Veri Koruma Beyanı

KIOXIA Europe GmbH ("KIE" "biz" "bize" "bizim") web sayfalarından birinde bulunuyorsunuz. Firmamıza, tekliflerimize ve ürünlerimize ilgi gösterdiğiniz ve web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için mutluyuz. Her insanın özel alanına saygı duyuyoruz ve kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli bir konu. Bu veri koruma beyanında kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımızı – yani, kişisel verilerinizi hangi amaçla işlediğimizi, hangi işlemlerin isteğe bağlı olduğunu – yani sadece sizin izninizle gerçekleştiğini – hangi veri işleme süreçlerinin zorunlu olduğunu – yani sizin izniniz olmadan da gerçekleşebileceğini - veri işlemenin hangi yasal temellere dayandığını ve hangi hak ile taleplere sahip olduğunuzu açıklıyoruz.

Bu veri koruma beyanının https://europe.kioxia.com/ web sayfasının internet faaliyetleri ve bu internet faaliyetinin alt sayfaları (hepsi birlikte "web sayfaları") için geçerli de olduğunu belirtmek isteriz. Bunun yanında bu veri koruma beyanında yer alan tüm ifadeler , web sayfalarıyla ilgili olmayan belirli adlandırılmış veri işleme süreçlerinin yanı sıra bizimle ilişkili grup şirketleri ve - varsa - üçüncü taraf sağlayıcılarla ilgili olduğu sürece bizim için de geçerlidir. Burada yer alan ifadelerin uygulama alanları hakkında daha ayrıntılı bilgiye ilgili bölümlerden ulaşılabilir (aşağıya bakın).

Ancak, bu veri koruma beyanında yer alan tüm ifadeler, web sayfalarımızla bağlantılı veya gömülü (II. 4.'e LİNK). diğer sağlayıcıların internet faaliyetleri için geçerli değildir. Bu sağlayıcıların veri koruma hukuku hükümlerine uymaları konusunda etkide bulunamayız. O nedenle bu veri koruma beyanı özellikle, web sayfalarımız üzerindeki linklerle ulaşmanızdan bağımsız olarak, sosyal ağların veya diğer dış sağlayıcıların web sayfaları üzerindeki faaliyetlerinizde geçerli değildir. Lütfen bu sağlayıcıların web sitelerinde yer alan veri koruma düzenlemeleri hakkında bilgi edinin.

Bu veri koruma beyanı, web sayfalarımız üzerindeki faaliyetleriniz, sanal fuar stantlarımızı ziyaretleriniz, iş başvurusu süreci, tarafımızca düzenlenen yarışmalar, çekilişlerin yanı sıra sipariş verilerinin işlenmesi çerçevesinde kişisel verilerin aktarılması için ayrı ayrı geçerlidir. Ek olarak, muhtemelen AB / AEA dışında gerçekleşebilecek kişisel verilerin işlenme süreçleri ile ilgili bilgileri aşağıda görebilirsiniz. 

A. GVKY (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında sorumlu

KIOXIA Europe GmbH
Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Almanya
KIE-privacy@kioxia.com

B. Veri koruma sorumlusu ve iletişim olanakları

Bu veri koruma beyanı hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bu veri koruma beyanı ile ilgili daha ayrıntılı olarak açıklanan haklarınızı (E. Veri sahiplerinin hakları), uygulamak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden veri koruma sorumlusuna başvurun:

KIOXIA Europe GmbH
Veri Koruma Sorumlusu
Bay Dr. Sebastian Kraska
KIE-privacy@kioxia.com

C. Kişisel verilerin işlenmesi

I. Muhtemel Kullanım Amaçları

Web sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz izniniz olmadan alınırsa, bunları web sayfalarımızın işlevselliğini sağlayabilmek ve BT sistemlerimizi saldırılardan ve diğer yasa dışı faaliyetlerden korumak için kullanırız. Bu veri işleme süreçleri ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Örneğin bir kayıt, bir sohbet, bir iletişim formu, bir anket, bir yarışma veya çekilişin bir parçası olarak veya bir sözleşmenin ifa edilmesi için bizimle başka kişisel verilerinizi paylaşırsanız, bu verileri, müşteri yönetimi ile ilgili amaçlar için - eğer gerekiyorsa - herhangi bir ticari işlemin çözülmesi ve muhasebesinin yapılması ile ilgili amaçlar için, her defasında gereken ölçüde, kullanırız. Bu veri işleme süreçleri ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Biz ve muhtemelen seçilmiş üçüncü taraflar kişisel verilerinizi başka amaçlar için (örn. kişiselleştirilmiş içeriklerin görüntülenmesi veya kullanım davranışınıza bağlı reklamlar), Onay Yönetim Sistemi'miz (çerez ayarları) çerçevesinde rızanızı verdiyseniz (= önceden onay) kullanırız. Bu ayarları her zaman web sayfalarımızın her sayfasında alt bilgide yer alan "Çerez ayarları" düğmesi üzerinden istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu veri işleme süreçleri ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel verileri ayrıca yasal olarak zorunlu tutulduğumuz durumlarda kullanırız (örn. ticari veya vergi hukuku ile ilgili saklama yükümlülüklerini yerine getirme, resmi talimatlar veya mahkeme talimatları uyarınca teslim etme, örneğin bir adli kovuşturma makamı). Bu veri işleme süreçleri ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

II. Web Sayfalarının Kullanımı

Aşağıda, web sayfalarımızı kullanmak için çeşitli kullanım olanakları hakkında sizi kapsamlı bir şekilde aydınlatmak istiyoruz. Bu çerçevede, hangi kişisel verileri muhtemelen - ve hangi koşullar altında - işleyebileceğimizi gösteriyoruz.

1. Web Sayfalarının Çağrılması

Web sayfamızı çağırdığınızda tarayıcınız web sunucumuza, çağırdığınız bilgileri size sağlamak için teknik nedenlerden dolayı belirli verileri iletir. Bu sırada web sayfalarını ziyaret etmenizi mümkün kılmak için aşağıdaki potansiyel veriler toplanır, (geçici olarak) kaydedilir ve kullanılır:

 • IP adresi
 • Talep Tarihi ve Saati
 • Greenwich Ortalama Saati'ne (GMT) göre saat dilimi farkı
 • Talebin içeriği (somut sayfa)
 • İşletim sistemi ve bunun erişim durumu / HTTP durum kodu
 • Aktarılan veri miktarı
 • Talebin geldiği web sayfası
 • Tarayıcı, tarayıcı yazılımının dili ve sürümü

2. Çerez kullanımı

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ilgili çerezler ayarlanır ve bunun sonucunda bazı kişisel veriler işlenir.

a) Çerezler nedir?

Bir çerez, örn. dil ayarları gibi çeşitli bilgileri kaydetmek amacıyla web sayfasının cihazınıza gönderdiği küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, tarayıcınız üzerinden cihazınıza kaydedilir. Web sayfalarını yeniden ziyaret ettiğinizde, bunların kullanımlarını etkinleştirmek veya iyileştirmek için ilgili alanlara gönderilebilirler.

b) Hangi çerezleri kullanıyoruz?

Kullandığımız çerezler iki ana kategoriye ayrılır: Bir yanda web sayfalarının çalışması için gerekli olan zorunlu çerezler – bunlar web sayfalarını ziyaret ettiğinizde otomatik olarak konulur ve sizin izninizi gerektirmez (2c) –, ve diğer yanda isteğe bağlı çerezler (2d)

Yine isteğe bağlı çerezleri alt kategorilere alt kategorilere (2d), ayırıyoruz, yani bunlar analiz çerezleri (aa), kişiselleştirme çerezleri (bb), ve reklam çerezleri (cc).

