Παράλληλες εισαγωγές και παραποιημένα προϊόντα

Δήλωση για την Κατάλληλη Αγορά Προϊόντων KIOXIA

Παράλληλες εισαγωγές

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου κυκλοφορούν παράλληλες εισαγωγές προϊόντων KIOXIA που αποστέλλονται σε χώρες ή περιοχές εκτός των προορισμών που προορίζονται από την KIOXIA («Παράλληλες Εισαγωγές»). Αυτές οι παράλληλες εισαγωγές δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή από την KIOXIA. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον λιανοπωλητή από τον οποίο έχετε αγοράσει τις εν λόγω παράλληλες εισαγωγές για διαθέσιμη εγγύηση, εάν υπάρχει.

Παραποιημένα αγαθά

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου κυκλοφορούν παραποιημένα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αγαθών που παραβιάζουν εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας της KIOXIA («Παραποιημένα αγαθά»). Ανάλογα παραποιημένα αγαθά δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή από την KIOXIA. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον έμπορο λιανικής από τον οποίο έχετε αγοράσει τα εν λόγω παραποιημένα αγαθά για διαθέσιμη εγγύηση, εάν υπάρχει.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση του κατασκευαστή.