Φάκελοι προϊόντων

SSD για επιχειρήσεις

* Table can be scrolled horizontally.

Σειρά

Διασύνδεση

Τύπος μνήμης

Διαμορφωμένη χωρητικότητα

PCIe® 3.0

TLC

6.400 GB, 3.200 GB, 1.600 GB, 800 GB

PCIe® 3.0

TLC

6.400 GB, 3.200 GB, 1.600 GB, 800 GB

PCIe® 3.0

TLC

15.360 GB, 7.680 GB, 3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB

PCIe® 3.0

TLC

15.360 GB, 7.680 GB, 3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB

SAS-3

TLC

3.200 GB, 1.600 GB, 800 GB, 400 GB

SAS-3

TLC

6.400 GB, 3.200 GB, 1.600 GB, 800 GB, 400 GB

SAS-3

TLC

15.360 GB, 7.680 GB, 3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB, 480 GB

SAS-3

MLC

1.600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB

SAS-3

MLC

4.000 GB, 2.000 GB

SAS-3

MLC

3.200 GB,  1.600 GB, 800 GB, 400 GB

SAS-3

MLC

3.840 GB,  1.920 GB,  960 GB,  480 GB

SAS-3

MLC

3.840 GB,  1.920 GB,  960 GB,  480 GB

PCIe® 3.0

MLC

3.200 GB, 1.600 GB, 800 GB

PCIe® 3.0

MLC

3.200 GB, 1.600 GB, 800 GB

PCIe® 3.0

MLC

3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB

PCIe® 3.0

MLC

3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB

PCIe® 3.0

MLC

4.000 GB, 2.000 GB, 1.000 GB

PCIe® 3.0

MLC

4.000 GB, 2.000 GB, 1.000 GB

SAS-3

MLC

1.600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB

SAS-3

MLC

3.200 GB,1,600 GB, 800 GB, 400 GB

SAS-3

MLC

3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB, 480 GB

SAS-3

MLC

3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB, 480 GB

SAS-3

MLC

4.000 GB, 2.000 GB

SAS-2

SLC

400 GB, 200 GB, 100 GB

SAS-3

MLC

800 GB, 400 GB, 200 GB, 100 GB

SAS-3

MLC

800 GB, 400 GB, 200 GB, 100 GB

SAS-3

MLC

1.600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB

SAS-3

MLC

1.600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB

SAS-3

MLC

1.600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB

SAS-3

MLC

1.600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB

SSD για Data Center

* Table can be scrolled horizontally.

Σειρά

Διασύνδεση

Τύπος μνήμης

Διαμορφωμένη χωρητικότητα

PCIe® 3.0

TLC

7.680 GB, 3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB

PCIe® 3.0

TLC

1.920 GB, 3.840 GB

PCIe® 3.0

TLC

960 GB, 1.920 GB, 3.840 GB

SATA

TLC

3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB, 480 GB

SATA

TLC

7.680 GB, 3.840 GB, 1.920 GB, 960 GB, 480 GB

SATA

MLC

1.600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB

SATA

MLC

1.600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB

SATA

MLC

1.920 GB, 960 GB, 480 GB, 240 GB, 120 GB

SATA

MLC

1.920 GB, 960 GB, 480 GB, 240 GB, 120 GB

SATA

MLC

800 GB, 400 GB, 200 GB

SATA

MLC

960 GB, 480 GB, 240 GB, 120 GB

SATA

MLC

480 GB, 240 GB, 120 GB

SSD για πελάτες

* Table can be scrolled horizontally.

Σειρά

Διασύνδεση

Τύπος μνήμης

Διαμορφωμένη χωρητικότητα

PCIe®

TLC

2.048 GB, 1.024 GB

1.024 GB, 512 GB, 256 GB, 128 GB

PCIe®

TLC

1.024 GB, 512 GB, 256 GB

2.048 GB, 1.024 GB

PCIe®

TLC

1.024 GB, 512 GB, 256 GB

SATA

PCIe®

TLC

TLC

1.024 GB, 512 GB, 256 GB

512 GB, 256 GB, 128 GB

SATA

TLC

1.024 GB, 512 GB, 256 GB

PCIe®

SATA

TLC

Έως και 1.024 GB

SATA

PCIe®

MLC

MLC

Έως και 512 GB

Έως και 256 GB

SATA

MLC

Έως και 512 GB

SATA

MLC

Έως και 512 GB

SATA

MLC

Έως και 512 GB

Έως και 512 GB

SATA

MLC

Έως και 512 GB

SATA

MLC

Έως και 32 GB 

PCIe® 3.0

SATA

MLC

Έως και 128 GB 

  • Το PCIe είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της PCI-SIG.
  • Το NVMe είναι εμπορικό σήμα της NVM Express, Inc.

Support

Contact

Please contact us if you have any technical questions, requests for materials, are interested in samples or purchases of business products (Memory, SSD), etc.