Ayrıca bir yanda iletişim formumuzu (3) kullanıp kişisel verilerinizi buraya girdiğinizde ve diğer yanda da harici hizmetler ve web sitelerimizde (4). bulunan içerikler aracılığıyla kişisel verilerinizi işleriz. Tüm bu işlemlere dair ayrıntılı bilgi aşağıdaki açıklamalarda yer almaktadır.

Web sayfalarını ve buralarda sunulan hizmetleri iyileştirmek ve size daha rahat, daha kişisel bir deneyim sunabilmek amacıyla biz veya üçüncü kişiler faaliyetlerinizi izlemek ve analiz etmek için çerezler, web işaretçileri ve benzeri araçlar kullanabiliriz.

Bir web işaretçisi, bir HTML sayfasına veya e-postaya gömülen ve bu HTML sayfası veya e-postanın ne zaman görüntülendiğini izleyen, GIF formatına sahip küçük bir saydam resimdir.

Bize veya üçüncü kişilere web sayfalarının çalışması için zorunlu olmayan çerezleri koymamıza izin verip vermemeyi seçebilirsiniz. Bu izni çerez banneri aracılığıyla verebilir veya bunu her bir web sayfasının alt bilgisindeki (Footer) Çerez Ayarları aracılığıyla her zaman verebilir, değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

Bu tür çerezler isteğe bağlıdır ve daha sonra onay vermek, reddetmek ve hatta geri çekmek kullanıcının takdirine bağlıdır (2d). Kullandığımız isteğe bağlı çerezler – halihazırda yukarıda bahsedildiği üzere – analiz çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve reklam çerezleri alt kategorilerine ayrılır.

Aşağıda, çerez kategorilerinin bir tanımı ve akabinde kullandığımız tüm çerezlerin bir listesi bulunmaktadır:

c) Zorunlu olarak gerekli çerezler

Bu çerezler, web sayfalarının kullanılması için temel görevleri yerine getirir. Bu çerezler olmadan web sayfaları düzgün çalışmaz. Yani bu, kullanımları için önceden kullanıcı rızasının gerekmediği anlamına gelir. Zorunlu çerezler kullanıldığı sürece bunlar kaldırılamazlar. Zorunlu çerezler gerektiğinde halihazırda internet sitesi çağrıldığında oluşturulmuş olabilir. Netice itibariyle bu çerezlerin kullanımı engellenmek istendiğinde web sayfasını kullanmak mümkün olmaz.

Aşağıda, birinci taraf (First-Party) çerezleri ve üçüncü taraf sağlayıcısı (Third-Party) çerezleri olarak ayrılan web sitelerimizde bulunan zorunlu çerezlerin bir listesinin yanı sıra bu çerezler hakkında daha fazla bilgiler bulacaksınız.

Bu bilgiler aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenlenmiştir:

Tarafın adı:

Çerezin adı (saklama süresi)
Host

Çerezin açıklaması

Birinci taraf (First-Party) çerezler:

inquiryToken (birkaç saniye)
Personal.kioxia.com

Bu çerez talep formu üzerinden siber saldırıları önlemek için kullanılır. Kullanıcıların kimliğini belirleyebilecek herhangi bir bilgi içermez.

inquiryToken (birkaç saniye)
www.kioxia-holdings.com

Bu çerez talep formu üzerinden siber saldırıları önlemek için kullanılır. Kullanıcıların kimliğini belirleyebilecek herhangi bir bilgi içermez.

inquiryToken (birkaç saniye)
business.kioxia.com

Bu çerez talep formu üzerinden siber saldırıları önlemek için kullanılır. Kullanıcıların kimliğini belirleyebilecek herhangi bir bilgi içermez.

inquiryToken (birkaç saniye)
about.kioxia.com

Bu çerez talep formu üzerinden siber saldırıları önlemek için kullanılır. Kullanıcıların kimliğini belirleyebilecek herhangi bir bilgi içermez.

inquiryToken (birkaç saniye)
www.kioxia.com

Bu çerez talep formu üzerinden siber saldırıları önlemek için kullanılır. Kullanıcıların kimliğini belirleyebilecek herhangi bir bilgi içermez.

Eupubconsent (364 Gün)
Kioxia.com

Bu çerez IAB Europe Transparency & Consent Framework tarafından, kullanıcının rızasını veri toplamaya kaydetmek için kullanılır. Çerez, çerçeveye dahil olan tarafların okuyabileceği ve kullanıcının onayını belirleyebileceği şifrelenmiş bir rıza karakter dizisi içerir.

Eupubconsent (2914164 Gün)
Kioxia-holdings.com

Bu çerez IAB Europe Transparency & Consent Framework tarafından, kullanıcının rızasını veri toplamaya kaydetmek için kullanılır. Çerez, çerçeveye dahil olan tarafların okuyabileceği ve kullanıcının onayını belirleyebileceği şifrelenmiş bir rıza karakter dizisi içerir.

hs-membership-csrf (Oturum)
kumoscale.kioxia.com 

Bu çerez, içerik üyelik girişlerinin taklit edilememesini sağlamak için kullanılır.

__hsmem (Oturum)
Kioxia.com

Bu çerez, bir ziyaretçinin HubSpot'un hosting hizmeti verdiği sayfada oturum açtığında konulur. O anda oturum açmış olan üye kullanıcıyı tanımlayan şifreli veriler içerir.

__cfruid (Oturum)
Kumoscale.kioxia.com

Güvenilir web trafiğini belirlemek için CloudFlare kullanan web sayfaları için geçerli çerezler.

OptanonConsent (364 Gün)
Kioxia.com

Bu çerez, OneTrust'ın Çerez Uyumluluğu Çözümü olarak konulur. Bu çerez, web sayfaları tarafından kullanılan çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımına izin verip vermediği veya geri çekip çekmediği ile ilgili bilgileri depolar. Böylece, bir web sitesinin işleticisi, kullanıcı izin vermemişse kullanıcının tarayıcısında heri bir kategorideki çerezlerin konulmasını engelleyebilir. Çerezin normal ömrü bir yıldır, böylece web sayfalarını tekrar açan ziyaretçilerin tercihlerini hatırlayabilirler. Web sayfasını ziyaret eden kişinin kimliğinin tespit edilebileceği herhangi bir bilgi içermemektedir.

OptanonConsent (365 Gün)
Kioxia-holdings.com

Bu çerez, OneTrust'ın Çerez Uyumluluğu Çözümü olarak konulur. Bu çerez, web sayfaları tarafından kullanılan çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımına izin verip vermediği veya geri çekip çekmediği ile ilgili bilgileri depolar. Böylece, bir web sitesinin işleticisi, kullanıcı izin vermemişse kullanıcının tarayıcısında heri bir kategorideki çerezlerin konulmasını engelleyebilir. Çerezin normal ömrü bir yıldır, böylece web sayfalarını tekrar açan ziyaretçilerin tercihlerini hatırlayabilirler. Web sayfasını ziyaret eden kişinin kimliğinin tespit edilebileceği herhangi bir bilgi içermemektedir.

OptanonAlertBoxClosed (364 Gün) 
Kioxia.com

Bu çerez, çerezlerin kullanımıyla ilgili geçerli yasalara uyum için OneTrust çözümünün belirli sürümlerini kullanan web sayfaları tarafından ayarlanır. Ziyaretçiler bir çerez bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca aktif bildirimi kapattıklarında ayarlanır. Web sayfalarının mesajını bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar. Çerez herhangi bir kişisel bilgi içermez.

OptanonAlertBoxClosed (365 Gün)
Kioxia-holdings.com

Bu çerez, çerezlerin kullanımıyla ilgili geçerli yasalara uyum için OneTrust çözümünün belirli sürümlerini kullanan web sayfaları tarafından ayarlanır. Ziyaretçiler bir çerez bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca aktif bildirimi kapattıklarında ayarlanır. Web sayfalarının mesajını bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar. Çerez herhangi bir kişisel bilgi içermez.

