Polityka prywatności

Znajdujesz się na jednej ze stron KIOXIA Europe GmbH („KIE“ „my“ „nas“ „nasz“ - w odpowiedniej formie gramatycznej). Dziękujemy za Twoje zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem, ofertą oraz produktami. Miło nam powitać Cię na naszej stronie. Respektujemy sferę prywatności wszystkich użytkowników, a jej ochrona jest dla nas sprawą najwyższej wagi. W niniejszej Polityce prywatności przedstawimy Ci sposoby postępowania z danymi osobowymi - w jakim celu są one przetwarzane, które z procesów są opcjonalne (wymagają Twojej zgody), a które niezbędne (nie wymagają zgody użytkownika). Przedstawione zostaną również podstawy prawne przetwarzania danych oraz prawa użytkownika odnośnie tychże danych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje dla witryny internetowej https://europe.kioxia.com/ oraz jej podstron (wszystkie te strony określane są dalej jako: „strony internetowe”). Zawarte w niniejszej Polityce prywatności zapisymają zastosowanie również do nas, o ile odnoszą się one do określonych operacji przetwarzania danych, które nie są związane ze wspomnianymi stronami internetowymi, jak również do powiązanych z nami jednostek naszej grupy kapitałowej oraz, o ile dotyczy – podmiotów trzecich. Bliższe informacje odnośnie obszarów zastosowania zawartych w dokumencie zapisów zawarte zostały w poszczególnych rozdziałach (patrz niżej).

Zapisy niniejszej Polityki prywatności nie obowiązują dla umieszczonych na naszych stronach internetowych linków bądź bezpośrednio dostępnych treści (LINK do II. 4.). usługodawców zewnętrznych. Nie mamy wpływu na zachowanie Polityki prywatności ze strony tych usługodawców. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy w szczególności Twoich aktywności w mediach społecznościowych lub na stronach usługodawców zewnętrznych, również w przypadku gdy znajdziesz się tam za pośrednictwem linków umieszczonych na naszych witrynach. Należy każdorazowo zapoznać się z Polityką prywatności usługodawcy odpowiedzialnego za daną stronę internetową.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy w szczególności korzystania z naszych stron internetowych, naszych wirtualnych targów pracy, procesu rekrutacyjnego, organizowanych przez nas loterii i konkursów, jak również przekazywania danych osobowych do dalszego przetwarzania. Poniżej znajdziesz również informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, które mogą się odbywać poza obszarem UE/EOG. 

A. Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu RODO

KIOXIA Europe GmbH
Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Niemcy
KIE-privacy@kioxia.com

B. Inspektor ochrony danych i możliwości kontaktu

W przypadku pytań odnośnie niniejszej Polityki prywatności lub też chęci skorzystania z opisanych w niej praw (prawa osoby, której to dotyczy), prosimy o kontakt mailowy z naszym inspektorem ochrony danych:

KIOXIA Europe GmbH
Inspektor ochrony danych
Pan dr Sebastian Kraska
KIE-privacy@kioxia.com

I. Możliwe zastosowania

Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin naszych stron internetowych, do których nie jest konieczna zgoda użytkownika, służą do poprawienia funkcjonalności tych stron, jak również do ochrony naszych systemów informatycznych przed atakiem i niezgodnymi z prawem działaniami. Więcej informacji dotyczących operacji przetwarzania jest dostępnych poniżej.

Dane użytkownika przekazane nam w ramach rejestracji, czatu, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu, loterii lub realizacji umowy są wykorzystywane do celów właściwych dla ich gromadzenia, jak również do obsługi oraz, o ile to konieczne, do realizacji i rozliczania transakcji, w wymaganym w danym przypadku zakresie. Więcej informacji dotyczących operacji przetwarzania jest dostępnych poniżej.

Do pozostałych celów (np. wyświetlanie spersonalizowanych reklam na podstawie zachowania się użytkownika) KIOXIA bądź ewentualne podmioty trzecie wykorzystują dane osobowe użytkownika, jedynie po jego wcześniejszej zgodzie w ramach systemu Consent Management Systems (ustawienia plików cookie). Preferencje można zmienić w każdej chwili klikając na przycisk „Ustawienia plików cookie“ (znajdziesz go w stopce każdej naszej strony internetowej). Więcej informacji dotyczących operacji przetwarzania jest dostępnych poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych może być również spowodowane wymogami prawnymi (np. zapisywanie i przechowywanie danych ze względu na kwestie handlowe i podatkowe, udostępnianie danych na polecenie urzędu lub sądu - np. organom ścigania). Więcej informacji dotyczących operacji przetwarzania jest dostępnych poniżej.

II. Korzystanie ze stron internetowych

Poniżej przedstawimy Ci szczegółowo różnorodne możliwości korzystania z naszych stron internetowych. Dowiesz się również, jakie dane osobowe i pod jakim warunkiem mogą zostać przetworzone podczas korzystania z naszych stron.

1. Otworzenie strony internetowej

W momencie otworzenia naszej strony Twoja przeglądarka w sposób automatyczny przesyła na nasz serwer określone dane techniczne, w celu udostępnienia Ci żądanych informacji. W ramach tego procesu dochodzi do ew. pobrania, (czasowego) zapisu i przetworzenia następujących informacji:

 • Adres IP

 • Czas i data zapytania

 • Różnica czasu w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

 • Zawartość zapytania (konkretna strona)

 • System operacyjny i jego status dostępu / status kodu HTTP

 • Przesłana ilość danych

 • Strona internetowa, z której wysłano zapytanie

 • Przeglądarka, wersja językowa i wersja oprogramowania przeglądarki

2. Zastosowanie plików cookie

W przypadku otworzenia naszej strony internetowej następuje uruchomienie tzw. plików cookie i częściowe przetworzenie danych osobowych.

a) Co to są pliki cookie?

Plik cookie to niewielkich rozmiarów plik tekstowy, wysyłany przez stronę internetową do Twojego urządzenia końcowego, w celu zapisania pewnych informacji (np. ustawień językowych). Twoja przeglądarka zapisuje pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Przy kolejnych odwiedzinach danej strony pliki cookie są do niej przesyłane w celu umożliwienia korzystania bądź usprawnienia użytkowania tejże strony.

b) Z jakich plików cookie korzystamy?

Wykorzystywane przez nas pliki cookie można zasadniczo podzielić na dwie kategorie: pliki konieczne do funkcjonowania strony internetowej, pobierane automatycznie w momencie wejścia na stronę i niewymagające zgody użytkownika (2c) –, opcjonalne pliki cookie (2d)

Opcjonalne cookies można podzielić na następujące kategorie: (2d), cookie do celów analizy (aa), cookie do personalizacji (bb), cookie do celów marketingowych (cc).

