Import równoległy i produkty podrabiane

Oświadczenie dotyczące właściwego zakupu produktów KIOXIA

Import równoległy

Należy pamiętać, że mogą zaistnieć przypadki, w których import równoległy produktów KIOXIA jest sprzedawany do krajów lub regionów poza miejscami przeznaczenia przewidzianymi przez firmę KIOXIA („Import równoległy”). Takie importy równoległe nie są objęte gwarancją producenta firmy KIOXIA. W celu uzyskania ewentualnej gwarancji należy skontaktować się z dealerem lub sprzedawcą, u którego zakupiono takie produkty w ramach importu równoległego.

Podrabiane towary

Należy pamiętać, że mogą zaistnieć przypadki, w których sprzedawane są podrobione towary, w tym między innymi towary, które naruszają znaki towarowe lub patenty KIOXIA („Towary podrobione”). Takie podrobione towary nie są objęte gwarancją producenta przez firmę KIOXIA. W celu uzyskania ewentualnej gwarancji należy skontaktować się z dealerem lub sprzedawcą, u którego zakupiono takie podrobione towary.

Skorzystaj z tego łącza, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gwarancji producenta.