Kariera zawodowa Kariera zawodowa

Różnorodność. Równość. Integracja.

Nasze wartości

Pracownicy są sercem i duszą firmy KIOXIA, a nasze wyjątkowe różnice dają możliwości wspólnego tworzenia, budowania i wprowadzania innowacji.

Odkryj nasze inicjatywy w zakresie różnorodności, równości i integracji poprzez nasze wsparcie w Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Dzień Kobiet, przypadający 8 marca, to globalne wydarzenie, które docenia i celebruje osiągnięcia społeczne, ekonomiczne, kulturowe i polityczne kobiet i dziewcząt. Jest to uderzające przypomnienie postępów, jakie dokonały się w kierunku równości płci, a jednocześnie podkreślenie pracy, która pozostaje do wykonania. W tym dniu ludzie na całym świecie spotykają się, aby promować świadomość, inspirować integrację i podejmować działania w celu osiągnięcia pozytywnych zmian dla wszystkich kobiet na całym świecie.

Zainspirujmy inkluzywność w Dzień Kobiet 2024 i w inne dni!

Inspirowanie włączania kobiet pozwala budować lepszą przyszłość dla wszystkich.

Oficjalnym tematem kampanii Międzynarodowego Dnia Kobiet 2024 jest „Inspire Inclusion”.

Lepsze społeczeństwo powstaje, gdy motywujemy innych do doceniania włączania kobiet poprzez nasze działania i zachowania. Promujemy poczucie przynależności i znaczenia, umożliwiając kobietom uczestnictwo.

KIOXIA Europe – głos pracowniczek

Sandrine Aubert

Starsza kierowniczka ds. marketingu, dyrektorka ds. marketingu i komunikacji w KIOXIA Europe GmbH

„Będę wspierać integrację, obdarzając kobiety zaufaniem i zachęcając je do uwierzenia w swoje zdolności do podejmowania ważnych obowiązków”.

Doświadczona liderka ds. marketingu i komunikacji, Sandrine, może poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w międzynarodowym marketingu pamięci. Począwszy od Toshiba Electronics Europe, przechodziła przez różne role w zakresie marketingu, rozwoju sprzedaży i zarządzania projektami B2B i B2C. W 2018 roku awansowała na stanowisko dyrektorki Marcom w Toshiba Memory (obecnie KIOXIA), przewodząc procesowi pomyślnego wprowadzenia nowej marki na region EMEA.

Z czego jest dumna? Budowanie i mentoring utalentowanego zespołu w celu wdrożenia strategii cyfrowych marek, napędzania świadomości marki i rozwoju biznesu w całym regionie EMEA. Jest doceniana za przywództwo z żyłką do efektywnego zarządzania projektami i zespołami, a jej wysiłki znacząco przyczyniły się do rozpoznawalności marki KIOXIA.

Obecnie kieruje zróżnicowanym zespołem składającym się z pięciu osób, Sandrine wspiera wartości KIOXIA dotyczące różnorodności, równości i integracji.

Jak myślisz na podstawie swojego doświadczenia, co mogą zrobić firmy, aby inspirować włączanie w branży technologicznej?

Aktywnie rekrutować i awansować kobiety z różnych środowisk na stanowiska wymagające wysokich umiejętnościach i wiążące się z dużymi obowiązkami. To zachęci więcej kobiet do aplikowania na ważne stanowiska i rozwoju kariery w naszej branży. Ponadto firmy powinny aktywnie promować różnorodność i akceptację, organizując sesje szkoleniowe dla wszystkich pracowników, w tym kierowników i członków kadry kierowniczej, które zajmą się nieświadomymi uprzedzeniami, promując zachowania sprzyjające integracji i świętując różnorodność. Wreszcie, zgodnie z polityką firmy wszyscy pracownicy powinni mieć równy dostęp do możliwości rozwoju kariery, programów szkoleniowych i stanowisk kierowniczych.

Jaką radę masz dla mężczyzn, którzy chcą być sojusznikami i nie mają pewności, jak zacząć?

Powinni być otwarci, cierpliwi i wytrwali w dążeniu do stworzenia bardziej sprawiedliwego miejsca pracy. Zrozumieć, że jest to ciągły proces, który wymaga zaangażowania ze wszystkich stron. Należy zachęcać zróżnicowane zespoły projektowe, które mogą zapewnić liderkom cenne możliwości doskonalenia swoich umiejętności i uzyskania widoczności. Współpraca jest kluczowa, ale warto upewnić się, że projekty te nie są przedstawiane wyłącznie jako sposób na to, aby kobiety „uczyły się” zdobywania uznania. Zamiast tego należy nadać priorytet rzeczywistej współpracy i wspólnemu sukcesowi.

Tanja Domogalski

Dyrektorka generalna – Zarządzanie łańcuchem dostaw w KIOXIA Europe GmbH

„Pomogę zainspirować integrację, podchodząc do tego tematu z pasją, działając uczciwie i stale przyczyniając się lub wspierając poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami, przemyśleniami i wizjami”.

Tanja jest guru zarządzania łańcuchem dostaw z ponad 34-letnim doświadczeniem w międzynarodowej branży półprzewodników. Po trzyletnim stażu pracowała na stanowiskach o rosnącej odpowiedzialności dla firm w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Dołączyła do Toshiba Electronics Europe GmbH w 2001 roku. Na swoim obecnym stanowisku w KIOXIA (dawniej Toshiba Memory) Tanja zarządza zróżnicowanym zespołem składającym się z 24 osób, w skład którego wchodzi dziesięć kobiet, i odpowiada za pięć pododdziałów: Obsługa klienta, logistyka, kontrola eksportu, zarządzanie procesami biznesowymi i zgodność produktów z przepisami dla obszarów działalności firmy KIOXIA w zakresie pamięci NAND i produktów SSD. Płynne prowadzenie łańcucha dostaw i poziom zadowolenia klientów w KIOXIA to świadectwo jej rozległego doświadczenia w zakresie przywództwa i zdolności inspirowania różnych zespołów.