Üçüncü Taraf Çerezleri:

Google.com:

_GRECAPTCHA (179 Gün)
Google.com

Bu çerez, spam saldırılarına karşı korumak üzere Google reCAPTCHA tarafından konulur.

hubspot.com:

__cf_bm (birkaç saniye)
Kioxia.com

__cf_bm çerezi, şu anda özel beta fazında bulunan Cloudflare Bot Management'i desteklemek için gerekli olan bir çerezdir. Bot yönetimi hizmetimizin bir parçası olarak bu çerez, botlarla bağlantılı kriterlere uygun olarak içe aktarılan veri trafiğinin yönetilmesine yardımcı olur. Bu bir CloudFoundry çerez bilgisidir.

www.smartrecruiters.com:

AWSALB (6 Gün)
www.smartrecruiters.com

Bu, Amazon Web Hizmetleri Yük Dengeleme çerezi olup bir ziyaretçinin oturumunu belirli bir uygulama örneğine bağlamak için kullanılır. Amazon Web Services, bir işe alım platformu olan SmartRecruiters tarafından bu web sayfasında iş ilanı verileri hazırlamak için kullanılır.

AWSALBCORS (6 Gün)
www.smartrecruiters.com

Bu, Amazon Web Hizmetleri Yük Dengeleme çerezi olup web sayfalarının Kökler Arası Kaynak Paylaşımı ("CORS") ile sunulması için kullanılır. Amazon Web Services, bir işe alım platformu olan SmartRecruiters tarafından bu web sayfası üzerinde iş ilanı verilerini hazırlamak için kullanılır.

d) İsteğe bağlı çerezler

İnternet sitesinin çalışması için gerekli olmayan ancak başka amaçlar için veri toplayan çerezlere isteğe bağlı çerezler denir. Bunlar, web sayfalarımızda gezinmenizi takip etmemize ve bunlarla ilgili hizmetleri görselleştirmemize imkan tanır. Bu sırada web sayfalarımızın kullanımı hakkında istatistiksel veriler toplamak için IP adresinizi üçüncü taraflara iletebiliriz. Böylesi veriler, web sitelerinin tasarımında ve sunucu yapımızın planlanmasında bizi destekler. İsteğe bağlı çerezler analiz, kişiselleştirme veya reklam amacıyla kullanılabilir.

İsteğe bağlı çerezler yalnızca ilgili bir yasal dayanağın bulunması durumunda işlenebilir, burada genellikle söz konusu olan kullanıcının öncesindeki verdiği rızadır (sizin izniniz).
Bir yasal dayanağın bulunması temel olarak zorunlu çerezler için de bir ön koşuldur, ancak bunlar için yasal dayanak halihazırda web sayfalarının işletilmesi için gereklilikten (çerezin konulması) kaynaklanır.

 • aa)  Analiz Çerezleri
  Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfaları hakkında bilgi toplar.
  Ziyaretçilerin web sayfalarımızı nasıl kullandığı, örn. en sık hangi sayfaları çağırdıkları ve bu sayfalardan hata mesajları alıp almadıkları ile ilgili bilgi toplarlar.

  Aşağıda, web sayfalarımızda bulunan analiz çerezlerinin bir listesini bulacaksınız:

Birinci Taraf Çerezleri:

_gclxxxx (89 Gün)
Kioxia.com

Google-Dönüşüm-İzleme-Çerezi. Bu çerez kullanıcının onayına uygun olarak diğer Google Analytics çerezlerini kontrol etmek için kullanılır.

_gat_UA-160361169-1 (birkaç saniye)
Kioxia.com

Burada, Google Analytics tarafından konulan bir örnek çerez söz konusu olup, örnek öğenin adı, ilgili olduğu hesabın veya web sayfasının açık kimlik numarasını içerir. Burada, Google tarafından yüksek trafik yükü olan web sayfalarında kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyantı söz konusudur.

_gat_UA-160361169-8 (birkaç saniye)
Kioxia.com

Burada, Google Analytics tarafından konulan bir örnek çerez söz konusu olup, örnek öğenin adı, ilgili olduğu hesabın veya web sayfasının açık kimlik numarasını içerir. Burada, Google tarafından yüksek trafik yükü olan web sayfalarında kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyantı söz konusudur.

s_cc (Oturum)
brand.kioxia.com

Adobe Site Catalyst Çerezi, Adobe Analytics çerezlerinin tarayıcıda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

s_cc (Oturum)
customer-us.kioxia.com

Adobe Site Catalyst Çerezi, Adobe Analytics çerezlerinin tarayıcıda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

s_cc (Oturum)
www.kioxia.com

Adobe Site Catalyst Çerezi, Adobe Analytics çerezlerinin tarayıcıda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

s_cc (Oturum)
graduates-jp.kioxia.com

Adobe Site Catalyst Çerezi, Adobe Analytics çerezlerinin tarayıcıda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

s_cc (Oturum)
about.kioxia.com

Adobe Site Catalyst Çerezi, Adobe Analytics çerezlerinin tarayıcıda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

s_cc (Oturum)
personal.kioxia.com

Adobe Site Catalyst Çerezi, Adobe Analytics çerezlerinin tarayıcıda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

s_cc (Oturum)
business.kioxia.com

Adobe Site Catalyst Çerezi, Adobe Analytics çerezlerinin tarayıcıda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

s_cc (Oturum)
www.kioxia-holdings.com

Adobe Site Catalyst Çerezi, Adobe Analytics çerezlerinin tarayıcıda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

gpv_Page (birkaç saniye)
Business.kioxia.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

gpv_Page (birkaç saniye)
customer-us.kioxia.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

gpv_Page (birkaç saniye)
about.kioxia.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

gpv_Page (birkaç saniye)
personal.kioxia.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

gpv_Page (birkaç saniye)
www.kioxia.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

gpv_Page (birkaç saniye)
graduates-jp.kioxia.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

gpv_Page (birkaç saniye)
www.kioxia-holdings.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

__gid (birkaç saniye)
Kioxia.com

Bu çerez adı, Google Universal Analytics ile bağlantılıdır. Bu çerez, sayfa çağırma sayısını kaydeder ve sayar.

AMCVS_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (Oturum)
Kioxia.com

Bu bir örnek çerez adı ("pattern type cookies") olup, Adobe Marketing Cloud ile bağlantılıdır. Açık bir ziyaretçi etiketi kaydeder ve bir organizasyon etiketi kullanır.

AMCVS_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (Oturum)
Kioxia-holdings.com

Bu bir örnek çerez adı ("pattern type cookies") olup, Adobe Marketing Cloud ile bağlantılıdır. Açık bir ziyaretçi etiketi kaydeder ve bir organizasyon etiketi kullanır.

Test (Oturum)
Kioxia.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

Test (Oturum)
Kioxia-holdings.com

Bu çerez, web sayfalarımızı nasıl kullandığınızı ölçmek için bilgiler toplar. Bu hem ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızı hem de buralarda tıklanan linkleri kapsar (Adobe Analytics site izleme).

AMCV_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (730 Gün)
Kioxia.com

Bu, Adobe Marketing Cloud ile bağlantılı   bir örnek çerez adıdır. Bu açık bir ziyaretçi tanımlayıcısını kaydeder ve bir şirketin kullanıcılarını kendi alan adlarının ve hizmetlerinin ötesinde takip etmelerine izin vermek için bir organizasyon etiketi kullanır.

AMCV_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (730 Gün)
Kioxia-holdings.com

Bu, Adobe Marketing Cloud ile bağlantılı   bir örnek çerez adıdır. Bu açık bir ziyaretçi tanımlayıcısını kaydeder ve bir şirketin kullanıcılarını kendi alan adlarının ve hizmetlerinin ötesinde takip etmelerine izin vermek için bir organizasyon etiketi kullanır.

