Privacybeleid

U bevindt zich op een van de websites van KIOXIA Europe GmbH ("KIE" "wij" "ons" "onze"). We zijn blij met uw interesse in ons bedrijf, onze aanbiedingen en producten en uw bezoek aan onze website. We respecteren ieders privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan - i.e. met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken, welke verwerkingen optioneel zijn - i.e. alleen plaatsvinden met uw toestemming - welke verwerkingen absoluut noodzakelijk zijn - i.e. ook zonder uw toestemming geplaatst mogen worden - op welke rechtsgronden de verwerking is gebaseerd en op welke rechten en vorderingen u recht heeft.

Wij willen u erop wijzen dat dit privacybeleid van toepassing is op de website https://europe.kioxia.com/ en de subpagina's van deze website (hierna genoemd "websites"). De verklaringen in dit privacybeleid zijn ook op ons van toepassing, voor zover het bepaalde benoemde gegevensverwerkingen betreft die geen verband houden met de websites, evenals op de met ons verbonden groepsentiteiten  en - indien van toepassing - aan externe providers. Meer gedetailleerde informatie over de toepassingsgebieden van de hier gegeven verklaringen vindt u in de respectievelijke paragrafen (zie hieronder).

De verklaringen in dit privacybeleid zijn echter niet van toepassing op de websites van andere providers die op onze website zijn gelinkt of ingebed (LINK naar II.). 4.). Wij hebben geen invloed op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming door deze providers. Het privacybeleid is in het bijzonder niet van toepassing op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere externe providers, ongeacht of u hun bereikt via de links op onze websites. Gelieve u op de websites van deze providers te informeren over hun voorschriften inzake gegevensbescherming.

Dit privacybeleid is van toepassing op uw activiteiten op onze websites, op uw gebruik van onze virtuele beursstands, op de sollicitatieprocedure, op door ons georganiseerde winacties en loterijen, en op de overdracht van persoonsgegevens voor de verwerking van ordergegevens. Bovendien vindt u hieronder informatie over de verwerking van persoonsgegevens die buiten de EU/EER kan plaatsvinden. 

A. Verantwoordelijk in de zin van de AVG

KIOXIA Europe GmbH
Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Duitsland
KIE-privacy@kioxia.com

B. Functionaris voor gegevensbescherming en contactmogelijkheden

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u beroep wilt doen op uw rechten (E. Rechten van personen), die in meer detail worden beschreven in dit privacybeleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres:

KIOXIA Europe GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
De heer dr. Sebastian Kraska
KIE-privacy@kioxia.com

I. Mogelijke toepassingen

Als uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we ze om de functionaliteit van onze website te waarborgen en onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten. Hieronder vindt u meer informatie over deze verwerkingen.

Als u ons verdere persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, chat, contactformulier, enquête, winactie, loterij of om een ​​contract uit te voeren, gebruiken wij deze gegevens voor de respectieve doeleinden, voor onze klantenadministratie en - voor zover nodig - voor het verwerken en afrekenen van eventuele zakelijke transacties, telkens voor zover daarvoor nodig. Hieronder vindt u meer informatie over deze verwerkingen.

Voor andere doeleinden (bijvoorbeeld het weergeven van gepersonaliseerde content of advertenties op basis van uw gebruiksgedrag), gebruiken wij en mogelijk geselecteerde derden uw persoonsgegevens als u uw toestemming heeft verleend (= voorafgaande toestemming) in het kader van ons toestemmingsbeheersysteem (cookie-instellingen). U kunt deze instellingen op elk moment wijzigen met behulp van de knop "Cookie-instellingen"; deze vindt u in de voettekst van elke pagina van onze website. Hieronder vindt u meer informatie over deze verwerkingen.

We gebruiken ook persoonsgegevens voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. opslag van persoonsgegevens om te voldoen aan commerciële of fiscale bewaarverplichtingen, vrijgave in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijv. aan een wetshandhavingsinstantie). Hieronder vindt u meer informatie over deze verwerkingen.

II. Gebruik van de websites

Hieronder informeren wij u uitgebreid graag over de verschillende mogelijkheden om onze website te gebruiken. Daarbij laten we zien welke persoonsgegevens we mogen verwerken en onder welke voorwaarden.