Dane osobowe są ponadto przetwarzane w przypadku korzystania z formularza kontaktowego (3) (wprowadzanie danych osobowych przez użytkownika) oraz przez usługi zewnętrzne i treści zawarte na naszych stron internetowych (4). Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich tych procesów są dostępne poniżej.

W celu usprawnienia korzystania z naszych stron i oferowanych na nich usług oraz zapewnienia bardziej komfortowego i spersonalizowanego doświadczenia użytkownika KIOXIA / jej partnerzy wykorzystują tzw. web beacons, tj. pliki cookie do śledzenia i analizy zachowań użytkownika.

Web beacon to niewielki, przezroczysty plik graficzny w formacie GIF, zapisany na stronie HTML lub w wiadomości mailowej, informujący o fakcie otworzenia tej strony bądź wiadomości.

Użytkownik może zezwolić lub nie, na stosowanie przez nas lub firmy trzecie plików cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania danej strony internetowej. Takie przyzwolenie może zostać udzielone za pomocą cookie-banner lub w „Ustawienia plików cookie” w stopce (footer) strony internetowej. Przyzwolenie można w każdej chwili zmienić lub cofnąć.

W przypadku opcjonalnych plików cookie użytkownik samodzielnie decyduje o wyrażeniu/niewyrażeniu bądź też cofnięciu zgody na ich wykorzystywanie (2d). Wykorzystywane przez nas pliki cookie (jak już wcześniej wspomniano) można podzielić na kategorie: cookie do celów analizy, cookie do personalizacji i cookie do celów marketingowych.

Poniżej znajdziesz wyjaśnienie poszczególnych kategorii oraz listę wszystkich wykorzystywanych przez nas plików cookie:

c) Wymagane pliki cookie

Cookie niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Bez tych plików witryna nie funkcjonuje w prawidłowy sposób. Korzystanie z tych plików nie wymaga wcześniejszej zgody użytkownika. Raz zapisane niezbędne pliki nie mogą zostać usunięte. Niezbędne pliki cookie są tworzone w momencie otworzenia strony internetowej. Korzystanie ze stron internetowych bez tych cookies jest niemożliwe.

Poniżej znajdziesz listę oraz informacje dotyczące zawartych na naszych stronach niezbędnych plików cookie. Zostały one podzielone na pliki administratora (First-Party) i podmiotów trzecich (Third-Party).

Poniżej wzór takiej specyfikacji:

Nazwa usługodawcy:

Nazwa pliku cookie (okres przechowywania)
Host

Opis pliku cookie

Pliki administratora (First-Party) cookies:

inquiryToken (kilka sekund)
Personal.kioxia.com

Cookie wykorzystywany do zapobiegania atakom hakerskim poprzez formularz zapytania. Nie zawiera żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

inquiryToken (kilka sekund)
www.kioxia-holdings.com

Cookie wykorzystywany do zapobiegania atakom hakerskim poprzez formularz zapytania. Nie zawiera żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

inquiryToken (kilka sekund)
business.kioxia.com

Cookie wykorzystywany do zapobiegania atakom hakerskim poprzez formularz zapytania. Nie zawiera żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

inquiryToken (kilka sekund)
about.kioxia.com

Cookie wykorzystywany do zapobiegania atakom hakerskim poprzez formularz zapytania. Nie zawiera żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

inquiryToken (kilka sekund)
www.kioxia.com

Cookie wykorzystywany do zapobiegania atakom hakerskim poprzez formularz zapytania. Nie zawiera żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

Eupubconsent (364 dni)  
Kioxia.com

Cookie wykorzystywany przez IAB Europe Transparency & Consent
Framework, w celu zapisania zgody użytkownika na pobieranie danych osobowych. Cookie zawiera zaszyfrowane przyzwolenie użytkownika, które następnie może być odczytane i przyporządkowane użytkownikowi przez zaangażowanego w proces usługodawcę.

Eupubconsent (2914164 dni) 
Kioxia-holdings.com

Cookie wykorzystywany przez IAB Europe Transparency & Consent
Framework, w celu zapisania zgody użytkownika na pobieranie danych osobowych. Cookie zawiera zaszyfrowane przyzwolenie użytkownika, które następnie może być odczytane i przyporządkowane użytkownikowi przez zaangażowanego w proces usługodawcę.

hs-membership-csrf (sesja)
kumoscale.kioxia.com 

Cookie zabezpieczający przed sfałszowaniem loginu członka.

__hsmem (sesja)
Kioxia.com

Cookie ustawiany w przypadku odwiedzin na stronie hostowanej przez HubSpot. Plik zawiera zaszyfrowane informacje, pozwalające na identyfikację członka w czasie, gdy jest zalogowany.

__cfruid (sesja)
Kumoscale.kioxia.com

Cookie dla stron internetowych korzystających z CloudFlare, pozwalający na identyfikację zaufanej transmisji.

OptanonConsent (364 dni)
Kioxia.com

Cookie ustawiany przez rozwiązanie Compliance OneTrust. Zapisuje informacje dotyczące wykorzystywanych przez strony internetowe kategorii plików cookie oraz zgody/cofnięcia zgody użytkownika na wykorzystywanie poszczególnych kategorii cookie. W ten sposób administrator strony może zapobiec zapisaniu plików cookie danej kategorii w przeglądarce użytkownika, który nie wyraził zgody na taki zapis. Okres ważności pliku cookie wynosi jeden rok, co pozwala na zapamiętanie przez powracających na daną stronę użytkowników ich preferencji. Plik nie zawiera żadnych, pozwalających na identyfikację użytkownika informacji.

OptanonConsent (365 dni)
Kioxia-holdings.com

Cookie ustawiany przez rozwiązanie Compliance OneTrust. Zapisuje informacje dotyczące wykorzystywanych przez strony internetowe kategorii plików cookie oraz zgody/cofnięcia zgody użytkownika na wykorzystywanie poszczególnych kategorii cookie. W ten sposób administrator strony może zapobiec zapisaniu plików cookie danej kategorii w przeglądarce użytkownika, który nie wyraził zgody na taki zapis. Okres ważności pliku cookie wynosi jeden rok, co pozwala na zapamiętanie przez powracających na daną stronę użytkowników ich preferencji. Plik nie zawiera żadnych, pozwalających na identyfikację użytkownika informacji.

