Διατίθεται πλέον νέο λογισμικό διαχείρισης του βοηθητικού προγράμματος SSD Utility, το οποίο είναι συμβατό με τα Windows11

  • 31 Οκτωβρίου 2022
  • KIOXIA Corporation

Το νέο λογισμικό διαχείρισης του βοηθητικού προγράμματος SSD Utility (έκδοση 5.6.0015) κυκλοφορεί σήμερα με υποστήριξη για Windows 11.
Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση στη νέα έκδοση, καθώς υποστηρίζει περισσότερα προϊόντα και βελτιώνει τη σταθερότητα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο λογισμικό διαχείρισης του βοηθητικού προγράμματος SSD Utility από την επόμενη σελίδα.