Πληροφορίες εγγύησης κατασκευαστή SSD

Η τρέχουσα έκδοση δήλωσης εγγύησης[1] του κατασκευαστή KIOXIA για καταναλωτικές SSD καταναλωτών ισχύει για αγορές από τις 20 Φεβρουαρίου 2023:

Αρχείο

Προηγούμενες εκδόσεις δηλώσεων εγγύησης κατασκευαστή KIOXIA για καταναλωτικές SSD:

Ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2021 έως 19 Φεβρουαρίου 2023 για
 

  • EXCERIA PRO SSD
  • EXCERIA PLUS G3 SSD
  • EXCERIA G2 SSD
  • EXCERIA PLUS Portable SSD
     

Δήλωση εγγύησης κατασκευαστή KIOXIA για SSD (PDF: 172KB)[2]

Ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2019 έως 19 Φεβρουαρίου 2023 για

  • EXCERIA PLUS SSD
  • EXCERIA PLUS G2 SSD
  • EXCERIA SSD
  • EXCERIA SATA SSD

Δήλωση εγγύησης κατασκευαστή KIOXIA για SSD (PDF: 128 KB)

Σημειώσεις:

[1] Εάν αγοράσατε καταναλωτικές μονάδες SSD από ένα κατάστημα, τότε οι νόμιμες αξιώσεις εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν και να μπορούν να γίνουν μόνο με το κατάστημα που σας πούλησε τα προϊόντα μνήμης. Επικοινωνήστε αυτό το κατάστημα για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές διαδικασίες επισκευής.
[2] Το όνομα του επιχειρηματικού μας συνεργάτη SYKES Enterprises Support Services B.V. & Co. KG έχει αλλάξει σε Foundever B.V. & Co. KG από την 1η Μαρτίου 2023.