SSD της KIOXIA × για τη βιωσιμότητα:
Η συζήτηση - KIOXIA και NTT Communications συνεργάζονται για ένα βιώσιμο πράσινο μέλλον

Παρουσιάζουμε τη συνεργασία KIOXIA και NTT Communications (εφεξής «NTT Com») σχετικά με τα προϊόντα SSD (μονάδες στερεάς κατάστασης) της KIOXIA για ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον. Η KIOXIA είναι αφοσιωμένη στην επίλυση του προβλήματος του ολοένα αυξανόμενου όγκου δεδομένων που δημιουργούνται στα κέντρα δεδομένων της, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογικές λύσεις για SSD και μνήμες flash που απευθύνονται σε επιχειρηματικά συστήματα. Ταυτόχρονα, η NTT Com δεσμεύεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση για επεξεργασία υψηλής ταχύτητας σύνθετων φόρτων εργασίας με τις τεχνολογικές λύσεις αιχμής για data center που διαθέτει. Στον παρακάτω σύνδεσμο βίντεο, μάθετε για τις πρωτοβουλίες και των δύο εταιρειών προς ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον.

Το βίντεο της συζήτησης

Η συζήτηση - Η συνεργασία KIOXIA και NTT Communications προς ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον (12:12)

 

Κύρια σημεία των τεχνολογικών τάσεων, των λύσεων και της συνεργασίας μεταξύ της KIOXIA και της NTT Communications.

Βίντεο: SSD KIOXIA και βιωσιμότητα: Για ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον (σύντομη εκδοχή 4:22)

Κύρια σημεία των τεχνολογικών τάσεων, λύσεις και η συνεργασία μεταξύ της KIOXIA και της NTT Communications.

Οι κινητήριες δυνάμεις του κόσμου τον 21ο αιώνα: Πληροφορία και δεδομένα

Ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις του κόσμου τον 21ο αιώνα; Η απάντηση είναι η πληροφορία και τα δεδομένα. Από έξυπνα τηλέφωνα και υπολογιστές έως διακομιστές data center και βιομηχανικό εξοπλισμό. Όλα είναι συνδεδεμένα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στην αποτελεσματική δημιουργία και αποθήκευση δεδομένων, αλλά και στον αποτελεσματικό τρόπο χρήσης τους. Πώς αναπτύσσουμε τεχνολογίες ενσωμάτωσης δεδομένων και επικοινωνίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στα πλαίσια μιας έξυπνης κοινωνίας; Πιστεύουμε ότι οι ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας) είναι η λύση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός («DX») της κοινωνίας επιταχύνεται. Αυτό οδηγεί σε νέες καταναλωτικές εφαρμογές, όπως η εκτεταμένη πραγματικότητα, οι έξυπνες πόλεις και η αυτόνομη οδήγηση, ενώ οι επιχειρήσεις κλιμακώνουν τη χρήση του cloud computing, της τεχνητής νοημοσύνης και ενεργοποιούν το απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν στραφεί προς το 5G και συγκλίνουν προς τους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους (κάτι που ισχύει και για τις σταθερές τηλεπικοινωνίες) που γίνονται όλο και πιο σημαντικοί.

Το 5G χαρακτηρίζεται από συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και τη δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων όγκων δεδομένων με χαμηλή καθυστέρηση και μέσω πολλαπλών συνδέσεων. Η χαμηλή καθυστέρηση σε ένα δίκτυο 5G μπορεί να επιτευχθεί μέσω του edge computing. Με φόντο τα παραπάνω, ο όγκος των δεδομένων που δημιουργούνται και καταναλώνονται από την κοινωνία έχει αυξηθεί δραματικά και θα συνεχίσει να αυξάνεται στο άμεσο μέλλον.

Η πορεία προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στα υπερσύγχρονα data center

Hidemune Sugahara
Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Επικεφαλής Τμήματος Επιχειρηματικών Λύσεων,
NTT Communications Corporation

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και η μαζική κατανάλωση έχουν οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό ζήτημα. Οφείλουμε να καινοτομούμε σε τεχνολογίες που αυξάνουν την αποδοτικότητα, με στόχο τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων μέσω μιας κυκλικής προσέγγισης της οικονομίας.

Ο Όμιλος NTT ανέπτυξε το Περιβαλλοντικό Όραμά του το 2021. Με βάση αυτό το όραμα, η NTT Com έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της διεύρυνσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έως το 2030. Για να επιτευχθεί ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, η NTT Com εργάζεται σε δύο πρωτοβουλίες: «Πράσινες ΤΠΕ» και «Πράσινο μέσω των ΤΠΕ». Το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για τα data center ευθυγραμμίζεται με την πρωτοβουλία «Πράσινες ΤΠΕ».