_gat_UA-160361169-7 (birkaç saniye)
Kioxia.com

Burada, Google Analytics tarafından konulan bir örnek çerez söz konusu olup, örnek öğenin adı, ilgili olduğu hesabın veya web sayfasının açık kimlik numarasını içerir. Burada, Google tarafından yüksek trafik yükü olan web sayfalarında kaydedilen veri miktarını sınırlamak amacıyla kullanılan _gat çerezinin bir varyantı söz konusudur.

_gat (birkaç saniye)
Kioxia.com

Bu çerez adı, Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir. Belgelere göre, yenileme hızını azaltmak ve böylece yüksek trafikli web sayfalarında veri toplamayı sınırlamak amacıyla kullanılır.

_ga (729 Gün)
Kioxia.com

Bu çerez adı, Google Universal Analytics'i ifade eder. Bu çerez, Google'ın olağan analiz hizmeti ile önemli bir güncelleme görmüştür. Bu çerez, müşteri etiketi olarak rastgele oluşturulmuş bir sayı atayarak kullanıcıları açık bir şekilde ayırt etmek için kullanılır. Bir web sayfasının her sayfa görünümünde bulunur ve web sayfasının analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini toplamak amacıyla kullanılır.

_gat_UA-119318185-5 (birkaç saniye)
Kioxia.com

Burada, Google Analytics tarafından konulan bir örnek çerez söz konusu olup, örnek öğenin adı, ilgili olduğu hesabın veya web sayfasının açık kimlik numarasını içerir. Burada, Google tarafından yüksek trafik yükü olan web sayfalarında kaydedilen veri miktarını sınırlamak amacıyla kullanılan _gat çerezinin bir varyantı söz konusudur.

_gat_UA-147715889-1 (birkaç saniye)
Kioxia.com

Burada, Google Analytics tarafından konulan bir örnek çerez söz konusu olup, örnek öğenin adı, ilgili olduğu hesabın veya web sayfasının açık kimlik numarasını içerir. Burada, Google tarafından yüksek trafik yükü olan web sayfalarında kaydedilen veri miktarını sınırlamak amacıyla kullanılan _gat çerezinin bir varyantı söz konusudur.

Üçüncü Taraf Çerezleri:

Dpm.demdex.net:

Dpm (180 Gün)
kioxia.com

Bu alan adı Adobe Audience Manager'a aittir. Aslında çerezin ana görevi, hedefli pazarlama için çevrimiçi profiller oluşturmaktır. Ancak, KIOXIA bu çerezi hedefli pazarlama için değil, yalnızca analiz amacıyla kullanacaktır.

Yahoo.co.jp:

A (364 Gün)
Yahoo.co.jp

Bu çerez, Yahoo! ile bağlantılıdır ve analiz ile hedefli reklam için kullanılır.

B (731 Gün)
Yahoo.co.jp

Bu çerez, Yahoo! ile bağlantılıdır ve ziyaret sayısı, web sayfasında ve yüklenen sayfalarda ortalama kalma süresi gibi kullanıcının siteye yaptığı ziyaretlerle ilgili istatistiksel verileri toplar. Amaç, medya ve pazarlama ajanslarının hedefli reklam yapmasını mümkün kılmak için hedef gruplarını yapılandırmalarını ve anlamalarını sağlamak için web sayfası kullanıcılarını demografi ve coğrafi konum gibi faktörlere göre segmentlere ayırmaktır.

XA (364 Gün)
Yahoo.co.jp

Bu çerez, Yahoo! ile bağlantılıdır ve analiz amaçlı ve hedefli reklam için kullanılır.

XB (730 Gün)
Yahoo.co.jp

Bu çerez, Yahoo! ile bağlantılıdır ve analiz amaçlı ve hedefli reklam için kullanılır.

 • bb) Kişiselleştirilmiş Çerezler
  Bu çerezlerle size web sayfalarının iyileştirilmiş işlevselliğini ve kişiselleştirilmesini sunabiliriz. Çerezler bizim tarafımızdan veya hizmetlerini web sayfalarımıza bağladığımız üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından kullanılabilir. Bu çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz bu hizmetlerin bir kısmı veya tamamı düzgün çalışmayabilir.

  Şu anda web sayfalarımızda kişiselleştirme çerezleri kullanmıyoruz.
 • cc) Reklam Çerezleri
  Bu çerezler, web sayfalarımız aracılığıyla reklam ortaklarımız tarafından yerleştirilebilir , dolayısıyla burada yalnızca üçüncü taraf sağlayıcıların çerezleri söz konusudur. Üçüncü taraf sağlayıcılar, bu çerezleri muhtemelen sizin bir profilinizi oluşturmak ve ardından size diğer web sayfalarındaki ilgili reklamlar göstermek için kullanabilir. Bu çerezlerin kullanımını kabul etmezseniz daha az hedefli reklam görürsünüz.

  Aşağıda, web sayfalarımızdaki reklam çerezlerinin bir listesi bulunmaktadır:

Üçüncü Taraf Çerezleri:

Everesttech.net:

everest_g_v2 (730 Gün)
everesttech.net

Bu alan adı Adobe'ye aittir. Bu çerez reklam amaçlı kullanılır.

everest_session_v2 (Oturum)
everresttech.net

Bu alan adı Adobe'ye aittir. Bu çerez reklam amaçlı kullanılır.

Demdex.net:

Demdex (180 Gün)
Demdex.net

Bu çerez, Adobe Audience Manager'ın ziyaretçiyi teşhis etme, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vs. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Youtube.com:

GPS (birkaç saniye)
kioxia.com

Coğrafi GPS konumuna dayalı izlemeyi etkinleştirmek için mobil cihazlarda açık bir kimlik kaydeder.

YSC (Oturum)
Youtube.com

YouTube, Google'un kendin ait bir hosting ve video paylaşım platformudur. YouTube, kendi ve diğer web sayfalarından oluşan geniş bir yelpaze üzerinde web ziyaretçilerine hedefli reklamlar göstermek için diğer Google hizmetlerinden alınan profil verileriyle birleştirilen, web sayfalarına gömülü videolar aracılığıyla kullanıcı verileri toplar.

VISITOR_INFO1_LIVE (180 Gün)
Youtube.com

Bu çerez benzersiz bir tanımlayıcı olarak, videoların görüntülenme sayısının takibi için kullanılır.

3. İletişim formunun kullanımı

 • Web sayfalarında sağlanan iletişim formları aracılığıyla bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Bu sırada bizimle özellikle aşağıdaki bilgileri paylaşma olanağına sahipsiniz:
  •     Ad ve Soyad, Hitap
  •     Ülke
  •     İletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası, adres)
  •     Mesaj

Mesaj çerçevesinde hassas kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı rica ediyoruz, özellikle GVKY Madde 9 (link) (örn. siyasi görüşler, sağlık verileri vs.) bağlamında özel kişisel veri kategorisine dahil olanlar.

İletişim formuna girdiğiniz kişisel verileriniz yalnızca bizim tarafımızdan, bağlı grup şirketlerimiz tarafından ve/veya talebinizi yanıtlamak ve/veya işleme koymak için katılımı gerekli üçüncü taraflar üzerinden işlenecektir. Verilerin işlenmesi, yalnızca AB Komisyonu'nun değerlendirmesine göre uygun veri koruma seviyesine sahip ülkelerde gerçekleştirilir. Genel itibariyle verilerin işlenmesi, Almanya ve Japonya'daki grup şirketlerimizle sınırlıdır. Verdiğiniz kişisel verilerin işlenmesi, talebinizi yanıtlamaya, size başka bilgilerin ulaştırılmasına veya bu veri koruma beyanında belirtilen bir amacı yerine getirmeye hizmet eder. Biz, bağlı grup şirketlerimiz ve/veya üçüncü taraf sağlayıcıları - talebinizin konusuna bağlı olarak - size e-posta, mektup, telefon veya faks yoluyla yanıt verebiliriz.

