SSD KIOXIA × Zrównoważony rozwój:
Rozmowa – KIOXIA i NTT Communications współpracują na rzecz zrównoważonej i ekologicznej przyszłości

Przedstawiamy współpracę firm KIOXIA i NTT Communications (zwanej dalej „NTT Com”) w zakresie produktów SSD (dysków półprzewodnikowych) firmy KIOXIA na rzecz zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Firma KIOXIA zajmuje się coraz większą ilością danych tworzonych w swoich centrach danych, opracowując nowe rozwiązania w zakresie technologii dysków SSD i pamięci flash dla systemów korporacyjnych. Jednocześnie firma NTT Com jest zaangażowana w zaspokajanie zapotrzebowania na szybkie przetwarzanie złożonych obciążeń dzięki najnowocześniejszym technologiom i rozwiązaniom dla centrów danych. Z poniższego łącza wideo dowiesz się więcej o inicjatywach obu firm mających na celu zaangażowanie się w zrównoważoną i ekologiczną przyszłość.

Film z rozmową

Rozmowa – KIOXIA i NTT Communications – współpracują na rzecz zrównoważonej i ekologicznej przyszłości (12:12)

 

Najważniejsze trendy technologiczne, rozwiązania i współpraca między KIOXIA i NTT Communications.

Film: SSD KIOXIA x Zrównoważony rozwój: Z myślą o zrównoważonej i ekologicznej przyszłości (krótka wersja 4:22)

Najważniejsze trendy technologiczne, rozwiązania i współpraca między KIOXIA i NTT Communications.

Wielkie siły wpływają na świat w XXI wieku. Informacje i dane.

Jakie są główne siły napędzające świat w XXI wieku? Odpowiedź to informacje i dane. Od smartfonów po komputery stacjonarne, serwery centrów danych, a nawet sprzęt produkcyjny. Wszystko jest połączone. Wierzymy, że powinniśmy skupić się nie tylko na efektywnym tworzeniu i przechowywaniu danych, ale także na tym, jak je efektywnie wykorzystywać. Jak w inteligentnym społeczeństwie rozwijać technologie integracji danych i komunikacji w wielu dziedzinach? Wierzymy, że rozwiązaniem jest ICT.

Transformacja cyfrowa (inaczej mówiąc DX) społeczeństwa przyspiesza. To stanowi motor napędowy dal nowy zastosowań konsumenckich, takich jak rzeczywistość rozszerzone, inteligentne miasta i samochody autonomiczne, zaś firmy gwałtownie zwiększają wykorzystanie obliczeń w chmurze, sztucznej inteligencji oraz wspieranie pracy zdalnej. Sieci komórkowe przeszły na standard 5G i integrują się z zasobami obliczeniowymi i sieciowymi (w tym telekomunikacją stacjonarną), które zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę.

Technologia 5G charakteryzuje się szybką łącznością, możliwością przesyłania dużych ilości danych z niskim opóźnieniem i wieloma połączeniami. Niskie opóźnienia w sieci 5G można osiągnąć dzięki przetwarzaniu brzegowemu. W tym kontekście ilość danych tworzonych i zużywanych przez społeczeństwo gwałtownie wzrosła i będzie się nadal zwiększać w dającej się przewidzieć przyszłości.

Podejście do neutralności węglowej w najnowocześniejszych centrach danych

Hidemune Sugahara
Starszy wiceprezes wykonawczy, przedstawiciel zarządu
Dyrektor działu rozwiązań biznesowych
Korporacja NTT Communications

Silny wzrost gospodarczy i konsumpcja masowa spowodowały globalny problem środowiskowy, który rozrósł się do problemu społecznego. Musimy wprowadzać innowacyjne technologie, które zwiększają wydajność, pracując nad zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych ze źródeł odnawialnych, w zamkniętym cyklu.

W 2021 roku Grupa NTT opracowała swoją wizję ochrony środowiska. W oparciu o tę wizję firma NTT Com wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralności węglowej, czyli oszczędzania energii i zwiększenia wykorzystania zasobów odnawialnych do 2030 roku. Aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, NTT Com pracuje nad dwoma inicjatywami: Green of ICT (ekologiczne ICT) oraz Green by ICT (ekologiczność dzięki ICT). Neutralność węglowa dla centrów przetwarzania danych jest zgodna z inicjatywą Green ICT.