Ακόμη και με την εφαρμογή των πράσινων πρωτοβουλιών, τα δεδομένα εφαρμογών πρέπει να αναλυθούν σε υψηλές ταχύτητες και με χαμηλή καθυστέρηση, όπως στην περίπτωση του κατανεμημένου edge compute processing και άλλων σύνθετων φόρτων εργασίας, αυξάνοντας τη σημασία της φιλοξενίας αυτών των υπολογιστικών πόρων από τα υπερσύγχρονα data center.

Αυτό το υψηλό επίπεδο επεξεργασίας οδηγεί σε υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας στα data center σε καθημερινή βάση. Δοκιμάζονται διάφορες λύσεις για την αποτελεσματική ψύξη των διακομιστών και του υπόλοιπου εξοπλισμού των data center.

Μία προσέγγιση είναι η αύξηση της πυκνότητας των πλαισίων του διακομιστή. Άλλες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν ένα σύστημα κλιματισμού ελεγχόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, επιτοίχιες μονάδες κλιματισμού και κλιματισμό που μπορεί να προσαρμοστεί στις εποχιακές αλλαγές. Επιπλέον, αναπτύσσονται πιο προηγμένα συστήματα, όπως ψύξη με εμβάπτιση και ψύξη οπίσθιας θύρας για την παροχή πολύ υψηλότερης λειτουργικής απόδοσης.

Από την άλλη πλευρά, επεκτείνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επιτάχυνση του «πράσινου μετασχηματισμού». Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών, η NTT Com θα προσφέρει μια γκάμα μεθόδων παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής, της γεωθερμικής και της βιομάζας, πέραν της δυνατότητας πρόβλεψης και οπτικοποίησης των εκπομπών CO2 με χρήση του cloud.

Η προσέγγιση της βιωσιμότητας και η εξέλιξη των μονάδων SSD της KIOXIA

Ένα βασικό πλεονέκτημα της χρήσης ημιαγωγών είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Η αποθήκευση με βάση ημιαγωγούς έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στις υποδομές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Ένας τεράστιος αριθμός SSD έχουν χρησιμοποιηθεί σε data center μεγάλης κλίμακας. Η KIOXIA ανέπτυξε την τεχνολογία μνήμης flash BiCS FLASH™ 3D για να αυξήσει την πυκνότητα αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της στοίβαξης περισσότερων στρωμάτων, της πλευρικής κλιμάκωσης και της τεχνολογίας κελιών πολλαπλών επιπέδων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση στα data center, Η KIOXIA προσφέρει επίσης μια ευρεία σειρά μονάδων SSD για κέντρα δεδομένων επιχειρήσεων και υπερκλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των νέων μονάδων EDSFF προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση της ψύξης και της πυκνότητας αποθήκευσης στα data centers.

Επιπροσθέτως, επιταχύνονται η ευρεία χρήση των δικτύων 5G και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνολογικές καινοτομίες συνεχίζουν να εξελίσσονται σε νέες εικονικές υπηρεσίες, όπως εικονική, επαυξημένη και εκτεταμένη πραγματικότητα. Η εστίαση στην επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι ζωτικής σημασίας - ειδικά για πολύτιμους υπολογιστικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία σύνθετων φόρτων εργασίας. Η KIOXIA προωθεί τις μονάδες SSD υψηλής απόδοσης, καθώς και τις λύσεις λογισμικού που αξιοποιούν τα πολλά πλεονεκτήματα των μονάδων SSD εντός των data centers.

Παρέχοντας πρόσβαση σε SSD με χαμηλή καθυστέρηση, ακόμη και μέσω δικτύου, οι αρχιτεκτονικές τεχνολογίας NVMe-oF™ προσφέρουν τμηματοποιημένο χώρο αποθήκευσης υψηλής απόδοσης μεγάλης κλίμακας. Ως συμπλήρωμα στην τεχνολογία αποθήκευσης NVMe-oF™, η KIOXIA ανέπτυξε μια λύση αποθήκευσης NVIDIA GPUDirect, όπου η μονάδα GPU έχει άμεση πρόσβαση στους SSD NVMe™ και επεξεργάζεται δεδομένα χωρίς την παρέμβαση της CPU κεντρικού υπολογιστή.

Masashi Yokotsuka
Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,
Γενικός Διευθυντής Τμήματος SSD, KIOXIA Corporation

Δημιουργώντας μια πράσινη κοινωνία που ευημερεί - Συνεργασία KIOXIA × και NTT Communications
@OPEN HUB

Είναι ενθαρρυντική η πληθώρα καινοτομιών που προκύπτουν από τις συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών μας, από τότε που η μνήμη flash έχει εξελιχθεί σε μια τεχνολογία αποθήκευσης που χρησιμοποιείται ευρέως στα data center. Τη στιγμή που η NTT Com εργάζεται για την αποτελεσματική ψύξη των data centers, τα προϊόντα μνήμης της KIOXIA βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της θερμότητας. Αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν στη διαρκή επανάσταση των δεδομένων στη σύγχρονη κοινωνία.

