SSD Garanciális információk

A KIOXIA gyártói jótállása („Jótállás“) SSD termékekhez

A jótállás érvényessége

A KIOXIA szavatolja, hogy a végfelhasználóknak első alkalommal értékesített KIOXIA tartós állapotú meghajtók (a továbbiakban „SSD”) normál használat mellett mentesek az alkatrész- és gyártási hibáktól mellett.

JELEN JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYES (I) AZ EREDETI CSOMAGOLÁSBAN LÉVŐ TERMÉK VÁSÁRLÁSÁNAK DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTVA HÁROM (3) VAGY ÖT (5) ÉVIG (AZ ADOTT TERMÉKTŐL FÜGGŐEN, LÁSD LEJJEBB), VAGY (II) ADDIG AZ IDŐTARTAMIG, AMÍG A „HÁTRALÉVŐ SZÁZALÉKOS ÉLETTARTAM” NULLÁVAL EGYENLŐ, A KÉT IDŐTARTAM KÖZÜL A RÖVIDEBBET KELL TEKINTETBE VENNI. A „hátralévő százalékos időtartam” a KIOXIA termékek SSD Utility „egészség” kalkulátorának használatával állapítható meg, amely a honlapon érhető el „personal.kioxia.com/support/”.

A jótállási időszak hossza

– EXCERIA PLUS SSD, EXCERIA PLUS G2 SSD és EXCERIA SSD: akár 5 év
– EXCERIA SATA SSD: akár 3 év

A jótállási időszak a vásárlás napján veszi kezdetét. A vásárlás dátumát az eredeti számlával (nyugtával) igazolhatja, amelyen a vásárlás dátumán kívül szerepel az SSD modellszáma és sorozatszáma is.

A jótállás érvényesítéséhez el kell juttatnia a terméket a szervizben, és csak Európa, Közel-Kelet és Afrika azon országaiban érvényesíthető, ahol a KIOXIA vagy hivatalos márkaszervize megtalálható. Egyes országok egyes területein előfordulhat, hogy elszállításos és visszaszállításos jótállás is igénybe vehető. A meghibásodott SSD termékére vonatkozó jótállási kérelmét online, a webhelyén keresztül juttathatja el hozzánk:https://www.storrepair.com/kioxia/.Új ablakban fog megnyílni.

Ha érvényben van ez a jótállás, akkor a vásárlónak kapcsolatba kell lépnie az SSD értékesítőjével (azzal a kereskedéssel, amelytől a terméket eredetileg vásárolta). Az értékesítő megkezdi és lebonyolítja a termék visszavételének folyamatát a vásárló számára.

Ez a jótállás nem befolyásolja a törvényben biztosított jogait.

Jótállásra vonatkozó kizárások és korlátozások

Az Ön SSD termékének jótállására a következő kizárások és korlátozások vonatkoznak:

a) Kizárások

A jótállás nem terjed ki a következőkre:

 1. SSD-kre, amelyeket nem a KIOXIA gyártott vagy nem a KIOXIA részére gyártottak és/vagy amelyeket a végfelhasználó a jelen Jótállás által nem fedezett országban vásárolt.

 2. SSD-kre, amelyek sérülésének vagy meghibásodásának oka az alábbiak egyike:

  (a) az SSD szokásostól és rendeltetésszerűtől eltérő használata, az SSD-hez mellékelt Használati útmutatónak nem megfelelő használat, illetve bármilyen más helytelen, rendeltetésellenes vagy gondatlan használat;
  (b) olyan alkatrész használata, amelyet nem a KIOXIA gyártott vagy értékesített;
  (c) az SSD módosítása;
  (d) az SSD-t nem a KIOXIA szervizelte;
  (e) helytelen szállítás vagy csomagolás a hivatalos márkaszerviznek történő visszaküldéskor;
  (f) külső gyártó termékének (például kábel) helytelen csatlakoztatása.

 3. SSD-kre vagy annak alkatrészére, amelyen módosították vagy olvashatatlanná tették a címkét vagy a sorozatszámot;

 4. elveszett vagy megsérült adatokra (például képek és videók; a továbbiakban „adatok”). Az adatok biztonsági mentése az Ön felelőssége. Következésképpen, a KIOXIA nem vállal garanciát vagy fedezetet az adatvesztésből származó pénzügyi vagy egyéb természetű károkért. A KIOXIA a garanciális szolgáltatásra visszaküldött SSD-t azonos minőségű gyári SSD-re cserélheti, ezért az eredeti SSD-n tárolt adatok véglegesen elérhetetlenné válhatnak Önnek;

 5. a fogyó alkatrészek, azaz az SSD normál használata során rendszeres cserét igénylő alkatrészek, többek között az akkumulátorok, váltakozó áramú tápegységek, tápkábelek, USB-kábelek, videokábelek, távirányítók és díszítőelemek szabályszerű elhasználódására;

 6. a felületi esztétikai sérülésekre, például karcolásokra és horpadásokra, megkarcolt, elhalványult vagy elszíneződött burkolatokra és műanyag részekre. A KIOXIA nem felelős az SSD meghibásodásából eredő szállítási, kézbesítési vagy biztosítási költségért, importvámért, adókért, licencdíjakért vagy telefon- és faxköltségekért.