Jak myślisz na podstawie swojego doświadczenia, co mogą zrobić firmy, aby inspirować włączanie w branży technologicznej?

Firmy mogą inspirować, traktując mężczyzn i kobiety bardziej równo, koncentrując się na podobieństwach i rozważając mocne strony kobiet, mężczyzn i innych. Uważam, że w naszej branży nadal występują uprzedzenia , że kobiety mogą nie być w stanie zrozumieć technologii, tak samo dobrze jak ich współpracownicy. Z mojego doświadczenia wynika, że tak nie jest. Pracodawcy powinni oferować lepsze możliwości szkoleniowe i edukacyjne oraz słuchać bardziej opinii i wizji współpracowniczek. Dotyczy to wszystkich osób należących do zróżnicowanych grup w firmie.

Jaką radę masz dla mężczyzn, którzy chcą być sojusznikami i nie mają pewności, jak zacząć?

Trzeba po prostu zacząć! Znajdź jedną koleżankę, której chcesz być sojusznikiem i zacznij. Pamiętaj tylko, że ważne jest, aby podchodzić do tego pozytywnie i otwarcie, a także wykazać się cierpliwością, jednocześnie uważnie słuchając tego, co dana osoba ma do powiedzenia.

Alina Linnartz

Dyrektorka generalna ds. administracyjnych w KIOXIA Europe GmbH

Pomogę inspirować integrację, dając przykład i oferując współpracowniczkom i współpracownikom wskazówki i wsparcie”.

Alina jest dyrektorka generalną ds. administracyjnych w KIOXIA Europe GmbH, odpowiedzialną za nadzór nad zarządzaniem biurem i bezpieczeństwem w europejskiej filii. Jej zróżnicowane zadania obejmują m.in. średnio- i długoterminowe planowanie w celu zapewnienia płynnej działalności w obrębie działów i pomiędzy nimi.

Dołączając do Toshiba (później KIOXIA Europe GmbH) w 2016 roku, Alina rozpoczęła pracę w dziale obsługi klienta, zajmując się klientami dystrybucyjnymi, a następnie awansowała przez dział finansów i administracji do administracji ogólnej. Wykorzystuje ten unikalny i cenny wgląd w różne aspekty działalności KIOXIA na swoim obecnym stanowisku, upraszczając i usprawniając złożone procesy międzydziałowe.

Jak myślisz na podstawie swojego doświadczenia, co mogą zrobić firmy, aby inspirować włączanie w branży technologicznej?

Pracodawcy mogą zapewnić równe szanse rozwoju kariery, oferować szkolenia lub programy rozwojowe. Wdrażanie środków wspierających zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym może również zachęcać i utrzymywać bardziej inkluzywną siłę roboczą.

Jaką radę masz dla mężczyzn, którzy chcą być sojusznikami i nie mają pewności, jak zacząć?

Uważam, że istnieją trzy kluczowe podejścia, które mogą zastosować będący sojusznikami mężczyźni. Aktywnie słuchaj doświadczeń i perspektyw kobiet w miejscu pracy. Poważnie traktuj informacje zwrotne i staraj się zrozumieć punkty widzenia kobiet, nie zachowując się defensywnie ani osądzająco. Na koniec zastanów się nad swoimi postawami, zachowaniami i uprzedzeniami oraz gotowością do ich kwestionowania i zmiany, jeśli przyczyniają się one do nierówności płci.

Annita Vogt

Kierowniczka ds. zasobów ludzkich w KIOXIA Europe GmbH

„Pomogę promować integrację, starając się rozbić istniejące uprzedzenia”.

Annita ma prawie 20-letnie doświadczenie w dziedzinie zasobów ludzkich. Dołączyła do KIOXIA jako starsza specjalistka ds. kadr w 2022 r. i w ciągu miesięcy osiągnęła awans na kierowniczkę ds. kadr, pełniąc rolę, która obejmuje listę płac i planowanie personelu po obowiązki kierownicze działu HR. Annita jest bezcenną i bezstronną pośredniczką między zespołem kierowniczym a pracownicami i pracownikami. Pełni rolę mentorki i mediatorki dla obu stron. Jest zdecydowaną orędowniczką budowania pozytywnych i opartych na zaufaniu relacji, współpracując ze wszystkimi stronami w celu określenia, w jaki sposób firma może umożliwić pracownicom i pracownikom osiąganie najlepszych wyników. Annita nadzoruje również wdrażanie szkoleń lub warsztatów i wydarzeń dla pracowników, które wspierają wartości firmy, jej misję i strategię.

Co według Pani doświadczenia mogą zrobić firmy, aby promować integrację w sektorze technologicznym?

Proste działania obejmują zaoferowanie przestrzeni na poznanie się lub wewnętrzne poruszanie kwestii kwot dla kobiet i osób z niepełnosprawnościami. Zachęcanie pracownic i pracowników do dyskusji na temat różnych wyznań i innych grup może również zwiększyć świadomość na temat różnorodnych środowisk. Kolejną sugestią byłoby rozważenie aktualizacji zasad firmy, być może promowanie urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn lub stworzenie puli talentów dla kobiet, aby pomóc w integracji.