1. De websites bezoeken

Wanneer u onze websites bezoekt, verzendt uw browser om technische redenen bepaalde gegevens naar onze webserver om u de door u opgevraagde informatie te verstrekken. Om u in staat te stellen de websites te bezoeken, kunnen de volgende gegevens worden verzameld, (tijdelijk) opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres

 • Datum en tijd van het verzoek

 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 • Besturingssysteem en toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens

 • Website waarvan het verzoek afkomstig is

 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

2. Gebruik van cookies

Wanneer u onze websites bezoekt, worden zogenaamde cookies geplaatst en als resultaat daarvan worden enkele persoonsgegevens verwerkt.

a) Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat de website naar uw eindapparaat stuurt om verschillende informatie vast te leggen, zoals taalinstellingen. Via uw browser worden de cookies op uw eindapparaat opgeslagen. Wanneer u de websites opnieuw bezoekt, kunnen deze cookies naar de websites worden verzonden om het gebruik ervan mogelijk te maken of te verbeteren.

b) Welke cookies gebruiken we?

De cookies die we gebruiken, kunnen in principe in twee categorieën worden verdeeld: Enerzijds zijn er verplichte cookies, deze zijn essentieel voor de werking van de websites, worden automatisch ingesteld wanneer u de websites bezoekt en vereisen geen toestemming van u (2c) –, en anderzijds zijn er optionele cookies (2d)

We verdelen de optionele cookies in subcategorieën (2d), te weten analysecookies (aa), personalisatiecookies (bb), en advertentiecookies (cc).

Verder verwerken wij uw persoonsgegevens enerzijds als u ons contactformulier (3) gebruikt en daar persoonsgegevens invoert en anderzijds via externe diensten en content op onze websites (4). In onderstaande toelichtingen vindt u gedetailleerde informatie over al deze processen.

Om de websites en de daar aangeboden diensten te verbeteren en u een gemakkelijkere, meer individuele ervaring te kunnen bieden, kunnen wij of derde partijen cookies, zogenaamde webbakens (web beacons) en soortgelijke middelen gebruiken om uw activiteiten te volgen en te analyseren.

Een webbaken (web beacon) is een kleine transparante afbeelding in GIF-indeling die is ingebed in een HTML-pagina of e-mail die bijhoudt wanneer die HTML-pagina of e-mail is bekeken.

U kunt kiezen of u ons of derden toestemming geeft om cookies te plaatsen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Deze toestemming kunt u verlenen via de cookiebanner of u kunt deze later via de cookie-instellingen in de voettekst (footer) van de afzonderlijke websites op elk gewenst moment wijzigen of intrekken.

Deze soorten cookies zijn optioneel en het is de keuze van de gebruiker om toestemming te geven, deze te weigeren of zelfs later in te trekken (2d). Zoals hierboven vermeld, kunnen de optionele cookies die we gebruiken worden onderverdeeld in de subcategorieën analysecookies, personalisatiecookies en advertentiecookies.

Hieronder vindt u een definitie van de categorieën cookies en vervolgens een lijst van alle cookies die we gebruiken:

c) Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies voeren essentiële taken uit voor het gebruik van de website. Zonder deze cookies werken websites niet naar behoren. Dit betekent dat voor het gebruik ervan geen voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist is. Wanneer verplichte cookies worden gebruikt, kunnen deze niet worden verwijderd. Verplichte cookies kunnen al worden aangemaakt als u de websites bezoekt. Het is daarom niet mogelijk de websites te bekijken als u het gebruik van deze cookies wilt voorkomen.

Hieronder vindt u een lijst van de verplichte cookies op onze websites, die op hun beurt zijn onderverdeeld in eigen cookies (first party cookies) en cookies van derden (third party cookies), evenals verdere informatie over deze cookies.