OptanonAlertBoxClosed (364 dni) 
Kioxia.com

Plik cookie wykorzystywany na stronach internetowych stosujących określoną wersję rozwiązania OneTrust, zapewniającego przestrzeganie przepisów obowiązujących w stosunku do plików cookie. Ustawienie następuje po zauważeniu przez użytkownika określonej wskazówki cookie, a w niektórych przypadkach dopiero po zamknięciu wskazówki przez użytkownika. Plik zapobiega powtarzającemu się wyświetlaniu tych samych komunikatów na stronie. Cookie nie zawiera żadnych informacji osobowych.

OptanonAlertBoxClosed (365 dni) 
Kioxia-holdings.com

Plik cookie wykorzystywany na stronach internetowych stosujących określoną wersję rozwiązania OneTrust, zapewniającego przestrzeganie przepisów obowiązujących w stosunku do plików cookie. Ustawienie następuje po zauważeniu przez użytkownika określonej wskazówki cookie, a w niektórych przypadkach dopiero po zamknięciu wskazówki przez użytkownika. Plik zapobiega powtarzającemu się wyświetlaniu tych samych komunikatów na stronie. Cookie nie zawiera żadnych informacji osobowych.

Third Party Cookies:

Google.com:

_GRECAPTCHA (179 dni)
Google.com

Plik ustawiany przez Google reCAPTCHA w celu ochrony przed spamem.

hubspot.com:

__cf_bm (kilka sekund)
Kioxia.com

Das __cf_bm-Cookie jest wymagany do wsparcia Cloudflare Bot Management (obecnie w beta-fazie prywatnych prac rozwojowych). Plik stanowi część naszych usług Bot-Management i pomaga w zarządzaniu przychodzącego, odpowiadającego kryteriom botów ruchu internetowego. Plik jest plikiem CloudFoundry-Cookie.

www.smartrecruiters.com:

AWSALB (6 dni)
www.smartrecruiters.com

Plik Amazon Web Services Load Balancer Cookie, wykorzystywany do przypisania sesji użytkownika do określonej instancji użytkowej. Amazon Web Services jest wykorzystywany przez platformę rekrutacyjną SmartRecruiters, w celu udostępnienia na stronie danych ofert pracy.

AWSALBCORS (6 dni)
www.smartrecruiters.com

Plik Amazon Web Services Load Balancer Cookie, wykorzystywany do obsługi stron internetowych z mechanizmem Cross-Origin Resource Sharing („CORS“). Amazon Web Services jest wykorzystywany przez platformę rekrutacyjną SmartRecruiters, w celu udostępnienia na stronie danych ofert pracy.

d) Opcjonalne pliki cookie

Opcjonalne pliki cookie to takie pliki, które nie są niezbędne do funkcjonowania danej strony internetowej i które pobierają dane do innych celów. Pliki te umożliwiają śledzenie aktywności użytkowników na naszych stronach i wizualizację związanych z nią usług. W takim wypadku możliwe jest przekazanie adresu IP użytkownika podmiotom trzecim, w celu zbierania danych statystycznych odnośnie korzystania z naszych stron internetowych. Dane te usprawniają projektowanie naszych stron internetowych oraz planowanie struktury serwerów. Opcjonalne pliki cookie mogą być wykorzystywane np. do analizy, personalizacji i do celów marketingowych.

Opcjonalne pliki cookie mogą być przetwarzane wyłącznie przy zaistnieniu właściwej podstawy prawnej, którą najczęściej jest uprzednia zgoda użytkownika (Twoja zgoda).
Zasadniczo podstawa prawna stanowi również wymóg przy niezbędnych plikach cookie, jednakże w tym przypadku chodzi o konieczność ustawienia plików dla samego funkcjonowania danej strony.

 • aa) Cookie analizy
  Pliki pobierają informacje na temat odwiedzonych przez użytkownika stron internetowych.
  Zebrane informacje dotyczą zachowania użytkownika na naszych stronach, np. które ze stron są odwiedzane najczęściej i czy pojawiają się na nich komunikaty błędu.

  Poniżej znajdziesz listę plików cookie analizy wykorzystywanych na naszych stronach:

First Party Cookies:

_gclxxxx (89 dni)
Kioxia.com

Google-Conversion-Tracking-Cookie. Plik wykorzystywany do sterowania innymi plikami Google Analytics Cookies odpowiednio do zgody użytkownika.

_gat_UA-160361169-1 (kilka sekund) 
Kioxia.com

Plik wzorcowy wykorzystywany przez Google Analytics. 
Umieszczony w nazwie wzorzec zawiera jednoznaczny identyfikator konta lub strony, do której plik się odnosi. Jest to wariant pliku s _gat-Cookies, który jest wykorzystywany do ograniczenia ilości zapisywanych przez Google danych na stronach z wysokim ruchem.

_gat_UA-160361169-8 (kilka sekund) 
Kioxia.com

Plik wzorcowy wykorzystywany przez Google Analytics. 
Umieszczony w nazwie wzorzec zawiera jednoznaczny identyfikator konta lub strony, do której plik się odnosi. Jest to wariant pliku s _gat-Cookies, który jest wykorzystywany do ograniczenia ilości zapisywanych przez Google danych na stronach z wysokim ruchem.

s_cc (sesja)
brand.kioxia.com

Plik Adobe Site Catalyst Cookie decyduje o aktywacji w przeglądarce plików cookie Adobe Analytics.

s_cc (sesja)
customer-us.kioxia.com

Plik Adobe Site Catalyst Cookie decyduje o aktywacji w przeglądarce plików cookie Adobe Analytics.

s_cc (sesja)
www.kioxia.com

Plik Adobe Site Catalyst Cookie decyduje o aktywacji w przeglądarce plików cookie Adobe Analytics.

s_cc (sesja)
graduates-jp.kioxia.com

Plik Adobe Site Catalyst Cookie decyduje o aktywacji w przeglądarce plików cookie Adobe Analytics.

s_cc (sesja)
about.kioxia.com

Plik Adobe Site Catalyst Cookie decyduje o aktywacji w przeglądarce plików cookie Adobe Analytics.

s_cc (sesja)
personal.kioxia.com

Plik Adobe Site Catalyst Cookie decyduje o aktywacji w przeglądarce plików cookie Adobe Analytics.

s_cc (sesja)
business.kioxia.com

Plik Adobe Site Catalyst Cookie decyduje o aktywacji w przeglądarce plików cookie Adobe Analytics.

s_cc (sesja)
www.kioxia-holdings.com

Plik Adobe Site Catalyst Cookie decyduje o aktywacji w przeglądarce plików cookie Adobe Analytics.

gpv_Page (kilka sekund)
Business.kioxia.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (kilka sekund)
customer-us.kioxia.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (kilka sekund)
about.kioxia.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (kilka sekund)
personal.kioxia.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (kilka sekund)
www.kioxia.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (kilka sekund)
graduates-jp.kioxia.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

gpv_Page (kilka sekund)
www.kioxia-holdings.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

_gid (kilka sekund)
Kioxia.com

Ten plik Cookie-Name jest połączony z Google Universal Analytics. Zlicza i zapisuje on liczbę wywołań stron.