Η NTT Com ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα συνεργατικής επιχειρηματικής δημιουργίας με την ονομασία «OPEN HUB» για να επιταχύνει την υλοποίηση του «Έξυπνου Κόσμου». Το πρόγραμμα δημιουργεί νέες έννοιες που θα εφαρμοστούν στην κοινωνία για να συμβάλουν στην επίτευξη ενός μέλλοντος γεμάτου ευημερία. Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη ένα άλλο πρόγραμμα συνεργατικής δημιουργίας με το όνομα «Nexcenter Lab». Μέσω αυτών των προσπαθειών, οι NTT Com και KIOXIA συνεργάζονται για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που αποσκοπούν στην ταχεία επεξεργασία δεδομένων και περιστρέφονται γύρω από τεχνολογιές όπως η αποθήκευση δεδομένων NVIDIA GPUDirect Storage.

Η KIOXIA αναπτύσσει την τεχνολογία μνήμης NAND flash εδώ και 35 χρόνια αλλά παραμένει ωστόσο, μια νέα εταιρεία. Η αποστολή μας είναι να δώσουμε στον κόσμο ώθηση μέσω της «μνήμης». Και με τους συνεργάτες μας, δημιουργούμε νέα αξία σε μια κοινωνία βασισμένη στα δεδομένα. Επιδιώκουμε επίσης ενεργά την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας μέσω των προϊόντων μνήμης flash και επιχειρηματικών πρακτικών μας.

Ατενίζοντας την επόμενη γενιά πράσινων data center, η KIOXIA αναπτύσσει ενεργειακά αποδοτικές μνήμες flash και SSD, καθώς και τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων για να αξιοποιήσει στο έπακρο τη μνήμη flash.

Μέσω αυτών των προσπαθειών, η KIOXIA δημιουργεί μια πιο βιώσιμη πράσινη μεταμόρφωση. Μαζί με τα πράσινα data center επόμενης γενιάς, το OPEN HUB αντιπροσωπεύει έναν χώρο συνεργασίας που προσφέρει καινοτομία και αξία στους πελάτες. Η KIOXIA θέλει να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να δημιουργήσει μια πιο ευημερούσα και οικολογική κοινωνία σε συνεργασία με το κοινό, για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών αποθήκευσης που θα ωφελήσουν τον κόσμο.

Προφίλ

Hidemune Sugahara

Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Επικεφαλής Τμήματος Επιχειρηματικών Λύσεων,
NTT Communications Corporation

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Nippon Telegraph και της Telephone Corporation το 1987 και ασχολήθηκε κυρίως με τις δορυφορικές επικοινωνίες, την ευρυζωνική σύνδεση και τις εφαρμογές της και τις δραστηριότητες περιεχομένου. Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Δεύτερου Τομέα Πωλήσεων της NTT Communications το 2016, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NTT Com Solutions το 2018, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NTT Communications το 2019, Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Πλατφόρμας της NTT Communications το 2020, και Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Επικεφαλής Τμήματος Επιχειρηματικών Λύσεων της NTT Communications από το 2022 (έως σήμερα). Ηγείται του Τμήματος Επιχειρηματικών Λύσεων από τον Ιούνιο του 2022 με στόχο την προώθηση της δημιουργίας ενός "Έξυπνου Κόσμου" που θα επιλύει κοινωνικά ζητήματα μέσω των ΤΠΕ και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για λογαριασμό των πελατών.

Masashi Yokotsuka

Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,
Γενικός Διευθυντής Τμήματος SSD, KIOXIA Corporation

Εντάχθηκε στην Toshiba Corporation το 1987. Έγινε μέλος της Toshiba America Electronic Components Company το 1999. Γενικός Διευθυντής του Δεύτερου Τομέα Τεχνολογίας Εφαρμογών Μνήμης και του Τμήματος Μνήμης της εταιρείας ημιαγωγών και προϊόντων μνήμης Toshiba το 2013. Γενικός Διευθυντής, Τμήμα SSD, Τμήμα Μνήμης της εταιρείας λύσεων συσκευών & αποθήκευσης το 2016. Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής του Τμήματος SSD της Toshiba Memory Corporation (KIOXIA Corporation) το 2017. Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του Τμήματος SSD της KIOXIA Corporation από τον Αύγουστο του 2018 (έως σήμερα).

  • Τα NVMe, και NVMe-oF είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή μη της NVM Express, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
  • Οποιεσδποτε άλλες εταιρικές επωνυμίες, ονόματα προϊόντων και ονόματα υπηρεσιών μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.
  • Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών του προϊόντος, του περιεχομένου των υπηρεσιών και των στοιχείων επικοινωνίας, θεωρείται ότι είναι ακριβείς από τον Οκτώβριο του 2022, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι πληροφορίες εφαρμογής που περιέχονται εδώ υπόκεινται στις πιο πρόσφατες ισχύουσες προδιαγραφές των προϊόντων KIOXIA.