Oprogramowanie konfiguracyjne FlashAir

Procedura

Windows:

 1. Pobierz oprogramowanie konfiguracyjne FlashAir (dla systemu Windows) "FlashAir_tool_v401_C.zip".
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik "FlashAir_tool_v401_C.zip" i wybierz opcję "Wyodrębnij wszystkie...". Wybierz miejsce docelowe, aby zapisać wyodrębniony folder i kliknij przycisk "Wyodrębnij".
 3. Kliknij dwukrotnie plik "FlashAir_tool_v401_C.exe" w wyodrębnionym folderze. Uruchomi się kreator instalacji.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji i zainstaluj narzędzie.  
  •  Oprogramowanie konfiguracji FlashAir (dla systemu Windows) wymaga platformy Microsoft .NET Framework. Jeśli wymagana wersja platformy .NET Framework nie jest zainstalowana na komputerze, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o jej pobranie i instalację. Dlatego oprogramowanie konfiguracyjne należy zainstalować na komputerze podłączonym do Internetu. A jeśli system Windows na komputerze nie jest aktualny, instalacja platformy .NET Framework może zakończyć się niepowodzeniem. Zaktualizuj system Windows, korzystając z funkcji Windows Update.
  • Aby korzystać z oprogramowania konfiguracyjnego FlashAir, należy posiadać uprawnienia administratora na komputerze z systemem Microsoft Windows.

Mac

 1. Pobierz oprogramowanie konfiguracyjne FlashAir Configuration Software (dla systemu Mac OS) "FlashAir_tool_v402.dmg".
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik "FlashAir_tool_v402.dmg". Automatycznie wyświetlone zostanie nowe okno programu Finder zawierające "FlashAirTool.app".
 3. Zaznacz i przenieś wyświetloną ikonę "FlashAirTool.app" do wymaganego folderu instalacji (na przykład folderu "Aplikacje").
  • Plik "FlashAirDrive.app" zawarty w "FlashAir_tool_v402.dmg" to aplikacja do korzystania z dysku FlashAir. Jeśli chcesz korzystać z dysku FlashAir, zainstaluj ją również.

Do pobrania

*Tabelę można przewijać poziomo.

 

Dla systemu Windows

Dla systemu Mac OS

Wersja

V4.0.1

(Nazwa pliku: FlashAir_tool_v401_C.zip)

V4.0.2

(Nazwa pliku: FlashAir_tool_v402.dmg)

Kompatybilne produkty

FlashAir W-04 (16 GB, 32 GB, 64 GB)

Data wydania

21 czerwca 2021 r.

15 grudnia 2020 r.

Obsługiwany system operacyjny

Windows 8.1,

Windows 10 wersja 2004/20H2/21H1

macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11

Uwaga

Nowsze systemy operacyjne niż wymienione powyżej nie są obsługiwane

Gniazdo karty SD

Wymagane.
(W przypadku komputerów PC wyposażonych w samodzielnie wykonane lub zmodyfikowane gniazdo karty SD nie możemy zapewnić poprawności działania.)
Instrukcja

Do pobrania

Historia poprawek

Windows:

* Table can be scrolled horizontally.

Wersja

Data wydania

Poprawki

4.0.1

21 czerwca 2021 r.

 • Obsługa systemu Windows 10 w wersji 21H1

4.0.1

15 grudnia 2020 r.

 • Obsługa systemu Windows 10 w wersji 20H2

4.0.1

23 czerwca 2020 r.

 • Obsługa systemu Windows 10 w wersji 2004

4.0.1

31 stycznia 2020 r.

 • Zmodyfikowano obraz uruchamiania bezprzewodowej sieci LAN

4.0.0

16 czerwca 2017 r.

 • Dodano obsługę urządzeń FlashAir W-04

3.0.3

13 kwietnia 2017 r.

 • Usterka, w wyniku której obraz rozruchowy bezprzewodowej sieci LAN, domyślny plik obrazu w systemie FlashAir ("DCIM" > "100__TSB" > "FA000001.JPG") nie może być wyświetlany w niektórych kamerach, została zmodyfikowana. Aby zapisać zmodyfikowany obraz rozruchowy bezprzewodowej sieci LAN na urządzeniu FlashAir, należy uruchomić opcję "initialize the card" za pomocą tej wersji oprogramowania konfiguracji FlashAir.

3.0.2

15 lutego 2016 r.