AMCVS_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (sesja)
Kioxia.com

Wzorcowy plik cookie („pattern type cookies”),  powiązany z Adobe Marketing Cloud. Zapisuje unikalny identyfikator odwiedzającego użytkownika i korzysta z identyfikatora organizacji.

AMCVS_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (sesja)
Kioxia-holdings.com

Wzorcowy plik cookie („pattern type cookies”),  powiązany z Adobe Marketing Cloud. Zapisuje unikalny identyfikator odwiedzającego użytkownika i korzysta z identyfikatora organizacji.

Test (sesja)
Kioxia.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

Test (sesja)
Kioxia-holdings.com

Ten plik cookie zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron przez użytkowników. Obejmuje to zarówno odwiedzone strony, jak i kliknięte na nich linki (Adobe Analytics site tracking).

AMCV_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (730 dni)
Kioxia.com

Wzorcowy plik cookie , powiązany z Adobe Marketing Cloud. Zapisuje unikalny identyfikator odwiedzającego użytkownika i korzysta z identyfikatora organizacji, umożliwiając firmie śledzenie użytkownika w zakresie domen i usług firmy.

AMCV_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (730 dni)
Kioxia-holdings.com

Wzorcowy plik cookie , powiązany z Adobe Marketing Cloud. Zapisuje unikalny identyfikator odwiedzającego użytkownika i korzysta z identyfikatora organizacji, umożliwiając firmie śledzenie użytkownika w zakresie domen i usług firmy.

_gat_UA-160361169-7 (kilka sekund)
Kioxia.com

Plik wzorcowy wykorzystywany przez Google Analytics. Umieszczony w nazwie wzorzec zawiera jednoznaczny identyfikator konta lub strony, do której plik się odnosi. Jest to wariant pliku s _gat-Cookies, który jest wykorzystywany do ograniczenia ilości zapisywanych przez Google danych na stronach z wysokim ruchem.

_gat (kilka sekund)
Kioxia.com

Ten plik Cookie-Name jest połączony z Google Universal Analytics. Według dokumentacji jest on wykorzystywany do redukcji częstotliwości powtarzania, a tym samym do ograniczenia ewidencji danych na stronach o dużym natężeniu ruchu.

_ga (729 dni)
Kioxia.com

Ten plik cookie oznacza Google Universal Analytics.
W znaczącym stopniu zaktualizowany w porównaniu ze zwykłą usługą analityczną Google. Plik stosowany do jednoznacznej identyfikacji użytkownika za pomocą przypadkowo generowanego cyfrowego przypisania. Plik ustawiany każdorazowo podczas otwierania strony, wykorzystywany do zbierania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.

_gat_UA-119318185-5 (kilka sekund)
Kioxia.com

Plik wzorcowy wykorzystywany przez Google Analytics.
Umieszczony w nazwie wzorzec zawiera jednoznaczny identyfikator konta lub strony, do której plik się odnosi. Jest to wariant pliku s _gat-Cookies, który jest wykorzystywany do ograniczenia ilości zapisywanych przez Google danych na stronach z wysokim ruchem.

_gat_UA-147715889-1 (kilka sekund) 
Kioxia.com

Plik wzorcowy wykorzystywany przez Google Analytics. Umieszczony w nazwie wzorzec zawiera jednoznaczny identyfikator konta lub strony, do której plik się odnosi. Jest to wariant pliku s _gat-Cookies, który jest wykorzystywany do ograniczenia ilości zapisywanych przez Google danych na stronach z wysokim ruchem.

Third Party Cookies:

Dpm.demdex.net:

Dpm (180 dni)
kioxia.com

Domena jest własnością Adobe Audience Manager. Wprawdzie głównym przeznaczeniem pliku cookie jest tworzenie profili online na potrzeby marketingu docelowego, jednakże w przypadku KIOXIA jest on wykorzystywany wyłącznie do celów analitycznych.

Yahoo.co.jp:

A (364 dni)
Yahoo.co.jp

Plik cookie jest powiązany z Yahoo! i wykorzystywany do celów analitycznych i marketingu docelowego.

B (731 dni)
Yahoo.co.jp

Plik cookie jest powiązany z Yahoo! i wykorzystywany do zbierania danych statystycznych odnośnie odwiedzin stron, takich jak liczba odwiedzin, średni czas przebywania na stronie i wczytane strony. Celem jest segmentacja osób odwiedzających strony pod względem takich kryteriów, jak dane demograficzne i położenie geograficzne, umożliwiających agencjom medialnym i marketingowym zdefiniowanie i zrozumienie ich grup docelowych na potrzeby marketingu docelowego.

XA (364 dni)
Yahoo.co.jp

Plik cookie jest powiązany z Yahoo! i wykorzystywany do celów analitycznych i marketingu docelowego.

XB (730 dni)
Yahoo.co.jp

Plik cookie jest powiązany z Yahoo! i wykorzystywany do celów analitycznych i marketingu docelowego.

 • bb) Pliki cookie do personalizacji
  Tego rodzaju pliki cookie umożliwiają zapewnienie lepszej funkcjonalności i poziomu spersonalizowania stron internetowych. Pliki mogą pochodzić od nas bądź od firm trzecich, których usługi są oferowane na naszych stronach. Niewyrażenie zgody na korzystanie z tych plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie wszystkich bądź poszczególnych wyżej wspomnianych usług.

  Obecnie nie stosujemy na naszych stronach żadnych plików do personalizacji.
 • cc) Reklamowe pliki cookie
  Pliki te mogą zostać umieszczone na naszych stronach przez naszych partnerów internetowych. Chodzi tu wyłącznie o pliki cookie firm trzecich. Pliki te mogą zostać wykorzystane przez firmy trzecie do stworzenia Twojego profilu i wyświetlania spersonalizowanej reklamy na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Niewyrażenie zgody na stosowanie tych plików ogranicza wyświetlanie reklam docelowych.

  Poniżej znajdziesz listę reklamowych plików cookie stosowanych na naszych stronach:

Third Party Cookies:

Everesttech.net:

everest_g_v2 (730 dni)
everesttech.net

Domena jest własnością Adobe. Plik wykorzystywany jest do celów marketingowych.

everest_session_v2 (sesja)
everresttech.net

Domena jest własnością Adobe. Plik cookie wykorzystywany jest do celów marketingowych.

