Katı hal sürücüleri (SSD'ler) için KIOXIA garantisi

Garanti kapsamı

KIOXIA Europe GmbH ("KIOXIA"), aşağıda özetlenen SSD sürücüler için tüm garanti sorumluluğunu Toshiba Electronics Europe ("TEE"), Toshiba Memory Europe ("TME") veya KIOXIA Europe GmbH tarafından satılmış olsun veya olmasın, kapsar.

Garanti süresi

Kurumsal SSD'ler: 5 yıl
Veri Merkezi SSD'leri: 5 yıl
İstemci SSD'leri: 3 yıl

Garanti süresi satın alma tarihinde başlar. Satın alma tarihini, model numarasını ve SSD'nin seri numarasını gösteren orijinal faturanız (satış makbuzunuz), satın alma tarihinin kanıtıdır.

Garanti hizmeti alma

KIOXIA'nın politikasına göre garanti sorunları, yalnızca doğrudan müşteriler ile ele alınır. KIOXIA’nın doğrudan müşterisiyseniz lütfen daha fazla yardım için aşağıdaki bağlantıları kullanın ve aşağıdaki garanti koşullarımıza bakın:

EMEA için kioxia.storrepair.comYeni bir pencere açılacaktır.

Rusya ve BDT ülkeleri için activeservice.ruYeni bir pencere açılacaktır.

KIOXIA’nın doğrudan müşterisi değilseniz lütfen garantiyi ürünü satın alma noktada uygulayın.

Garanti istisnaları ve sorumluluk reddi

SSD'niz ile ilgili garanti, aşağıdaki istisnalara ve sınırlamalara tabidir:

a) İstisnalar

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:

 1. TEE, TME veya KIOXIA tarafından veya onlar için üretilmeyen veya bu garanti kapsamında olmayan bir ülkedeki (EMEA, Rusya ve BDT ülkeleri) doğrudan bir müşteriye satılmayan herhangi bir SSD.

   

 2. Aşağıdaki sebeplerden dolayı hasar görmüş veya kusurlu hale getirilmiş herhangi bir SSD:

   

  (a) SSD'nin normal kullanım amacı dışında kullanılması, SSD'nin, SSD ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılmaması veya SSD'nin diğer yanlış kullanımı, suistimal veya ihmali;
  (b) TEE, TME veya KIOXIA tarafından üretilmeyen veya satılmayan parçaların kullanılması;
  (c) SSD'nin değiştirilmesi;
  (d) TEE, TME veya KIOXIA dışında farklı bir 3. partinin servis vermesi;
  (e) SSD iade edilirken uygun olmayan taşıma veya paketleme
  (f) üçüncü taraf ürünlerinin (örn. kablolar) uygun olmayan şekilde kurulması.

   

 3. Etiketinin veya seri numaralarının değiştirildiği veya okunaksız hale getirildiği herhangi bir SSD veya bunların parçaları.

 4.  

 5. Herhangi bir veri kaybı veya hasarı (ör. resimler veya videolar, "veriler"). Tüm verileri kaydetmekten (yedeklemekten) siz sorumlusunuz. Sonuç olarak KIOXIA, veri kaybından kaynaklanan herhangi bir mali veya diğer kaybı garanti etmez veya karşılamaz. KIOXIA, SSD'nizin sizin için kalıcı olarak erişilemez duruma gelmesi durumunda, garanti hizmetleri için gönderilen SSD'yi eşdeğer bir sürücüyle değiştirmeyi tercih edebilir.

 6.  

 7. Sarf malzemelerinin makul şekilde aşınması ve yıpranması. Örneğin piller, AC adaptörleri, AC/USB/AV kablosu, uzaktan kumanda veya görünüm parçaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, SSD kullanımının normal seyri sırasında periyodik olarak değiştirilmesi gereken parçalar.

 8.  

 9. Çizikler ve göçükler, çizik, solmuş veya rengi solmuş kapaklar ve plastikler gibi kozmetik hasarlar. KIOXIA, SSD'nin arızalanmasının bir sonucu olarak herhangi bir nakliye/teslimat/sigortadan, ithalat vergilerinden, vergilerden, lisanstan ve telefon/faks iletişiminden kaynaklanan herhangi bir ücretten sorumlu değildir.

 10.  

 11. KIOXIA, paket halindeki herhangi bir yazılıma, kalitesine, performansına, ticarete elverişliliğine veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir garanti vermez. KIOXIA, yazılımda yer alan özelliklerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya işlemin kesintisiz veya hatasız olacağını da garanti etmez. Sonuç olarak, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece yazılım, "olduğu gibi" satılmaktadır.

 12.  

 13. KIOXIA garantisi, SSD'ye bağlı veya ilgili hiçbir donanımı kapsamaz.

b) Garanti reddi

KIOXIA, yetkili satıcıları veya yetkili servis sağlayıcıları, sağlanan açık garanti dışında ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, SSD'niz için herhangi bir garanti vermez. KIOXIA, yasaların izin verdiği ölçüde, açık veya zımni diğer her türlü sorumluluğu açıkça hariç tutar. Özellikle, ancak hariç tutmanın genelliğine sınırlama getirmeksizin, ticarete elverişlilik, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk ve/veya üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesine ilişkin zımni koşullar, sözleşmede veya haksız fiilde hariç tutulmuştur. Yasalarca zorunlu kılınabilecek her türlü zımni garantinin süresi, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde TEE, TME veya KIOXIA tarafından verilen açık garantinin süresiyle sınırlıdır. Geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde, hiçbir durumda KIOXIA veya tedarikçisi; (1) veri veya çıkarılabilir depolama ortamının kaybı veya bozulmasından, veya (2) ürünlerin ve/veya ekteki yazılı materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (doğrudan veya dolaylı zararlar dahil; iş kârı kaybı, tasarruf kaybı veya diğer özel durumlar, tesadüfi, garantinin ihlalinden kaynaklanan örnek teşkil edebilecek veya netice kabilinden doğan zararlar, iletişim, kusursuz sorumluluk, haksız fiil veya başka türlü zararlar), KIOXIA’ya, tedarikçisine, yetkili bir KIOXIA temsilcisine, servis sağlayıcısına veya bayiye bu tür hasarların olasılığı herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir talebi üzerine bilgi verilmiş olsa bile sorumlu değildir. KIOXIA'nın veya tedarikçisinin hariç tutulmayan her türlü sorumluluğu, SSD'nin satın alma fiyatıyla sınırlı olacaktır.