 7. a KIOXIA sem kifejezett, sem vélelmezett jótállást nem vállal a mellékelt szoftverekre, azok minőségére, teljesítményére, kereskedelmi minőségére vagy adott célra való megfelelőségére. A KIOXIA továbbá nem garantálja, hogy a szoftver funkciói megfelelnek az Ön igényeinek, illetve hogy a szoftver működése folyamatos és hibamentes lesz. Ennek megfelelően a szoftver „jelen állapotában” kerül forgalomba, hacsak azt írásban másként nem jelezzük.

 8. a KIOXIA jótállása nem terjed ki semmilyen olyan hardverre, amellyel vagy amelyhez az SSD-t csatlakoztatja.

b) Jótállás korlátozására vonatkozó nyilatkozat

A biztosított kifejezett jótálláson és a vonatkozó jogszabályokban előírt felelősségen kívül a KIOXIA, annak szerződéses viszonteladói és jóváhagyott szolgáltatói nem nyújtanak semmilyen további jótállást vagy garanciát az SSD-hez. A KIOXIA a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizár minden egyéb felelősséget, legyen az kifejezett vagy vélelmezett. Különösen, de a kizárás általános jellegét nem korlátozva, kizár mindennemű hallgatólagos feltételt a kereskedelmi használatra, a kielégítő minőségre, a konkrét célnak való megfelelésre és/vagy a harmadik felek jogainak sértetlenségére vonatkozóan, függetlenül ez utóbbi szerződésen belüli vagy károkozási jellegétől. A törvény által előírt mindennemű vélelmezett jótállás időtartama a KIOXIA által biztosított kifejezett Jótállás időtartamára korlátozódik a vonatkozó törvények által megengedett mértékben. A KIOXIA-t és a beszállítóit a törvény által megengedett legnagyobb mértékig semmilyen esetben sem terheli felelősség (1) adatok vagy cserélhető adathordozók károsodásáért, elvesztéséért vagy sérüléséért, illetve (2) semmilyen olyan kárért (beleértve a közvetlen vagy közvetett károkat, az elmaradt üzleti hasznot, az elveszített megtakarításokat vagy az egyéb különleges, véletlen, elrettentő vagy következményes károkat, legyen a kárigény alapja a jótállás megszegése, szerződés, szigorú felelősség, kártérítésre vonatkozó jogszabály vagy egyéb), amelynek oka vagy eredete a termékek és/vagy a mellékelt írásos anyagok használatából vagy a használatra való képesség hiányából fakad, még abban az esetben sem, ha a KIOXIA, annak beszállítói, a KIOXIA hivatalos képviselője, márkaszervize vagy viszonteladója értesült az ilyenfajta károk lehetőségéről, illetve külső felek követeléseinek ügyében sem. A KIOXIA és a beszállítói nem kizárt felelősségének maximális mértéke megegyezik az SSD vételárával.

Jótállási szolgáltatás igénylése

Az Ön KIOXIA jótállása kiszállás nélküli jótállási szolgáltatást foglal magában. A jótállási szolgáltatásra az alábbi feltételek és kikötések vonatkoznak:

 1. Tekintse át az SSD-hez mellékelt Használati útmutatóban az SSD működtetésére és a hibák elhárítására vonatkozó fontos tanácsokat.

 2. Jegyezze fel az SSD modellszámát, sorozatszámát, valamint a probléma leírását (például a képernyőn megjelenő hibaüzeneteket), és őrizze meg a vásárlási bizonylatot. A KIOXIA külső és belső tárolómegoldásairól bővebb tájékoztatást a legközelebbi viszonteladótól vagy a KIOXIA webhelyére ellátogatva kaphat: https://europe.kioxia.com/hu-hu/contact.html .

Ha hibás KIOXIA termékkel rendelkezik, és jelezni szeretné jótállási igényét, forduljon európai ügyfélszolgálatunkhoz:

+49 (0) 211 5382 71 71