Znaki towarowe

 • Android, Google, Google Play i YouTube są znakami towarowymi firmy Google LLC.
 • Apple, MacBook, MacBook Pro, Mac, macOS, OS X, App Store, Finder, iPad, iPhone, iPadOS oraz Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
 • CompactFlash jest znakiem towarowym firmy Western Digital Corporation i jest licencjonowany na rzecz CompactFlash Association (CFA). KIOXIA jest członkiem CFA.
 • Dell, Dell EMC są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek zależnych.
 • Intel jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych.
 • Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Nowe logo CF, logo VPG Profile 1, logo VPG Profile 2, CF+ są znakami towarowymi licencjonowanymi przez CompactFlash Association.
 • Nintendo i Nintendo Switch są znakami towarowymi firmy Nintendo Co., Ltd.
 • NVM Express, NVMe, NVMe-MI, NVMe-oF są zastrzeżonymi lub niezarejestrowanymi znakami NVM Express, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
 • PCIe, PCI Express, PCI-SIG są zarejestrowanymi znakami towarowymi PCI-SIG.
 • Logo SD, logo SDHC, logo SDXC, logo microSD, logo microSDHC, logo microSDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C LLC.
 • USB Type-C, USB-C są znakami towarowymi USB Implementers Forum.
 • Wi-Fi, WPA2 są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®.
 • Windows, Microsoft Edge, Xbox są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.

Inne nazwy firm, produkty i nazwy usług mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.