 • Zmodyfikowano usterkę, w wyniku której nie można było prawidłowo skonfigurować dysku FlashAir w niektórych środowiskach

3.0.1

20 sierpnia 2015 r.

 • Zmodyfikowano błędy wyświetlania w niektórych językach

3.00

5 lutego 2015 r.

 • Dodano obsługę urządzeń FlashAir W-03 Class 10

2.02

13 listopada 2013 r.

 • Dodano obsługę trybu Internet Pass Thru dla urządzeń FlashAir W-02 Class10

2.01

30 sierpnia 2013 r.

 • Zmodyfikowano usterkę, w wyniku której oprogramowanie nie było wyświetlane w zamierzony sposób

2.00

5 czerwca 2013 r.

 • Dodano obsługę urządzeń FlashAir W-02 Class 10

1.12

18 lipca 2012 r.

 • Poprawiono stabilność funkcji aktualizacji oprogramowania

1.11

5 czerwca 2012 r.

 • Zakończono kontrolę działania dla systemu Windows 7, 64-bit
 • System Windows 7, 64-bitowy został dodany do obsługiwanych systemów operacyjnych w podręczniku oprogramowania konfiguracji urządzeń FlashAir

1.11

23 marca 2012 r.

 • W zakresie "konfiguracji karty" zmieniono limit liczby znaków wprowadzanych w SSDI i haśle z "wyłącznie znaki alfanumeryczne" na "znaki oprócz '=', ';', '*' są prawidłowe". Dodano również limit znaków wprowadzanych w haśle. Ulepszono funkcję wyświetlania komunikatu, jeśli liczba znaków wynosi od jednego do siedmiu.
 • W zakresie "inicjalizacji karty" zmodyfikowano usterkę powodującą błąd w trakcie inicjalizacji karty w niektórych urządzeniach
 • Poprawiono stabilność narzędzia

1.10

10 marca 2012 r.

 • Zmodyfikowano usterkę, w wyniku której dysków nie można było wybrać w niektórych urządzeniach

1.00

-

Wydanie pierwszej wersji

Mac OS

* Table can be scrolled horizontally.

Wersja

Data wydania

Poprawki

4.0.2

15 grudnia 2020 r.

 • Obsługa systemu macOS 11

4.0.1

31 stycznia 2020 r.

 • Zmodyfikowano obraz uruchamiania bezprzewodowej sieci LAN
 • Obsługa systemu macOS 10.15

4.0.0

16 czerwca 2017 r.

 • Dodano obsługę urządzeń FlashAir W-04
 • Zmodyfikowano usterkę, w wyniku której dysk FlashAir nie działa z systemem macOS 10.12

3.0.3

24 kwietnia 2017 r.

 • Usterka, w wyniku której obraz rozruchowy bezprzewodowej sieci LAN, domyślny plik obrazu w systemie FlashAir ("DCIM" > "100__TSB" > "FA000001.JPG") nie może być wyświetlany w niektórych kamerach, została zmodyfikowana. Aby zapisać zmodyfikowany obraz rozruchowy bezprzewodowej sieci LAN na urządzeniu FlashAir, należy uruchomić opcję "initialize the card" za pomocą tej wersji oprogramowania konfiguracji FlashAir.
 • Obsługa systemu macOS 10.12

3.0.2

15 lutego 2016 r.

 • Zmodyfikowano usterkę, w wyniku której nie można było prawidłowo skonfigurować dysku FlashAir w niektórych środowiskach
 • Obsługa systemu Mac OS X 10.11

3.0.1

20 sierpnia 2015 r.

 • Zmodyfikowano usterkę, w wyniku której dysk FlashAir nie działał z systemem Mac OS X 10.10

3.00

5 lutego 2015 r.

 • Dodano obsługę urządzeń FlashAir W-03 Class 10

2.02

13 listopada 2013 r.

 • Dodano obsługę trybu Internet Pass Thru dla urządzeń FlashAir W-02 Class10

2.01

16 lipca 2013 r.

 • Zmodyfikowano usterkę, w wyniku której narzędzie nie mogło prawidłowo wykryć urządzenia FlashAir w wersji F24A6W3AW1.00.04

2.00

4 czerwca 2013 r.

 • Dodano obsługę urządzeń FlashAir W-02 Class 10

1.00

13 kwietnia 2012 r.

 • Wydanie pierwszej wersji