Demdex.net:

Demdex (180 dni)
Demdex.net

Plik cookie pozwalający Adobe Audience Manger na przeprowadzenie podstawowych działań typu identyfikacja użytkownika, synchronizacja ID, segmentacja, modelowanie, raportowanie, itd.

Youtube.com:

GPS (kilka sekund)
kioxia.com

Zapisuje jednoznaczny adres ID na urządzeniach mobilnych, umożliwiając śledzenie na podstawie danych położenia GPS.

YSC (sesja)
Youtube.com

YouTube to należąca do Google platforma do zamieszczania i udostępniania materiałów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą zamieszczonych na stronach filmów wideo, które są łączone z danymi profilowymi z innych usług Google, w celu wyświetlania docelowych reklam na witrynach własnych i zewnętrznych.

VISITOR_INFO1_LIVE (180 dni)
Youtube.com

Plik cookie wykorzystywany jako jednoznaczny identyfikator do śledzenia wywołań filmów wideo.

3. Korzystanie z formularza kontaktowego

 • Za pomocą umieszczonych na naszych stronach formularzy kontaktowych możesz nawiązać z nami bezpośredni kontakt. Możesz przekazać nam następujące informacje:
  • imię i nazwisko, tytuł
  • kraj
  • dane kontaktowe (np. adres mailowy, numer telefonu, adres zamieszkania)
  • Twoją wiadomość

W ramach wiadomości prosimy o nieprzesyłanie żadnych wrażliwych informacji, w szczególności chodzi tu o informacje w znaczeniu art. 9 RODO (link) (np. dotyczących zapatrywań politycznych, stanu zdrowia, itp.).

Dane osobowe przesłane za pomocą formularza przetwarzane będą wyłącznie przez nas i/lub przez podmioty trzecie, których włączenie jest konieczne dla odpowiedzi/rozpatrzenia Twojego zapytania. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w krajach o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa wg oceny Komisji Europejskiej. Zasadniczo przetwarzanie odbywa się w jednostkach naszej grupy kapitałowej znajdujących się na terenie Niemiec i Japonii. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, dostarczenie Ci dodatkowych informacji lub realizację jednego z celów niniejszej Polityki prywatności. My, połączone z nami jednostki naszej grupy kapitałowej i/lub firmy trzecie (zależnie od rodzaju zapytania) mogą udzielić odpowiedzi listownie, mailowo, telefonicznie lub faksem.

W przypadku takiego zapytania właściwa jednostka naszej grupy kapitałowej i/lub wyznaczona przez nas firma trzecia musi uzyskać dostęp do Twoich danych, w celu nawiązania kontaktu.

Otrzymane za pomocą formularza dane osobowe są przetwarzane przez nas, przez jednostkę naszej grupy kapitałowej i/lub wyznaczoną przez nas firmę trzecią wyłącznie do przetworzenia lub odpowiedzi na Twoje zapytanie, jak również do przekazania Ci innego rodzaju informacji, czy też wypełnienia jednego z celów niniejszej Polityki prywatności.

4. Włączenie usług zewnętrznych i treści zewnętrznych usługodawców

 • a) Wskazówki ogólne
  Na naszych stronach możliwy jest dostęp do usług lub treści usługodawców zewnętrznych. Korzystanie z tego rodzaju usług wiąże się z techniczną koniecznością wymiany danych pomiędzy użytkownikiem a danym usługodawcą. 

  Może się również okazać, że Twoje dane zostaną przetworzone przez (zewnętrznego) usługodawcę do innych, wewnętrznych celów. Usługi i treści usługodawców znanych z przetwarzania danych do celów wewnętrznych zostały skonfigurowane na naszych stronach w sposób uniemożliwiający komunikację do celów innych niż przedstawienie treści bądź usług bądź też umożliwiający komunikację wyłącznie po aktywnym wyrażeniu stosownej zgody przez użytkownika. Ze względu na to, że nie mamy żadnego wypływu na zakres i sposób przetwarzania danych przez usługodawców zewnętrznych, nie możemy Ci udzielić na ten temat żadnych wiążących informacji.

  Jeżeli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu i przetwarzania Twoich danych osobowych przez usługodawców zewnętrznych, zapoznaj się z Polityką prywatności odpowiedzialnego za dane usługi bądź treści usługodawcy.
 • b) Youtube.com
  Wykorzystujemy platformę YouTube.com do tworzenia i publikacji naszych materiałów wideo. YouTube.com to witryna niepowiązanego z nami usługodawcy zewnętrznego - YouTube LLC.

  Informacje dotyczące podstawy prawnej opisanych w niniejszym rozdziale procesów przetwarzania danych znajdziesz pod:D – podstawy prawne przetwarzania danych.

  Niektóre z naszych witryn zawierają linki do treści bądź bezpośrednie materiały z YouTube.com.
  Co do zasady nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odsyłamy, w każdym przypadku, jeśli treść nie jest przez nas tworzona. W przypadku przejścia na YouTube.com po kliknięciu linku, należy mieć świadomość faktu, że YouTube przetwarza dane użytkowników (np. dane osobowe i adres IP) zgodnie z zasadami własnej Polityki prywatności i może wykorzystywać je do celów biznesowych. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez YouTube.com.

  Na niektórych z naszych witryn znajdują się materiały wideo, które zostały zapisane na YouTube. Takie zapisane na YouTube.com materiały są wyświetlane w odpowiedniej sekcji naszej witryny. Ich odtworzenie następuje dopiero po kliknięciu na danej sekcji. Zastosowana w tym przypadku technologia nosi nazwę „framingu”.

  Podczas odwiedzin jednej z naszych, korzystających z tej technologii witryn, połączenie z serwerem YouTube nastąpi już w momencie otworzenia takiej strony.

  Przedstawienie samych treści YouTube odbywa się już w „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Tryb jest aktywowany przez YouTube, w celu zapobiegnięcia zapisowi cookies w fazie wstępnej na Twoim urządzeniu. Jednakże w przypadku otworzenia wybranej strony dochodzi już do przekazania adresu IP wraz z ewentualnymi, innego rodzaju informacjami. Informacje te nie pozwalają jednakże na identyfikację użytkownika, o ile nie zameldował się on wcześniej/nie był zameldowany na stałe w YouTube czy też innej usłudze Google.

