. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων για επεξεργασία παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών (βλ. για παράδειγμα στην ενότητα VII. Διαγωνισμοί). Οι πάροχοι υπηρεσιών μας επιλέγονται προσεκτικά και ελέγχονται τακτικά από εμάς. Αυτοί επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για εμάς μόνο κατ‘ εντολή μας και αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες μας με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις επεξεργασίας παραγγελιών κατά την έννοια του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.

IX. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Ορισμένες από αυτές τις χώρες έχουν γενικά χαμηλότερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων από ό,τι στην Ευρώπη, ή τουλάχιστον η ισοδυναμία της προστασίας των δεδομένων δεν έχει ακόμη καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ σε απόφαση περί επάρκειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα διασφαλίσουμε (π.χ. μέσω συμβατικών συμφωνιών) ότι εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή ζητούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για παράδειγμα, πραγματοποιούμε μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση σχετικά με την επάρκεια από την Επιτροπή της ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ και οι Φιλιππίνες. Ως εκ τούτου, οι χώρες που αναφέρονται ως παράδειγμα είναι τρίτες χώρες χωρίς (διαπιστωμένο) επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων από την άποψη της ευρωπαϊκής προστασίας των δεδομένων.

Προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν για τα προσωπικά σας δεδομένα από τέτοιες μεταφορές, έχουμε λάβει άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, πέραν της εφαρμογής των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για τη μεταφορά σε χώρες εκτός του ΕΟΧ (Standard Contractual Clauses, «SCC»). Στο πλαίσιο αυτό, συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, η ύπαρξη σχετικής νομικής βάσης για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων καθώς και η τήρηση κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των δεδομένων αυτών. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πρότυπων συμβάσεων που έχουμε συνάψει.

Επιπλέον, για όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε φυσικά υπόψη την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων ως υψηλή αξία για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Κατά συνέπεια, καταβάλλεται πάντα προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο όγκος των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, έχουμε συμβάσεις επεξεργασίας παραγγελιών με συνεργάτες επεξεργασίας παραγγελιών – τόσο εντός όσο και εκτός του ΕΟΧ – για να διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Επομένως, τα προσωπικά δεδομένα σας μεταφέρονται από τον ΕΟΧ σε τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες εκτός του ΕΟΧ, μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις βασίζονται στην ταξινόμηση των τρίτων χωρών σε διαφορετικές κατηγορίες.

Οι τρίτες χώρες ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ως εξής:

 • 1. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις τρίτες χώρες οι οποίες, κατά την άποψη της Επιτροπής της ΕΕ, παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται αυτήν τη στιγμή ο Καναδάς, η Ελβετία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία. Για τον τρέχοντα και πλήρη κατάλογο των χωρών για τις οποίες έχει ήδη ληφθεί απόφαση περί επάρκειας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής της ΕΕ στον σύνδεσμο: Adequacy decisions | European Commission (europa.eu)Θα ανοίξει νέο παράθυρο.. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν απαιτείται ειδική άδεια για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

 

 • 2. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις τρίτες χώρες οι οποίες, κατά την άποψη της Επιτροπής της ΕΕ, δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
  Ενδέχεται να μην έχει ληφθεί ακόμη απόφαση περί επάρκειας, διότι η Επιτροπή της ΕΕ δεν έχει ακόμη εξετάσει το επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην αντίστοιχη χώρα.
  Ωστόσο, μπορεί επίσης να έχει γίνει εκτίμηση των επιπέδων προστασίας των δεδομένων σε βάρος της χώρας. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ επί του παρόντος δεν προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής της ΕΕ (η λεγόμενη απόφαση «Schrems II»: C-311/18).

  Για τις μεταφορές σε τρίτες χώρες της δεύτερης κατηγορίας, παρέχουμε τις απαραίτητες εγγυήσεις για την επίτευξη επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

D. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία

Στη συνέχεια, θα βρείτε μια λίστα με τις νομικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων, στις οποίες βασιζόμαστε στο πλαίσιο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία (άρθρο 6 παρ. 1. γράμμα α ΓΚΠΔ). Αυτό ισχύει ιδίως για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της ειδικής κατηγορίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 ΓΚΠΔ.
Οι εν λόγω διαδικασίες επεξεργασίας είναι δυνατές, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της εσωτερικής ανάλυσης σφαλμάτων σε επιστροφές προϊόντων  (πρβλ. III) καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (πρβλ. IV).