Böyle durumlarda, bizim, bağlı grup şirketlerimizin ve/veya görevlendirdiğimiz üçüncü tarafların sizinle iletişime geçebilmek için girdiğiniz (kişisel) verilere erişmemiz gerektiğini lütfen unutmayın.

İletişim formuna girilen kişisel veriler sadece biz, bize bağlı grup şirketlerimiz ve/veya görevlendirdiğimiz üçüncü taraflar üzerinden talebinizi işlemek veya yanıtlamak yanı sıra başka bilgileri göndermek veya bu veri koruma beyanında belirtilen başka bir amacı yerine getirmek için kullanılacaktır.

4. Üçüncü taraf sağlayıcılardan harici hizmetlerin ve içeriğin bağlanması

 • a) Genel Bilgiler

  Bazı web sayfalarımıza kısmen üçüncü taraf sağlayıcılardan harici hizmetleri veya içerikleri bağladık. Teknik nedenlerden dolayı, bu tür hizmetlerin kullanımı veya yararlanılması çerçevesinde sizinle ve ilgili sağlayıcı arasında iletişim verileri karşılıklı olarak değiştirilir.

  Bunun haricinde, ilgili hizmetlerin veya içeriklerin (üçüncü taraf) sağlayıcısı, verilerinizi kendi başka amaçları için işleyebilir. Bilindiği üzere verileri kendi amaçları için işleyen sağlayıcılardan gelen hizmetleri veya içerikleri en iyi bilgi ve vicdan durumuna göre, web sayfalarımızdaki içeriklerin veya hizmetlerin sunulması dışında başka amaçlarla bir olmayacak veya bir iletişimin ancak hizmeti aktif olarak kullanmaya karar verdiğiniz zaman gerçekleşeceği şekilde yapılandırdık. Ancak, üçüncü tarafların topladığı veriler ve bunları işlemesi ile ilgili hiçbir etkimiz olmadığı için verilerinizin işlenme amacı ve kapsamı hakkında herhangi bir bağlayıcı bilgi veremiyoruz.

  Bu nedenle kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesinin amacı ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bağladığımız hizmetlerin veya içeriklerin sağlayıcılarının her defasında ilgili veri koruma hukuku sorumlusunun veri koruma bildirimlerini inceleyin.
 • b) Youtube.com
  YouTube.com platformunu kendi videolarımızı yayınlamak yanı sıra bunlara herkesin ulaşabilmesini sağlamak için kullanıyoruz. YouTube.com, bize bağlı olmayan üçüncü taraf sağlayıcısı YouTube LLC'nin web sayfasıdır.

  Bu bölümde açıklanan veri işleme süreçlerinin gerekçesi hakkında bilgiler için lütfen aşağıdaki maddeyi dikkate alın: : D – Verilerin işlenmesi için yasal dayanaklar.

  Web sayfalarımızdan bazılarında, YouTube.com'daki içerikler veya doğrudan YouTube.com'daki gömülü içeriklere ait bağlantılar yer alır.
  Genel olarak linkini verdiğimiz web sayfalarında bizim tarafımızdan oluşturulmamış içerikler söz konusuysa, bunlardan sorumlu tutulamayız. Bir bağlantı yoluyla YouTube.com'a eriştiğinizde, YouTube'un kullanıcılarının verilerini (örneğin kişisel bilgiler ve IP adresi) kendi veri koruma beyanına uygun olarak işlediğini ve bunları muhtemelen ticari amaçlar için kullanabileceğini belirtmek isteriz. YouTube.com'da kişisel verilerinizin kullanımı ve işlenmesi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

  Web sayfalarımızdan bazılarında doğrudan YouTube'da kaydedilmiş videoları bağlıyoruz. Bu bağlama sırasında, YouTube.com'da bulunan videolar bir tarayıcı penceresinin kısmi bölümlerinde gösterilir. Ancak bu videolar, yalnızca tarayıcı penceresinin ilgili kısmi bölümüne tıklanarak oynatılır. Bu teknik aynı zamanda "Framing" olarak da bilinir.

  Bu bağlı YouTube.com videolarını gösteren web sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, halihazırda web sayfası çağrıldığı anda YouTube sunucularıyla bir bağlantı kurulur.

  YouTube içerikleri yalnızca "genişletilmiş veri koruma modunda" bağlanır. YouTube, bunu kendisi sağlar ve böylece YouTube'un başlangıçta cihazınıza herhangi bir çerez kaydetmemesini sağlar. Ancak ilgili sayfalar çağrıldığında IP adresinin yanı sıra muhtemelen başka veriler iletilir. Ancak, YouTube'da sayfaya erişmeden önce veya başka bir Google hizmetinde oturum açmadığınız veya sürekli oturumunuz açık olmadığı sürece bu bilgiler sizinle bağdaştırılamaz.

  Bağlı bir videoyu tıklayarak başlattığınız anda, bir Google hizmetinde oturum açmadığınız sürece YouTube, genişletilmiş veri koruma modu sayesinde cihazınıza yalnızca kişisel olarak belirlenemeyen veriler içeren çerezleri kaydeder. Bu çerezler, uygun tarayıcı ayarları ve uzantıları ile engellenebilir.

YouTube LLC'nin veri koruma beyanı linki: https://policies.google.com/privacyYeni bir pencere açılacak.

 • c) (Diğer) Sosyal Medyalar / Social Media
  Web sayfalarımızda gömülü YouTube videolarının yanında çeşitli sosyal medya kanallarına (Sosyal medya, örn. Facebook ve LinkedIn) linkler (sosyal medya düğmeleri) bulunur. Bu sosyal medya düğmelerine tıklayarak ilgili sağlayıcının alanına ulaşırsınız.
  Bu nedenle, sağlayıcının veri koruma yönetmeliklerine uyması hususunda hiçbir etkimizin olmadığını bir kez daha açıkça belirtmek isteriz. Bu nedenle ilgili sağlayıcıların veri koruma düzenlemelerini ayrıca kontrol etmelisiniz. 

III. Garanti ve Kalite Şikayeti

Bir garanti talebinde veya herhangi bir yasal garanti hizmeti talebinde bulunduğunuzda gönüllü olarak kullanımınıza sunulan kişisel verileri alırız ve saklarız.

Değişim ve/veya dahili hata analizi için bize bellek ürünleri gönderirseniz, lütfen aşağıdaki bilgileri dikkat alın. Aşağıda listelenen üçüncü taraf sağlayıcılar, değişim ve/veya dahili hata analizi için depolama ürünlerini teslim alır:

StorRepair GmbH, Businesspark Untermain, Nordring 53-55, 63843 Niedernberg, Almanya

Foundever B.V. & Co. KG, Roffhausener Landstraße 18D, 26419 Schortens, Almanya

KIOXIA Corporation, 1-21, Shibaura 3-Chome, Minato-ku, Tokio, 108-0023, Japonya

Toshiba Information Equipment Philippines, Inc., 103 East Main Avenue Extension, Special Export Processing Zone, Laguna Technopark, Binan City, Laguna, Filipinler

Bir bellek ürünü, dahili hata analizi için yukarıda belirtilen şirketlere ve/veya bu şirketler tarafından gönderilmezse yine yukarıda adı geçen StorRepair GmbH tarafından imha edilecektir. Hata analizi hizmetlerini gerçekleştirirken, bizim veya yukarıda belirtilen şirketlerin ilgili depolama ürününde depolanan verilere (kişisel veriler dahil) erişebilmemiz söz konusu olabilir.