Nawet w przypadku inicjatyw ekologicznych dane aplikacji nadal muszą być analizowane z dużą szybkością, z niskim opóźnieniem, takim jak rozproszone przetwarzanie brzegowe i inne złożone obciążenia, co zwiększa znaczenie hostingu tych zasobów obliczeniowych dla najnowocześniejszych centrów danych.

Ten wysoki poziom przetwarzania prowadzi do rosnącego z każdym dniem zużycia energii w centrum przetwarzania danych. Wdrożono różne rozwiązania, które umożliwiają skuteczne chłodzenie serwerów i innych urządzeń w centrach przetwarzania danych.

Jednym z nich jest zwiększenie gęstości szaf serwerowych. Inne podejścia obejmują system sterowania klimatyzacją kontrolowany przez sztuczną inteligencję, ścienne klimatyzator oraz klimatyzację, które są w stanie dostosować się do zmian związanych z porami roku. Co więcej, opracowuje się bardziej zaawansowane systemy chłodzenia zanurzeniowego i systemy tylnych drzwi, aby zapewnić znacznie wyższą wydajność operacyjną.

Rośnie także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, aby przyspieszyć „ekologiczną transformację”. Aby spełnić potrzeby klientów, firma NTT Com udostępni menu rodzajów wytwarzania energii, w tym energii słonecznej, geotermalnej i biomasy, a także możliwość prognozowania i wizualizacji emisji CO2 w chmurze.

Podejście do zrównoważonego rozwoju i ewolucji dysków SSD KIOXIA

Jedną z kluczowych zalet korzystania z półprzewodników jest oszczędność energii. Pamięć półprzewodnikowa zaczęła pełnić niezastąpioną rolę w infrastrukturze przechowywania danych cyfrowych. W dużych centrach danych wdrożono ogromne ilości dysków SSD. Firma KIOXIA opracowała technologię pamięci flash BiCS FLASH™ 3D w celu osiągnięcia lepszej energooszczędności centrów danych. Technologia ta zwiększa też gęstość przechowywania, m.in. poprzez ułożenie większej liczby warstw jedna na drugiej, skalowanie boczne i technologię komórek wielopoziomowych. KIOXIA oferuje również szeroką gamę dysków SSD dla korporacyjnych i hiperskalowych centrów danych. Oferta obejmuje też nowe dyski EDSFF, które pomagają zwiększyć wydajność chłodzenia i gęstość przechowywania danych.

Co więcej przyśpieszają trendy, takie jak powszechne korzystanie z sieci 5G czy stosowanie sztucznej inteligencji. Innowacje technologiczne wciąż przekształcają się w nowe usługi wirtualne, takie jak VR, AR i rzeczywistość rozszerzona. Kluczowe znaczenie ma przetwarzanie w czasie rzeczywistym — wartościowe są zwłaszcza zasoby wykorzystywane do złożonego przetwarzania obciążeń. Firma KIOXIA promuje dyski SSD o wysokiej wydajności, a także rozwiązania programowe, które wykorzystują wiele zalet dysków SSD w centrach danych.

Architektury oparte na technologii NVMe-oF™ zapewniają niskie opóźnienie w dostępie do dysków SSD, nawet przez sieć, tworząc wielkoskalowe zdezagregowane magazyny danych o wysokiej wydajności. Jakie uzupełnienie rozwiązań NVMe-oF™ KIOXIA opracowała rozwiązanie do przechowywania danych NVIDIA GPUDirect, w którym karty graficzne mają bezpośredni dostęp do dysków SSD NVMe™ i przetwarzają dane bez udziału głównego procesora.

Masashi Yokotsuka
Dyrektor zarządzający, wiceprezes
Dyrektor generalny działu SSD, KIOXIA Corporation

Tworzenie dostatniejszego i bardziej ekologicznego społeczeństwa — współpraca KIOXIA × NTT Communications
@OPEN HUB

Nasze wzajemne innowacje zachęcają nas do podejmowania wspólnych starań od czasu, gdy pamięci flash stały się technologią powszechnie używaną w centrach danych. W czasie gdy firma NTT Com pracowała nad wydajnym chłodzeniem centrów danych, produkty pamięciowe KIOXIA pomagają zmniejszyć zużycie energii i wytwarzane ciepło. Starania te umożliwiają dalszą eksplozję danych w naszym społeczeństwie.

