KIOXIA-garantie voor solid state drives (SSD's)

Dekking van de garantie

KIOXIA Europe GmbH ("KIOXIA") dekt alle garantieaansprakelijkheid voor SSD-schijven zoals hieronder beschreven, ongeacht of deze zijn verkocht door Toshiba Electronics Europe ("TEE"), Toshiba Memory Europe ("TME") of KIOXIA Europe GmbH.

Duur van de garantieperiode

Enterprise SSD's: 5 jaar
data center SSD's: 5 jaar
Client-SSD's : 3 jaar

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Uw originele aankoopfactuur (verkoopbon), waarop de aankoopdatum, het modelnummer en-serienummer van de SSD staan, is uw bewijs van de aankoopdatum.

Garantieservice verkrijgen

Het is het beleid van KIOXIA om garantieproblemen alleen met directe KIOXIA-klanten af te handelen. Als u een directe klant van KIOXIA bent, gebruik dan de volgende links voor verdere assistentie en raadpleeg onze onderstaande garantievoorwaarden:

kioxia.storrepair.comEr wordt een nieuw venster geopend. voor EMEA

activeservice.ruEr wordt een nieuw venster geopend. voor Rusland en GOS-landen

Als u geen directe klant van KIOXIA bent, dien dan een garantieclaim in bij het punt van de oorspronkelijke aankoop.

Uitsluitingen en disclaimer van garantie

De garantie met betrekking tot uw SSD is onderworpen aan de volgende uitsluitingen en beperkingen:

a) Uitsluitingen

De garantie is niet van toepassing op:

 1. elke SSD die niet is geproduceerd door of voor TEE, TME of KIOXIA, of wordt verkocht aan een directe klant in een land dat niet onder deze garantie valt (EMEA-, Rusland- en GOS-landen).

   

 2. elke SSD die beschadigd is of defect is

   

  (a) Als gevolg van het gebruik van de SSD, anders dan voor het normale beoogde gebruik, het niet gebruiken van de SSD in overeenstemming met de gebruikershandleiding bij de SSD, of ander misbruik, verkeerd gebruik of nalatigheid van de SSD;
  (b) door het gebruik van onderdelen die niet zijn vervaardigd of verkocht door TEE, TME of KIOXIA;
  (c) door wijziging van de SSD;
  (d) als gevolg van service door iemand anders dan TEE, TME of KIOXIA;
  (e) door onjuist vervoer of onjuiste verpakking bij het retourneren van de SSD of
  (f) door onjuiste installatie van producten van derden (bijv. kabels).

   

 3. elke SSD of delen daarvan waarvan etiketten of-serienummers zijn gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt.

 4.  

 5. verlies van of schade aan gegevens (bijv. foto's of video's, "gegevens"). U bent verantwoordelijk voor het opslaan (back-uppen) van gegevens. Als gevolg hiervan garandeert of dekt KIOXIA geen financieel of ander verlies, veroorzaakt door gegevensverlies. KIOXIA kan ervoor kiezen om de SSD die is ingediend voor garantiediensten te vervangen door een gelijke drive, ingeval uw SSD voor u permanent ontoegangklijk wordt.

 6.  

 7. redelijke slijtage van verbruiksonderdelen, d.w.z. onderdelen die periodiek moeten worden vervangen tijdens het normale gebruik van de SSD, inclusief zonder beperkingen, batterijen, AC-adapters, AC/USB/AV-kabel, afstandsbediening of uiterlijke onderdelen.

 8.  

 9. cosmetische schade zoals krassen en deuken, bekraste, vervaagde of verkleurde hoezen en kunststoffen. KIOXIA is niet aansprakelijk voor transport-/leverings-/verzekeringskosten, invoerrechten, belastingen, licentiekosten en eventuele kosten van telefoon-/faxcommunicatie als gevolg van het falen van de SSD.

 10.  

 11. KIOXIA biedt geen expliciete of impliciete garantie voor gebundelde software, de kwaliteit, prestaties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. KIOXIA garandeert evenmin dat de functies in de software aan uw vereisten voldoen of dat de werking ononderbroken of foutloos zal zijn. Als gevolg hiervan wordt de software "as is" verkocht, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

 12.  

 13. KIOXIA-garantie dekt geen hardware die is aangesloten op/met de SSD.

b) Uitsluiting van garantie

Met uitzondering van de uitdrukkelijke garantie die wordt verstrekt en voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, geven KIOXIA, zijn geautoriseerde wederverkopers of geautoriseerde dienstverleners geen garantie voor uw SSD. KIOXIA sluit uitdrukkelijk elke andere aansprakelijkheid uit, expliciet of impliciet, voor zover toegestaan door de wet. In het bijzonder, maar zonder beperking van de algemeenheid van de uitsluiting, zijn alle impliciete voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en/of het niet schenden van rechten van derden uitgesloten, hetzij in contract of onrechtmatige daad. Alle impliciete garanties die wettelijk kunnen worden opgelegd, zijn beperkt tot de duur van de uitdrukkelijke garantie die wordt gegeven door TEE, TME of KIOXIA voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving is KIOXIA of zijn leverancier in geen geval aansprakelijk voor (1) schade aan, of verlies of beschadiging van gegevens of verwijderbare opslagmedia, of (2) welke schade dan ook (met inbegrip van directe of indirecte schade, verlies van bedrijfswinsten, verloren spaartegoed of andere speciale, incidenteel, voorbeeldige of gevolgschade, ongeacht of deze het gevolg is van een inbreuk op de garantie, contact, strikte aansprakelijkheid, onrechtmatige daad of anderszins) die voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten en/of de bijgevoegde schriftelijke materialen, zelfs als KIOXIA, zijn leverancier, een bevoegde vertegenwoordiger van KIOXIA, dienstverlener of dealer op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of van enige claim door een derde partij. Elke aansprakelijkheid van KIOXIA of haar leverancier die niet is uitgesloten, is beperkt tot de aankoopprijs van de SSD.