Bu nedenle, mümkünse, bu depolama ürünlerini değişim ve / veya dahili hata analizi için bize göndermeden önce, depolama ürünlerinin üzerindeki tüm verilerinizi - eğer mümkünse - tamamen silmenizi rica ediyoruz.

Bu mümkün değilse, depolama ürününüze kaydettiğiniz şeylere bağlı olarak, hassas kişisel veriler, özellikle GVKY Madde 9 Paragraf 1'de geçen özel kategorideki kişisel veriler (Link) (örn. ırk ve etnik köken ile ilgili veriler, siyasi görüşler, dini veya dünya görüşüne dair inançlar, cinsel yönelim veya sağlık verileri) de işlenebilir.

Hassas kişisel verileri işlemek için - dahili hata analizinin bir parçası olarak yalnızca görüntüleme de buna dahildir - ilgili kişilerin açık iznine ihtiyacımız vardır.

Depolama ürününüze ne tür verilerin kaydedildiğini önceden bilemeyeceğimiz için dahili hata analizine başlamadan önce izninizi almamız gerekir. Bu, kişisel verilerin özel bir kategoride işlenmesi durumunda verilerin korunmasına uygun hareket etmemizi sağlar. Ve bu işlem, depolama ürünlerinizi bize teslim ederken ayrı bir süreçte yapılır.
GVKY Madde 9 bağlamındaki özel kategoriye girmeyen kişisel verilerin işlenmesi konusu ile ilgili olarak, bu kişisel verilerin işlenmesi de düzenli ve rızadan ayrı olarak da mümkündür. Normal şartlarda kişisel verilerinizi size karşı sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullanmamız gerekmektedir. Ayrıca kişisel verilerinizi, hata analizi hizmetlerini mümkün olan en iyi şekilde sunmamızı sağlamak için kullanmak da meşru menfaatimizdir. Bu da, ürünlerimizi sürekli iyileştirme ve gelecekte tespit edilen hataları önleyebilme amacına hizmet eder. GVKY Madde 9 Paragraf 1'de geçen depolama ürününüzün hassas kişisel veriler içerdiği - açıklandığı gibi - göz ardı edilemediği için dahili hata analizi hizmetlerini yürütmek adına açık izninize ihtiyacımız bulunmaktadır.

Üçüncü kişilerin kişisel verileri depolama ürününüzde bulunuyorsa, bu verilerin bize iletilmesine ve bu verilerin bizim tarafımızdan veya yukarıda belirtilen şirketlerden biri tarafından dahili hata analizi amacıyla işlenmesine izin verilmesini sağlamalısınız. Bunu örn. hassas kişisel verilerin sahibi olan kişi durumunda, söz konusu kişinin uygun bir rızasını alarak bunu yapabilirsiniz. Alternatif olarak tabii ki depolama ürününü bize göndermeden önce depolama ortamınızda bulunan tüm verileri silebilirsiniz.

IV. KIOXIA Europe GmbH'ye yaptığınız başvurunuz

Bize başvurmanız için çeşitli kanallar sunuyoruz. Aşağıda, ilgili kanalları kullanmanın veri koruma sonuçları konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Aydınlatma: Başvurular genellikle GVKY Madde 9 bağlamında özel bir kategorideki kişisel veriler (örn. cinsel yaşam veya cinsel yönelim hakkında bilgiler sağlayabilecek medeni duruma dair bilgiler; ayrıca sağlık verileri de bulunabilir, örneğin, görme yeteneğiniz hakkında fikir yürütülebilmesine imkan veren bir fotoğraf; ayrıca bir fotoğraf GVKY Madde 9 bağlamında dini inançlarınız veya benzer hassas verileriniz hakkında bilgiler verebilir) içerir. Bu nedenle, böyle bir başvuru yalnızca açık ve bilgilendirilmiş izninize dayanarak işlenebilir.

 • E-posta ile başvuru
  Bize e-posta ile başvurursanız sizden kişisel verilerinizi - muhtemelen GVKY Madde 9 bağlamında özel kategoride yer alan verileri de - işleyebilmek için izin isteyeceğiz. Rıza beyanının bir parçası olarak, başvuru için veri koruma etkilerinin kapsamlı bir açıklaması vardır. Rıza, yalnızca başvurunuzu geçerli formda değerlendirebilmek için hizmet vermektedir.

 • Posta yoluyla başvuru
  Posta yoluyla başvuruları tercih etmiyoruz ve dijitalleşmeyi sizinle birlikte daha ileriye taşıdığımız için mutluyuz.

 • Bir personel hizmet sağlayıcısı aracılığıyla başvuru
  Bir personel hizmet sağlayıcısı aracılığıyla başvurursanız bu sağlayıcı rıza beyanı için oluşturduğumuz formu dikkatlice okumanızı ve ardından kabul etmeniz halinde, başvurunuzu dikkate almamıza olanak tanımak için, imzalamanızı isteyecektir. İlgili rıza beyanı olmadan, başvuruyu veri koruma hukuku nedenleriyle işleme alamayız - netice itibariyle başvurunuzun personel hizmet sağlayıcısı tarafından iletilmesi öngörülmemiştir. Başvurunuz iletilmişse - sizden bir rıza beyanı alınmamış olmasına rağmen - başvurunuzu bizim tarafımızdan hemen silinecektir. Başvurunuzun dikkate alınmasını istiyorsanız öncesinde rızanızı almamız ve ardından başvuruyu tekrar göndermemiz gerekmektedir.

 • Web sayfamız üzerinden başvuru
  Web sayfamız üzerinden başvuru yapıyorsanız bir PDF belgesi şeklinde bir iş ilanı çağrılabilir olacaktır. Bu belgede, başvurunun gönderileceği e-posta adresi belirtilir. İş başvurusu süreci bu durumda da web sayfamıza kişisel veriler girilmeden gerçekleşir. Başvuru sahibi, ilgili alt sayfamızdaki e-posta yoluyla başvuruya yönlendirilir. Başvuru belgelerini e-posta ile gönderirken 1) altında yer alan açıklamalar geçerlidir.

Başka yollarla bize ulaşan başvuruları maalesef veri koruma hukuku nedeniyle değerlendiremiyoruz.

V. Ticari fuar etkinlikleri

Ticaret amaçlı fuarlar - özellikle dijital olarak düzenlenenler - çerçevesinde kişisel verileriniz ilgili fuar organizatörleri / fuar sorumluları ve bunların hizmet sağlayıcıları tarafından düzenli olarak işlenir. Bu tür veri işleme süreçleri ile ilgili olarak, böylesi fuarı organizatörlerinin / fuar işletmecilerinin yanı sıra bunların hizmet sağlayıcılarının veri koruma beyanlarına işaret ediyoruz.

Bununla birlikte, kişisel verilerinizi (örn. iletişim bilgilerinizin kaydedilmesi), bu durumda adınızı, e-posta adresinizi, pozisyonunuzu/iş tanımınızı ve – eğer varsa – telefon numaranızı da düzenli olarak işliyoruz. Tarafımızdan yapılan bu veri işleme, yalnızca GVKY Madde 6 par. 1 bent a bağlamında fuar etkinliği sırasında ya da halihazırda önceden rızanızın verilmiş olması durumunda gerçekleştirilir. Bu rıza, fuarı etkinliğinden sonra iletişim kurmak amacıyla yapılır.

VI. E-posta yoluyla iletişim kurma

Bizimle doğrudan e-posta yoluyla iletişime geçerseniz e-posta çerçevesinde herhangi bir hassas kişisel veriyi, özellikle GVKY Madde 9 (link) bağlamında kişisel veri kategorisindeki bilgileri (örn. siyasi görüşler, sağlıkla ilgili veriler vs.) bize göndermemenizi rica ederiz.