Firma NTT Com uruchomiła nowy program współpracy biznesowej o nazwie „OPEN HUB"”, aby przyspieszyć realizację programu Smart World. W ramach programu powstają nowe koncepcje, które zostaną wdrożone w społecznościach w celu osiągnięcia dostatniej przyszłości. Pracują również nad innym program współtworzenia o nazwie „Nexcenter Lab”. W ramach tych starań firmy NTT Com i Kioxia pracowały wspólnie nad nowymi technologiami do szybkiego przetwarzania danych, korzystając z takich wspaniałych osiągnięć jak NVIDIA GPUDirect Storage.

Od 35 lat KIOXIA rozwija technologię pamięci flash NAND, ale wciąż pozostaje nową firmą. Naszą misją jest tworzenie lepszego świata dzięki „pamięci”. I wspólnie z naszym partnerami możemy tworzyć nową wartość w społeczeństwie opartym na danych. Aktywnie dążymy również do realizacji celów rozwojowych, aby stworzyć zrównoważone społeczeństwo poprzez nasze produkty flash i praktyki biznesowe.

W ramach dążenia do stworzenia nowej generacji ekologicznych centrów danych firma KIOXIA opracowuje bardzo energooszczędne pamięci flash i dyski SSD, a także technologie zarządzania danymi, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwiązań flash.

Poprzez te starania KIOXIA tworzy bardziej zrównoważoną i bardziej ekologiczną transformację. Wraz z ekologicznymi centrami danych nowej generacji projekt OPEN HUB reprezentuje przestrzeń do współpracy, która dostarcza innowacji oraz wartości dla klientów. Firma KIOXIA wykorzysta swoją szansę, aby stworzyć bardziej dostatnie i bardziej ekologiczne społeczeństwo, współpracując ze wszystkimi w celu opracowania przyjaznych środowisku technologii magazynowania danych, które będą z korzyścią dla świata.

Profil

Hidemune Sugahara

Starszy wiceprezes wykonawczy, przedstawiciel zarządu
Dyrektor działu rozwiązań biznesowych
Korporacja NTT Communications

Dołączył do firmy Nippon Telegraph and Telephone Corporation w 1987 roku, gdzie zajmował się głównie komunikacją satelitarną, łącznością szerokopasmową, aplikacjami i treściami. Starszy wiceprezes i dyrektor drugiego działu sprzedaży NTT Communications w 2016 r., Prezes i CEO NTT Com Solutions w 2018 r., Wiceprezes wykonawczy i przedstawiciel zarządu ds. komunikacji NTT w 2019 r., Starszy wiceprezes wykonawczy i przedstawiciel zarządu, Dyrektor działu usług platformowych firmy NTT Communications w 2020 r. oraz Starszy wiceprezes wykonawczy i przedstawiciel zarządu, Dyrektor działu rozwiązań biznesowych NTT Communications w 2022 r. (obecnie). Od czerwca 2022 r. kieruje działem rozwiązań biznesowych, aby promować realizację "inteligentnego świata", który rozwiązuje problemy społeczne za pośrednictwem ICT i DX dla klientów.

Masashi Yokotsuka

Dyrektor zarządzający, wiceprezes
Dyrektor generalny działu SSD, KIOXIA Corporation

Dołączył do Toshiba Corporation w 1987 roku. Dołączył do Toshiba America Electronic Components Company w 1999 roku. Dyrektor generalny drugiego wydziału technologii pamięci, Działu pamięci firmy Toshiba Semiconductor i Storage Products Company w 2013 roku. Dyrektor generalny, Dział SSD, Dział pamięci firmy Storage i Device Solutions Company w 2016 r. Dyrektor i dyrektor generalny działu SSD firmy Toshiba Memory Corporation (później KIOXIA Corporation) w 2017 r. Dyrektor zarządzający i dyrektor generalny działu SSD firmy KIOXIA Corporation od sierpnia 2018 r. (obecnie).

  • NVM Express i NVMe-oF są zastrzeżonymi lub niezarejestrowanymi znakami NVM Express, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
  • Wszelkie inne nazwy firm, produkty i nazwy usług mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.
  • Wszelkie prawa zastrzeżone. Uznaje się informacje, w tym specyfikacje produktów, treść usług i dane kontaktowe, za dokładne na październik 2022 r., ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje techniczne i dotyczące zastosowań przedstawione w tym dokumencie podlegają najnowszym specyfikacjom produktu KIOXIA.