  W przypadku uruchomienia przez użytkownika materiału wideo na naszej stronie tryb ochronny YouTube pozwala na zapis na komputerze użytkownika wyłącznie cookies z danymi niepozwalającymi na jego identyfikację, chyba że użytkownik jest jednocześnie zameldowany w innej usłudze Google. Odpowiednie ustawienia i rozszerzenia przeglądarki pozwalają na wyłączenie tego typu cookies.

Link do Polityki prywatności YouTube LLC: https://policies.google.com/privacyZostanie otwarte nowe okno.

 • c) (Inne) media społecznościowe / social media
  Poza filmami YouTube, na naszej stronie możesz znaleźć również linki (Social Media Buttons) do różnych platform społecznościowych (social media, np. Facebook i LinkedIn). Naciśnięcie przycisku Social Media Buttons przekieruje Cię na platformę danego usługodawcy.
  Podkreślamy po raz kolejny, że nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie Polityki prywatności danego usługodawcy. Zaleca się dokładne zapoznanie się z Polityką prywatności danego usługodawcy. 

III. Gwarancja i reklamacja

Gromadzimy i przechowujemy dobrowolnie przekazane przez użytkownika dane osobowe w przypadku realizacji zwrotu gwarancyjnego lub ustawowego roszczenia gwarancyjnego.

W przypadku przekazania nam nośników pamięci celem ich wymiany/analizy błędów, prosimy o wzięcie pod uwagę zawartych poniżej informacji. Nośniki pamięci przekazywane są w celu ich wymiany/analizy błędów do następujących usługodawców zewnętrznych:

StorRepair GmbH, Businesspark Untermain, Nordring 53-55, 63843 Niedernberg, Deutschland

Foundever B.V. & Co. KG, Roffhausener Landstraße 18D, 26419 Schortens, Deutschland

KIOXIA Corporation, 1-21, Shibaura 3-Chome, Minato-ku, Tokio, 108-0023, Japan

Toshiba Information Equipment Philippines, Inc., 1103 East Main Avenue Extension, Special Export Processing Zone, Laguna Technopark, Binan City, Laguna, Philippinen

W przypadku wysłania nośnika pamięci do/z jednej z wymienionych wyżej firm, następuje jego utylizacja przez, również wymieniony powyżej, StorRepair GmbH. Nie można wykluczyć, że w przypadku analizy błędów w nośniku pamięci KIOXIA lub wymienieni powyżej usługodawcy uzyskają dostęp do zapisanych na nośniku (również osobowych) danych. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie wszystkich zawartych na nośniku danych przed jego wysyłką do nas celem wymiany/analizy danych produktu. 

W innym przypadku może dojść do przetworzenia danych, w tym również wrażliwych danych osobowych (o ile takie się na nośniku znajdują) w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (link) (np. dane dotyczące rasy i pochodzenia etnicznego, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopogląd, orientacja seksualna lub dane dotyczące zdrowia).

Do przetworzenia danych (za przetworzenie uznaje się już samo ich pokazanie w ramach analizy błędów) konieczna jest wyraźna zgoda osoby, której te dane dotyczą.

Ze względu na to, że przed rozpoczęciem analizy nośnika nie jest wiadome, jakiego rodzaju dane zostały na nim zawarte, konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika jeszcze przed rozpoczęciem analizy błędów. Ma to na celu podjęcie działań zgodnych z przepisami ochrony danych osobowych, w przypadku ewentualnego przetworzenia tychże danych. Odbywa się to w osobnym procesie, w ramach dostarczania nośnika do KIOXIA.
Przetwarzanie danych niepodlegających regulacjom art. 9 ust. 1 RODO generalnie nie wymaga zgody użytkownika na takowe przetwarzanie. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest z reguły niezbędne do wypełnienia naszych, wynikających z umowy bądź przepisów prawa obowiązków. Przetworzenie danych osobowych użytkownika do przeprowadzenia analizy błędów w najlepszy możliwy sposób leży w uzasadnionym interesie KIOXIA. Takie działania mają na celu ciągłe ulepszanie naszych produktów oraz eliminację zaistniałych błędów w przyszłości. Ze względu na fakt, że nośnik może zawierać wrażliwe dane użytkownika w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, do wykonania usługi analizy błędów wymagana jest wyraźna zgoda użytkownika.

Jeżeli na nośniku znajdują się dane osobowe osób trzecich, należy zapewnić, że przekazanie tychże danych do nas oraz ich przetworzenie przez nas/przez jedną z wymienionych powyżej firm celem analizy danych odbywa się za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą. Kolejną z opcji jest usunięcie z nośnika wszystkich informacji przed przysłaniem go do nas.

IV. Twoja aplikacja do KIOXIA Europe GmbH

Aplikowanie do KIOXIA może odbywać się różnymi kanałami. Poniżej przedstawimy Ci konsekwencje korzystania z poszczególnych kanałów pod kątem ochrony danych osobowych.

Dla wyjaśnienia: aplikacje zawierają zasadniczo dane osobowe w rozumieniu art. 9 RODO (np. informacje dotyczące stanu cywilnego, orientacji seksualnej, czy też dane dotyczące stanu zdrowia - np. fotografia, pozwalająca na wyciągnięcie wniosków odnośnie problemów ze wzrokiem. Na podstawie zdjęcia możliwe jest również wyciągnięcie wniosków dotyczących poglądów religijnych bądź podobnych danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO). W związku z powyższym tego rodzaju aplikacja może zostać przetworzona wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

 • Aplikowanie drogą mailową
  W przypadku aplikacji drogą mailową poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym również ewentualnych danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO). Wyrażenie zgody poprzedzone jest obszernym wyjaśnieniem odnośnie konsekwencji aplikowania pod kątem ochrony danych osobowych. Wyrażenie zgody służy wyłącznie rozpatrzeniu aplikacji w przedłożonej formie.

 • Aplikowanie drogą pocztową
  Nie rozpatrujemy aplikacji na drodze listownej - pragniemy wraz z Tobą przyczynić się do rozwoju cyfryzacji.

 • Aplikacja przez agencję pośrednictwa
  Aplikując przez agencję pośrednictwa pracy zostaniesz poproszona(-y) przez agenta o dokładne zapoznanie się z formularzem zgody, a następnie o podpisanie go, w celu umożliwienia nam rozpatrzenia Twojej aplikacji. Brak takiej zgody uniemożliwia nam, ze względów prawnych, rozpatrzenie Twojej aplikacji, w wyniku czego nie zostanie ona nam przekazana przez agenta. Jeżeli jednakże otrzymamy aplikację bez stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie ona przez nas niezwłocznie usunięta. W takim przypadku, jeśli nadal będziesz miał(a) zamiar aplikować, poprosimy Cię ponownie o złożenie aplikacji zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • Aplikacja przez naszą stronę internetową
  W przypadku aplikacji za pomocą naszej strony internetowej oferta pracy na danym stanowisku dostępna jest w formie pliku PDF. W treści oferty znajdziesz adres mailowy, na który należy wysłać aplikację. Również w tym przypadku proces aplikacyjny przebiega bez podawania danych osobowych na naszych stronach internetowych. Na odpowiedniej podstronie kandydat zostanie poproszony o dostarczenie aplikacji drogą mailową. Zastosowanie mają tu zapisy punktu 1.