E-postanın bir parçası olarak bize gönderdiğiniz kişisel verileriniz yalnızca bizim tarafımızdan, bağlı grup şirketlerimiz ve/veya talebinizi yanıtlamak ve/veya işlemek için dahil edilmesi gerekli üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından işlenecektir. Veri işleme yalnızca AB Komisyonunun kriterlerine bağlı olarak uygun ölçüde veri korumasına sahip ülkelerde gerçekleştirilir (bu genellikle Japonya'daki grup şirketlerimizle sınırlıdır). Verdiğiniz kişisel verilerin işlenmesi, talebinizi yanıtlamaya, size başka bilgilerin ulaştırılmasına veya bu veri koruma beyanında belirtilen bir amacı yerine getirmeye hizmet eder. Biz, bağlı grup şirketlerimiz ve/veya talebinizi yanıtlamak ve/veya işleme koymak için dahil edilmesi gerekli olan üçüncü taraf sağlayıcılar, talebinizin konusuna bağlı olarak size e-posta yoluyla yanıt verebiliriz.

Böyle durumlarda, bizlerin, bize bağlı şirketlerimizin ve/veya bizim görevlendirdiğimiz üçüncü tarafların sizinle iletişime geçebilmek için girdiğiniz (kişisel) verilere erişmemiz gerektiğini lütfen unutmayın.

E-postanın bir parçası olarak alınan kişisel veriler, yalnızca yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek veya bu veri koruma beyanında belirtilen başka bir amacı gerçekleştirmek için kullanılacaktır.

VII. Şans oyunları

KIE, zaman zaman şans oyunlarına katılabilir veya bunları bizzat düzenleyebilir.

Şans oyunlarının düzenleyicisi olarak kişisel verileri işlememizin gerekmesi halinde, bunları yalnızca yasal saklama süreleri (özellikle HGB ve AO uyarınca) boyunca ve şayet bu katılımcı ile yasal ilişkiyi gerekçelendirmek ve akabinde şans oyununun uygulanması ve işlemleri için gerekli olduğu sürece saklarız. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin gerekçe ortadan kalkar kalkmaz, kişisel veriler tarafımızdan silinir.

 • Şans oyununa bağlı olarak - şans oyununun tasarımına bağlı olarak - aşağıdaki kişisel verilerin bir bölümü saklanacaktır:
 •    1. Posta adresi ve/veya
 •    2. ödülün bildirilmesi ve/veya ödülün teslim edilmesi veya hazırlanması amacıyla katılımcının e-posta adresi,
 •    3. yanı sıra yanlışlıkla hatalı veri girişleri durumunda ödül bildirimini mümkün olduğu kadar garanti altına alabilmek için katılımcının telefon numarası,
 •    4. yanı sıra yaşın doğrulaması amacıyla doğum tarihi. 

Yukarıda belirtilen veriler şans oyununa bağlı olarak bizim adımıza şans oyunuyla bağlantılı olarak hizmetler sunan üçüncü taraflara iletilebilir.
Böyle bir üçüncü taraf, üçüncü bir ülkede bulunuyorsa uygun önlemler (özellikle bir sipariş veri işleme sözleşmesinin imzalanması ve AB standart sözleşmesi maddelerinin kullanılması vs.) sayesinde, ilgili kişi olarak katılımcının haklarının korunmasını sağlanır.
Belirli ödüllerin teslimatının veya hazırlanmasının üçüncü bir taraf üzerinden yapılması durumunda, ödüllerin teslim edilebilmesi veya hazırlanabilmesi için kazananın iletişim bilgilerini (yani kişisel verilerini) ilgili işbirliği ortağıyla - yalnızca gerekli olduğu ölçüde - paylaşabiliriz.

VIII. Sipariş işleme için kişisel verilerin aktarılması GVKY Madde 28 uyarınca yapılır

Kişisel verilerinizi işlemek için bazen özel hizmet sağlayıcıları ile çalışırız (örneğin bkz. VII. Şans oyunları altında). Hizmet sağlayıcılarımız bizimi tarafımızdan özenle seçilir ve düzenli olarak kontrol edilir. Hizmet sağlayıcılar kişisel verileri sadece bizim adımıza ve GVKY Madde 28 bağlamında ilgili sipariş işleme sözleşmelerini esas alan talimatlarımıza uygun şekilde işlerler.

IX. AB/AEA dışında kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verileriniz kısmen Avrupa Birliği ("AB") veya Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışındaki ülkelerde de işlenir. Bu ülkelerin bazılarında, genellikle Avrupa'dakinden daha düşük bir veri koruma düzeyi vardır veya en azından veri koruma düzeyinin eşdeğeri, AB Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararıyla henüz belirlenmemiştir. Bu durumlarda, kişisel verileriniz için yeterli düzeyde veri korumasının garanti edildiğini (örneğin sözleşmeye dayalı anlaşmalar aracılığıyla) sağlarız veya açık rızanızı isteriz. Örneğin, kişisel verilerinizi, ABD ve Filipinler gibi AB Komisyonunun henüz bir yeterlilik kararı yayınlamadığı ülkelere aktarıyoruz. Bu nedenle, örnek olarak belirtilen ülkeler, Avrupa veri koruması açısından yeterli düzeyde veri koruması olmayan (belirlenmiş) üçüncü ülkelerdir.

AEA dışındaki ülkelerde Standart Sözleşme Maddelerinin (Standard Contractual Clauses "SCC'ler") uygulanmasına ek olarak, bu tür veri transferlerinde ilgili kişisel verilerinize yönelik riskleri azaltmak için gerektiğinde yürürlüğe koymak için ek önlemler aldık. Bunu yaparken, kişisel verilerle ilgili yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyuyoruz. Bu ek önlemler, özellikle kişisel verilerin aktarımı için ilgili yasal bir temelin varlığının yanı sıra bu verilerin yeterli düzeyde korunmasını garanti eden uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını içerir. İmzaladığımız örnek sözleşmelerin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, tabii ki, kişisel verilerin tüm işleme süreçleri için verilerin minimizasyonu ilkesine bağlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Netice itibariyle her zaman kişisel veri miktarını mümkün olduğunca en aza indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca, veri koruması açısından yüksek bir standardı garanti edebilmek adına hem AEA içindeki hem de dışındaki sağlayıcılarla veri işleme sözleşmelerimiz bulunmaktadır.

Netice itibariyle kişisel verilerinizi yalnızca belirli koşullar altında AEA'dan üçüncü ülkelere, yani AEA dışındaki ülkelere aktarıyoruz. Önkoşullar üçüncü ülkelerin farklı kategorilere göre sınıflandırılmasından kaynaklanmaktadır.

Üçüncü ülkeler aşağıdaki gibi iki kategoriye ayrılabilir:

 • 1. Birinci kategori, AB Komisyonu'nun değerlendirmesine göre yeterli düzeyde veri koruma seviyesi sunan üçüncü ülkeleri içerir. Güncel duruma göre Kanada, İsviçre, Japonya ve Yeni Zelanda bunların arasındadır. Halihazırda yeterlilik kararı verilmiş ülkelerin güncel ve eksiksiz listesi için lütfen aşağıdaki link üzerinden AB Komisyonu'nun web sayfasını ziyaret edin: Yeterlilik kararları | Avrupa Komisyonu (europa.eu)Yeni bir pencere açılacak.. Bu durumlarda, kişisel verilerin transferi özel bir izin gerektirmez.

