Πληροφορίες εγγύησης κατασκευαστή προϊόντων μνήμης

Η τρέχουσα έκδοση της δήλωσης εγγύησης του κατασκευαστή KIOXIA για προϊόντα μνήμης ισχύει για αγορές από τις 20 Φεβρουαρίου 2023:

Αρχείο

Προηγούμενες εκδόσεις δηλώσεων εγγύησης κατασκευαστή KIOXIA για προϊόντα μνήμης:

Ισχύει από 2 Νοεμβρίου 2018 έως 19 Φεβρουαρίου 2023: Δήλωση εγγύησης κατασκευαστή KIOXIA για προϊόντα μνήμης (PDF: 105 KB)
Αντίστοιχη λίστα εγγυήσεων κατασκευαστή  KIOXIA για προϊόντα μνήμης (PDF: 168 KB)

Παρακαλούμε σημειώστε:

Εάν αγοράσατε προϊόντα μνήμης KIOXIA από ένα κατάστημα, τότε οι νόμιμες αξιώσεις εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν και να μπορούν να γίνουν μόνο με το κατάστημα που σας πούλησε τα προϊόντα μνήμης. Επικοινωνήστε αυτό το κατάστημα για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές διαδικασίες επισκευής.