Aplikacje otrzymane innymi kanałami, niż opisane powyżej, nie będą przez nas rozpatrywane ze względu na ochronę danych osobowych.

V. Targi pracy

Szczególnie w przypadku cyfrowych targów pracy dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych przez danego organizatora targów. Odnośnie przebiegu tych procedur odsyłamy do Polityki prywatności poszczególnych organizatorów i ich podwykonawców. 

My również regularnie przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. Twoje dane kontaktowe), w tym Twoje nazwisko, adres mailowy, opis aplikowanego stanowiska oraz, o ile podany, numer telefonu. Takie przetwarzanie ma miejsce wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu Twojej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 p. a RODO na potrzeby targów pracy bądź wcześniej. Dane te umożliwiają nam nawiązanie kontaktu po zakończeniu targów.

VI. Kontakt drogą mailową

Prosimy o nieprzesyłanie żadnych wrażliwych danych drogą mailową. W szczególności dotyczy to danych szczególnych, wymienionych w art. 9 RODO (link) (np. dotyczących zapatrywań politycznych, stanu zdrowia, itp.).

Dane osobowe przesłane za pomocą formularza przetwarzane będą wyłącznie przez nas, przez jednostki naszej grupy kapitałowej i/lub przez podmioty trzecie, których włączenie jest konieczne dla odpowiedzi na/rozpatrzenia Twojego zapytania. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w krajach o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa danych wg oceny Komisji Europejskiej (dotyczy to zasadniczo spółek naszej grupy na terenie Japonii). Przetwarzanie danych osobowych ma na celu udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, dostarczenie Ci dodatkowych informacji lub realizację jednego z celów niniejszej Polityki prywatności. Zależnie od tematu Twojego zapytania możesz otrzymać odpowiedź bezpośrednio od nas bądź też od jednostek naszej grupy kapitałowej i/lub podmiotów trzecich, których włączenie do procesu jest konieczne dla odpowiedzi na/do rozpatrzenia Twojego zapytania.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku takiego zapytania właściwa jednostka naszej grupy kapitałowej i/lub wyznaczona przez nas firma trzecia musi uzyskać dostęp do Twoich danych (osobowych), w celu nawiązania kontaktu.

Dane osobowe uzyskane w ramach zgłoszenia drogą mailową będą użyte wyłącznie do osiągnięcia wymienionego wyżej lub zawartego w dalszej treści niniejszej Polityki prywatności celu.

VII. Konkursy

KIE zastrzega sobie prawo do (współ)organizacji konkursów. 

W przypadku przetwarzania danych w charakterze organizatora konkursu, dane są przechowywane nie dłużej niż wymagają tego przepisy ustawowe (w szczególności przepisy prawa handlowego i podatkowego) i jak dalece służy to uzasadnionemu stosunkowi prawnemu z użytkownikiem oraz przeprowadzeniu samego konkursu. Dane osobowe zostają usunięte w momencie przepadnięcia uzasadnienia do ich przechowywania.

 • W zależności od konkursu, przechowywane będą następujące dane osobowe:
 • 1. adres pocztowy i/lub
 • 2. adres mailowy, w celu powiadomienia uczestnika o wygranej i/lub przekazania/udostępnienia wygranej,
 • 3. numer telefonu uczestnika, celem powiadomienia go o wygranej w przypadku błędnie podanych pozostałych danych,
 • 4. data urodzenia celem weryfikacji wieku.

Zależnie od konkursu, wymienione wyżej dane mogą zostać przekazane współpracującym z nami w zakresie konkursu podmiotom trzecim. 
W przypadku, gdy podmiot trzeci znajduje się na terenie państwa trzeciego, podjęte zostaną odpowiednie środki (w szczególności zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych zamówienia i stosowanie standardowych klauzul umownych UE itp.) mające na celu zapewnienie ochrony praw uczestnika jako osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przekazanie/udostępnienie określonych nagród realizowane jest przez firmę trzecią, dane kontaktowe zwycięzcy (tj. dane osobowe), wyłącznie w wymaganym zakresie, zostaną przekazane danemu partnerowi w celu przekazania bądź udostępnienia tejże nagrody.

VIII. Przekazanie danych w celu realizacji zamówienia wg art. 28 RODO

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać powierzone wybranym usługodawcom (patrz przykład konkursów, p. VII) . Powiązani z nami usługodawcy są starannie dobierani i weryfikowani. Przetwarzają oni dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie i ściśle według naszych zaleceń, na podstawie odpowiednich umów dotyczących realizacji zamówień w rozumieniu art 28 RODO.

IX. Przetwarzanie danych osobowych poza obszarem UE/EOG

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce również na terenie krajów niebędących członkami Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). W niektórych z tych krajów poziom bezpieczeństwa danych jest niższy niż w Europie bądź też równoważność poziomu bezpieczeństwa nie została jeszcze potwierdzona decyzją Komisji Europejskiej. W takich przypadkach gwarantujemy (np. poprzez stosowne ustalenia umowne) zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych lub prosimy Cię o wyrażenie wyraźnej zgody. Twoje dane są np. przekazywane do krajów nieposiadających jeszcze aprobaty Komisji Europejskiej, co do odpowiedniego stopnia ochrony danych, takich jak USA i Filipiny. Kraje wymienione wyżej są w tym przypadku krajami trzecimi bez (ustalonego) wymaganego poziomu ochrony danych z punktu widzenia kwestii ochrony danych w Europie.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z tego rodzaju transferem danych osobowych wdrożyliśmy, poza standardowymi klauzulami umownymi („SCC”), również dodatkowe środki ostrożności. Nasze działania mają na celu przestrzeganie nałożonych na nas zobowiązań prawnych i regulacyjnych w kwestii danych osobowych. Obejmuje to w szczególności wymóg odpowiedniej podstawy prawnej do przekazywania danych osobowych, jak również zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa, gwarantujących bezpieczeństwo tychże danych. Masz prawo zażądać od nas kopii wzorów zawartych przez nas umów. 