 

 • 2. İkinci kategori, AB Komisyonu'nun değerlendirmesine göre yeterli düzeyde veri koruması sunmayan üçüncü ülkeleri içerir.
  Bu sırada AB Komisyonu henüz ilgili ülkedeki veri koruma düzeyine ilişkin bir inceleme yapmadığı için henüz bir yeterlilik kararı verilmemiş olabilir.
  Ancak, veri koruma düzeyinin değerlendirilmesinin ilgili ülkenin aleyhine olması da söz konusu olabilir. Örneğin, AB Komisyonu'nun değerlendirmesine göre ABD şu anda yeterli düzeyde veri koruması sunmuyor. "Schrems II" kararı: C-311/18).
  İkinci kategoride bulunan üçüncü ülkelere transferler için, kişisel verilerinizin uygun bir veri koruma düzeyine ulaşmak adına gerekli güvenliği sağlıyoruz.

D. Veri işleme için yasal dayanaklar

 Aşağıda, kişisel verilerin işlenmesi çerçevesinde başvurduğumuz örnekler de dahil olmak üzere yasal dayanakların bir listesini bulacaksınız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi için bize rıza verdiyseniz bu rıza, veri işlemenin yasal dayanağını oluşturur (Madde 6 par. 1 bent a, GVKY). Bu onay, özellikle GVKY, Madde 9 bağlamındaki özel kategorideki kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir.
Bu tür veri işleme süreçleri, örneğin, ürün iadelerinin dahili hata analizi (bkz. III) çerçevesinde olduğu gibi, başvuru süreci (bkz. IV) çerçevesinde de mümkündür.
Sadece açıklığa kavuşturmak amacıyla, bu noktada rızanın tek yasal dayanak olduğu durumlarda veri işleme süreçlerinin önceden etkin bir rıza olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekilmektedir.

Sizinle bir sözleşmenin hazırlanması veya imzalanması amacıyla kişisel verilerin işlenmesi konusunda çoğunlukla yasal dayanak olarak GVKY Madde 6 par. 1 bent b hizmet eder. Bu örneğin satış sözleşmelerinin, hizmet sözleşmelerinin ve garanti sözleşmelerinin hazırlanmasını ve imzalanmasını kapsar.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için (örn. verilerin saklanması amacıyla) gerekli olduğu sürece, çoğunlukla yasal dayanak olarak GVKY Madde 6 par. 1 bent c hizmet eder. Örnek olarak burada vergilerin ve ticaret hukukuna ait verilerin saklama yükümlülüklerinden bahsedilebilir.

Ayrıca kişisel verileri GVKY, Madde 6 par. 1 bent f  uyarınca meşru menfaatlerimizi ve üçüncü şahısların meşru menfaatlerini korumak amacıyla işleriz. BT sistemlerimizin işlevselliğinin sürdürülmesi ve iş bağlantılarının yasal olarak gerekli belgeleri, bu tür meşru menfaatlere örnek teşkil eder. Gerekli menfaatlerin dengelenmesi çerçevesinde, özellikle kişisel verilerin türünü, işlenme amaçlarını, işleme koşullarını ve kişisel verilerinizin gizliliği konusunda menfaatlerinizi dikkate alıyoruz.

Meşru menfaatlerimizin korunması için sınırlı kişisel verileri sınırlı bir süre işlememize dair başka bir örnek şöyledir: Yerel sunuculara yetkisiz erişimlerde veya erişim girişimleri söz konusu olduğunda, eylemde bulunanların kimliğini belirlemek için kişisel verileri kaydederiz. Burada da açıkça GVKY, Madde 6 par. 1 bent f’ye dayanmaktayız.
Bu tür veri işleme süreçleri, örneğin gömülü YouTube videoları anlamında mümkündür (bkz. II 4. b)).
Bu sırada videoların bir üçüncü taraf sağlayıcının harici platformunda hostinginin meşru menfaati, bant genişliğinden tasarruf etmektir. Videoların kendi sunucularımız üzerinden hostingi, web sayfası hostingi çerçevesinde önemli miktarda ek külfet anlamına gelecektir.

Ayrıca, bu noktada açıklığa kavuşturma amacıyla her halükarda veri işleme süreçleri için GVKY, Madde 6 par. 1 madde f'nin yasal dayanağı oluşturduğu tüm durumlarda GVKY, Madde 21 par. 1 uyarınca yasal itiraz hakkınız olduğunu bildirmek isteriz (bkz. F.).

E. Kişisel verilerinizin silinmesi

Verileri toplama ve işleme amacımız artık geçerli olmadığında kişisel verilerinizi sileriz. Bu sürenin ötesinde, kaydetme ancak AB'de tabi olduğumuz yasalar, yönetmelikler veya diğer yasal hükümler veya üçüncü ülkelerdeki (AB Komisyonunun ilgili ülke için bir yeterlilik kararı varsa) yasal hükümler tarafından zorunlu kılınması halinde gerçekleşecektir. Münferit durumda bir silme işlemi mümkün değilse, gelecekte ilgili kişisel verilerin işlenmesini kısıtlamaya çalışmak için önlemler alınacaktır. 

F. Veri sahibi olarak haklarınız

Veri sahibi olarak, işlediğimiz veya işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizle ilgili yürürlükteki veri koruma yasalarına göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • GVKY, Madde 15 uyarınca, tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Özellikle, münferit işleme amaçları, ilgili kişisel veri kategorisi, kişisel verilerinizin ifşa edildiği veya edileceği ilgili alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme, silme, işlenmesinin kısıtlanması veya itiraz etme hakkının bulunması, şikayet hakkının bulunması, kişisel verilerin ilk defa bizim tarafımızdan toplanmaması durumunda kişisel verilerin kaynağının yanı sıra profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik karar verme durumu ve gerekmesi halinde tüm ayrıntıları ile ilgili önemli bilgiler talep edebilirsiniz;

 • GVKY, Madde 16 uyarınca, tarafımızca saklanan yanlış veya eksik kişisel verilerin hemen düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz;

 • GVKY, Madde 17 uyarınca, yasal önkoşulların yerine getirilmesi halinde tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz;

 • GVKY, Madde 18 uyarınca, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlamayı talep etme hakkına sahipsiniz;

 • GVKY, Madde 20 uyarınca, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya başka bir sorumlu kişiye iletilmesini talep etme hakkına sahipsiniz;

 • GVKY, Madde 7 par. 3 uyarınca bize bir kez verdiğiniz rızayı istediğiniz her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu, gelecekte yalnızca bu rızaya dayalı veri işlemeye devam etmemize artık izin verilmeyeceği sonucunu doğurur;

 • GVKY, Madde 77 kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi ile ilgili veri koruma denetleme makamlarına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

 • GVKY, Madde 21 uyarınca kendi özel durumlarından kaynaklanan gerekçelerle, GVKY, Madde 6 par. 1 bent e veya f’ye dayanarak, söz konusu ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için lütfen şuraya başvurun

KIOXIA Europe GmbH
Veri Koruma Sorumlusu
Bay Dr. Sebastian Kraska
KIE-privacy@kioxia.com

G. Güvenlik

Kişisel verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir. Bu nedenle hedefimiz, tarafımızca işlenen kişisel verilerin yetkisiz kişilerin erişimine açık olmasına, kaybolmasına veya yok olmasına ve manipülasyonuna karşı korunmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek adına teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellediğimiz ve iyileştirdiğimiz teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri alıyoruz.  

H. Veri koruma beyanının uyarlanması

Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması ve işlenmesi değişebileceğinden, zaman zaman bu veri koruma beyanını uyarlama ve güncel gelişmelere göre güncelleme hakkını saklı tutuyoruz. Bu veri koruma beyanının güncellenmiş metinleri, değişiklik tarihi belirtilerek burada web sayfamızda yayınlanacaktır. Bu nedenle, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak veri koruma beyanında olası ayarlamalar ve güncellemeler hakkında bilgi edinmek için düzenli aralıklarla veri koruma beyanına bakmanızı tavsiye ederiz.  

Son değişiklik tarihi: 22.03.2022