Λογισμικό διαχείρισης βοηθητικού προγράμματος SSD

Λήψη

Αυτή η έκδοση του βοηθητικού προγράμματος SSD είναι συμβατή μόνο με τους παλαιότερους δίσκους Toshiba Memory SSD (δείτε τα συμβατά προϊόντα στον παρακάτω πίνακα). Για τους δίσκους SSD που κατασκευάζονται από την KIOXIA, μεταβείτε εδώ.

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA): Με τη λήψη του βοηθητικού προγράμματος SSD Utility αποδέχεστε όλους τους όρους και τις συμφωνίες της EULA.

Όταν κάνετε λήψη του βοηθητικού προγράμματος SSD, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας μόνο για λόγους ασφαλείας και για στατιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έννομο συμφέρον μας για τη συλλογή της διεύθυνσης IP σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

* Table can be scrolled horizontally.

Έκδοση

5.3.0004

4.0.0012

3.1.3276

3.1.3270

2.3.2963 (Για Linux)

Ημερομηνία έκδοσης

27 Σεπτεμβρίου 2021

30 Ιουνίου 2021

19 Σεπτεμβρίου 2018

12 Ιουνίου 2018

25 Οκτωβρίου 2017

Συμβατά προϊόντα

RD500, RC500, XS700

(Σημείωση: Χρησιμοποιήστε αυτήν την έκδοση για ενημέρωση υλικολογισμικού)

RC100, RC500, RD400/400A, RD500,TL100, TR200, XS700

(Σημείωση: Το XS700 δεν είναι συμβατό με τη δυνατότητα εκκίνησης με PC)

RC100, TR200, XS700

RC100, TL100, Trion 100/150, TR150, TR200, Vector 150/180, VT180, VX500

RD400/400A, TL100, Trion 100/150, TR150, Vector 150/180, VT180, VX500

Σημειώσεις έκδοσης

Οδηγός εγκατάστασης/χρήστη

Για Windows

RD500, RC500: Windows 10 x64

XS700: Windows 10 x64, Windows 8.1 x64

Windows 10 x64,
Windows 8.1 x64,
Windows 7 x64

Windows 10 x64,
Windows 8.1 x32/x64,
Windows 7 x32/x64

Windows 10 x64,
Windows 8.1 x32/x64,
Windows 7 x32/x64

Δ/Ι

Για δυνατότητα εκκίνησης με Mac

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Όλα (τα αρχεία DMG χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας μονάδας USB με δυνατότητα εκκίνησης)

Δ/Ι

Για δυνατότητα εκκίνησης με PC

Όλα (τα αρχεία DMG χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας μονάδας USB με δυνατότητα εκκίνησης)

Όλα (τα αρχεία DMG χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας μονάδας USB με δυνατότητα εκκίνησης)

Δ/Ι

Όλα (τα αρχεία DMG χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία μονάδας USB με δυνατότητα εκκίνησης)

Δ/Ι

Για Linux

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Fedora 19 και μεταγενέστερες, Mint 17 και μεταγενέστερες, Ubuntu 14.04 και μεταγενέστερες, RHEL/CentOS/Oracle 6.0 και μεταγενέστερες, SLES 11.2 και μεταγενέστερες, Ubuntu 10.04 LTS, 12.04 LTS και μεταγενέστερες

Σημαντική σημείωση

Windows: Βεβαιωθείτε η μονάδα ελέγχου SATA έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία AHCI (Προηγμένη διεπαφή ελεγκτή ξενιστή) στο BIOS της μητρικής πλακέτας, εάν δεν έχει. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη για τον υπολογιστή σας.

Απαιτείται η εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος SSD ως διαχειριστής συστήματος.

Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για ενημέρωση υλικολογισμικού και BIOS.

Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων που υπάρχουν στον SSD και θέλετε να διατηρήσετε. Ορισμένες λειτουργίες έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια δεδομένων στον SSD (θα ειδοποιηθείτε εάν συμβεί αυτό).