Ponadto kierujemy się zasadą minimalizacji danych we wszystkich operacjach przetwarzania danych osobowych. We wszystkich procesach staramy się maksymalnie zminimalizować ilość przetwarzanych danych. Dla zapewnienia wysokich standardów ochrony danych posiadamy również umowy o przetwarzaniu danych z podmiotami przetwarzającymi, tak na obszarze EOG, jak i poza nim. 

Przekazanie Twoich danych osobowych do krajów trzecich, tj. nienależących do EOG odbywać się może wyłącznie na określonych warunkach. Odpowiednie wymogi wynikają z podziału krajów trzecich na różne kategorie.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje krajów trzecich:

 • 1. Pierwszy z nich dotyczy krajów uznawanych przez Komisję Europejską za dysponujące odpowiednim poziomem bezpieczeństwa danych. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy do krajów tych należą m.in. Kanada, Szwajcaria, Japonia i Nowa Zelandia. Zaktualizowaną i kompletną listę krajów zaaprobowanych przez Komisję Europejską pod względem bezpieczeństwa danych znajdziesz pod: Adequacy decisions | European Commission (europa.eu)Zostanie otwarte nowe okno.. W takim przypadku przekazanie danych nie wymaga żadnego specjalnego zezwolenia.

 

 • 2. Drugi rodzaj krajów, to kraje niedysponujące według Komisji Europejskiej odpowiednim poziomem bezpieczeństwa danych.
  W takim przypadku brak aprobaty dla danego państwa może być spowodowany brakiem decyzji Komisji Europejskiej, co do poziomu ochrony danych w tym kraju,
  ale równie dobrze może być wynikiem negatywnej oceny standardów ochrony danych w tymże kraju. Przykładowo na chwilę obecną USA nie oferują według Komisji Europejskiej wystarczającego poziomu ochrony danych (tzw. wyrok „Schrems II“: C-311/18).
  W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów trzecich drugiej kategorii stosujemy dodatkowe środki ostrożności, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych.

D. Podstawy prawne przetwarzania danych

Poniżej znajdziesz listę podstaw prawnych wraz z przykładami referencyjnymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez użytkownika zgoda na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Obowiązuje to w szczególności dla przetwarzania danych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO. 
Tego rodzaju operacje przetwarzania mogą mieć miejsce np. w ramach wewnętrznej analizy błędów zwrotów produktów (por. III), jak również podczas procesu rekrutacyjnego (por. IV).
Operacje przetwarzania, których jedyną podstawę prawną stanowi zgoda użytkownika, nie mogą bez takowej zgody mieć miejsca.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych do celów (przed)umownych z użytkownikiem stanowi w większości przypadków art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Obejmuje on np. kwestie przedumowne, jak również zawierania umów zakupu, umów serwisowych i umów gwarancyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. przechowywanie danych) stanowi w większości przypadków art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Może to np. dotyczyć obowiązków przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotów trzecich . Przykładem takich prawnie uzasadnionych interesów mogą być zapewnienie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, jak również wymagana prawnie dokumentacja kontaktów biznesowych. W ramach niezbędnego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel i okoliczności ich przetwarzania, jak również interes użytkownika leżący w zachowaniu poufności jego danych osobowych.

Kolejnym przykładem przetwarzania przez nas danych osobowych przez określony czas dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów jest rejestracja danych osobowych w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika, w przypadku nieautoryzowanego dostępu lub prób uzyskania dostępu do lokalnych serwerów. Również w tym przypadku podstawę działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
Tego rodzaju procesy przetwarzania mają miejsce np. w przypadku umieszczonych na stronie filmów YouTube (por. II 4. b)).
Uzasadnionym interesem w hostowaniu filmów na zewnętrznej platformie usługodawcy zewnętrznego jest oszczędność przepustowości. Hostowanie filmów na naszych serwerach oznaczałoby dodatkowe, znaczne obciążenie wynikające z hostingu stron internetowych.

Dla jasności pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że we wszystkich przypadkach, w których podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO (por. F.).

E. Usunięcie danych osobowych użytkownika

Usunięcie danych osobowych użytkownika następuje z chwilą ustania powodu, dla którego określone dane zostały przetworzone. Przechowywanie dłuższe od opisanego powyżej, będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub innymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej lub krajów trzecich (o ile stopień ochrony danych w danym kraju trzecim został uznany przez Komisję Europejską za wystarczający). Jeżeli usunięcie danych w danym przypadku nie jest możliwe, zostaną podjęte środki w celu ograniczenia przetwarzania określonych danych w przyszłości. 

F. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące, wynikające z obowiązujących obecnie przepisów, prawa odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do żądania informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania danych osobowych, o kategoriach danych, o kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych, o przewidzianym okresie przechowywania danych, o prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, o prawie do odwołania, o pochodzeniu danych osobowych, jeśli nie zostały one pierwotnie pobrane przez nas, a także informacji odnośnie procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, o ile to konieczne, szczegółowych informacji na ten temat;

 • zgodnie z art. 16 RODO przysługuje Ci prawo do żądania niezwłocznego sprostowania bądź uzupełnienia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;

 • zgodnie z art. 17 RODO przysługuje Ci prawo, w przypadku zaistnienia odpowiednich wymogów prawnych, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;

 • zgodnie z art. 18 RODO przysługuje Ci prawo, w przypadku zaistnienia odpowiednich wymogów prawnych, do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Ci prawo do otrzymania przekazanych nam wcześniej Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego bądź do przesłania tych danych osobowych do innego administratora;

 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody oznacza, że dane osobowe, których przetwarzanie było możliwe wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, nie będą mogły być przez nas przetwarzane w przyszłości;

 • zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odnośnie procesu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 • zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO

W celu skorzystania z powyższych praw należy zgłosić się do

KIOXIA Europe GmbH
Inspektor ochrony danych
Pan dr Sebastian Kraska
KIE-privacy@kioxia.com 

G. Bezpieczeństwo

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego też dokładamy wszelkich starań do zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również przed utratą, zniszczeniem i manipulacją tychże danymi. Do osiągnięcia tego celu stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Środki te są, stosownie do postępu technologicznego, systematycznie aktualizowane i ulepszane.  

H. Zmiany w Polityce prywatności

Ze względu na możliwość zmian w procesie gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania niniejszej Polityki prywatności i aktualizowania jej stosownie do zachodzących zmian. Aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności wraz z datą aktualizacji publikowana będzie w tym miejscu. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie zapisów Polityki prywatności, by pozostać na bieżąco z ewentualnymi zmianami i aktualizacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2022