Για λόγους σαφήνειας και μόνο, επισημαίνεται εδώ ότι οι διαδικασίες επεξεργασίας σε περιπτώσεις, όπου η συγκατάθεση είναι η μόνη νομική βάση, δεν θα πραγματοποιούνται χωρίς την προηγούμενη ισχύουσα συγκατάθεση.
Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την έναρξη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς, στις περισσότερες περιπτώσεις, ισχύει το άρθρο 6 παρ. 1. γράμμα β ΓΚΠΔ ως νομική βάση. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την έναρξη και τη σύναψη συμβάσεων αγοράς, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και συμβάσεων εγγύησης.

Στον βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), συνήθως ισχύει το άρθρο 6 παρ. 1. γράμμα γ ΓΚΠΔ ως νομική βάση. Οι φορολογικές και εμπορικές υποχρεώσεις διατήρησης μπορούν να αναφερθούν εδώ ως παράδειγμα.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων μας και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1. γράμμα στ ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των πληροφορικών συστημάτων μας και η τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών που απαιτείται από τον νόμο αποτελούν παραδείγματα τέτοιων έννομων συμφερόντων. Στο πλαίσιο της αντίστοιχης αναγκαίας εξισορρόπησης συμφερόντων, λαμβάνουμε υπόψη ειδικότερα τον τύπο των προσωπικών δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους όρους επεξεργασίας και το ενδιαφέρον σας για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας: Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να εντοπίσουμε τους δράστες, σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή απόπειρας πρόσβασης στους τοπικούς διακομιστές. Και εδώ βασιζόμαστε ρητά στο άρθρο 6 παρ. 1. γράμμα στ ΓΚΠΔ.
Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας είναι δυνατές, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των ενσωματωμένων βίντεο YouTube (πρβλ. II 4. β)).
Το έννομο συμφέρον για τη φιλοξενία των βίντεο στην εξωτερική πλατφόρμα ενός τρίτου έγκειται στην εξοικονόμηση του εύρους ζώνης. Η φιλοξενία των βίντεο μέσω των διακομιστών μας θα συνεπαγόταν σημαντικά πρόσθετα έξοδα στο πλαίσιο της φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Επιπλέον, για λόγους διευκρίνισης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα στ ΓΚΠΔ αποτελεί τη νόμιμη βάση για τις διαδικασίες επεξεργασίας, υπάρχει δικαίωμα ένστασης βάσει του άρθρου 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ (πρβλ. ΣΤ).

E. Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόλις πάψει να ισχύει ο σκοπός για τον οποίο συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα. Μετά από αυτό το διάστημα, η αποθήκευση θα πραγματοποιείται μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται από τους νόμους, τους κανονισμούς ή άλλες νομικές διατάξεις στις οποίες υπαγόμαστε, στην ΕΕ ή από τη νομοθεσία σε τρίτες χώρες (εάν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για την αντίστοιχη χώρα). Εάν η διαγραφή δεν είναι δυνατή σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα ληφθούν μέτρα, για να επιχειρηθεί ο περιορισμός της επεξεργασίας των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. 

F. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουμε επεξεργαστεί ή επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων:

 • Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ να απαιτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε. Ειδικότερα, μπορείτε να απαιτήσετε πληροφορίες σχετικά με τους επιμέρους σκοπούς της επεξεργασίας, τη σχετική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, τις αντίστοιχες κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή ένστασης, την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής, την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν έχουν συλλεχθεί για πρώτη φορά από εμάς, και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ και, κατά περίπτωση, ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της.

 • Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ να απαιτήσετε άμεσα τη διόρθωση εσφαλμένων ή τη συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει.

 • Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα από εμάς, εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις.

 • Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις.

 • Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ να απαιτήσετε τη λήψη των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή ή τη διαβίβασή τους σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.

 • Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε μια φορά σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην επιτρέπεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε δεδομένα που βασίζονται αποκλειστικά στην εν λόγω συγκατάθεση στο μέλλον.
 • Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ να υποβάλετε καταγγελία στην Επιβλέπουσα Αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς.

 • Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή ένσταση κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 γράμματα ε) ή στ) του ΓΚΠΔ.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε με την

KIOXIA Europe GmbH
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Κύριος Δρ. Sebastian Kraska
KIE-privacy@kioxia.com

G. Ασφάλεια

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για τον λόγο αυτό, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από απώλεια, καταστροφή και παραποίηση. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας τα οποία συνεχώς ανανεώνουμε και βελτιώνουμε σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.  

H. Προσαρμογή της δήλωσης προστασίας δεδομένων

Καθώς ενδέχεται να αλλάξει η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε κατά διαστήματα αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων και να την ενημερώνουμε ανάλογα. Οι ενημερωμένες εκδόσεις της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας σε αυτό το σημείο με αναφορά της ημερομηνίας αλλαγής. Επομένως, συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τη δήλωση προστασίας δεδομένων για να γνωρίζετε τυχόν προσαρμογές και ενημερώσεις στη δήλωση προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.  

Τελευταία αλλαγή: 22/03/2022