Deze informatie is gerangschikt zoals in het volgende voorbeeld:

Naam van de provider:

Naam van de cookie (opslagperiode)
Host

Beschrijving van de cookie

Eigen (first party) cookies:

inquiryToken (enkele seconden)
Personal.kioxia.com

Deze cookie wordt gebruikt om cyberaanvallen via het aanvraagformulier te voorkomen. Het bevat geen informatie om gebruikers te identificeren.

inquiryToken (enkele seconden)
www.kioxia-holdings.com

Deze cookie wordt gebruikt om cyberaanvallen via het aanvraagformulier te voorkomen. Het bevat geen informatie om gebruikers te identificeren.

inquiryToken (enkele seconden)
business.kioxia.com

Deze cookie wordt gebruikt om cyberaanvallen via het aanvraagformulier te voorkomen. Het bevat geen informatie om gebruikers te identificeren.

inquiryToken (enkele seconden)
about.kioxia.com

Deze cookie wordt gebruikt om cyberaanvallen via het aanvraagformulier te voorkomen. Het bevat geen informatie om gebruikers te identificeren.

inquiryToken (enkele seconden)
www.kioxia.com

Deze cookie wordt gebruikt om cyberaanvallen via het aanvraagformulier te voorkomen. Het bevat geen informatie om gebruikers te identificeren.

Eupubconsent (364 dagen)
Kioxia.com

Deze cookie wordt door het IAB Europe Transparency & Consent
Framework gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor het verzamelen van gegevens. De cookie bevat een versleutelde toestemmingstekenreeks die de bij het kader betrokken providers kunnen lezen en waarmee ze de toestemming van de gebruiker kunnen bepalen.

Eupubconsent (2914164 dagen)
Kioxia-holdings.com

Deze cookie wordt door het IAB Europe Transparency & Consent
Framework gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor het verzamelen van gegevens. De cookie bevat een versleutelde toestemmingstekenreeks die de bij het kader betrokken providers kunnen lezen en waarmee ze de toestemming van de gebruiker kunnen bepalen.

hs-membership-csrf (sessie)
kumoscale.kioxia.com 

Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat content membership logins niet kunnen worden vervalst.

__hsmem (sessie)
Kioxia.com

Deze cookie wordt geplaatst wanneer een bezoeker inlogt op een van de door HubSpot gehoste pagina’s. Deze cookie bevat gecodeerde gegevens die de lidmaatschapsgebruiker identificeren als deze op dat moment is ingelogd.

__cfruid (sessie)
Kumoscale.kioxia.com

Een cookie voor websites die CloudFlare gebruikt om vertrouwd webverkeer te identificeren.

OptanonConsent (364 dagen)
Kioxia.com

Deze cookie wordt geplaatst door de oplossing voor de naleving van cookies van OneTrust. Deze cookie slaat informatie op over de categorieën cookies die door de websites worden gebruikt en of bezoekers hun toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Op deze manier kan de beheerder van een website voorkomen dat cookies van de afzonderlijke categorieën in de browser van de gebruiker worden geplaatst als de gebruiker geen toestemming heeft gegeven. De cookie heeft een normale levensduur van één jaar, zodat de voorkeuren van terugkerende bezoekers van de website kunnen onthouden worden. Het bevat geen informatie waarmee de bezoeker van de website kan worden geïdentificeerd.

OptanonConsent (365 dagen)
Kioxia-holdings.com

Deze cookie wordt geplaatst door de oplossing voor de naleving van cookies van OneTrust. Deze cookie slaat informatie op over de categorieën cookies die door de websites worden gebruikt en of bezoekers hun toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Op deze manier kan de beheerder van een website voorkomen dat cookies van de afzonderlijke categorieën in de browser van de gebruiker worden geplaatst als de gebruiker geen toestemming heeft gegeven. De cookie heeft een normale levensduur van één jaar, zodat de voorkeuren van terugkerende bezoekers van de website kunnen onthouden worden. Het bevat geen informatie waarmee de bezoeker van de website kan worden geïdentificeerd.

OptanonAlertBoxClosed (364 dagen) 
Kioxia.com

Deze cookie wordt geplaatst door websites die bepaalde versies van de OneTrust-oplossing gebruiken om te voldoen aan de wetten die van toepassing zijn op cookies. Hij wordt ingesteld nadat bezoekers een cookiemelding zien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief afwijzen. Deze cookie zorgt ervoor dat de websites de cookiemelding niet meer dan één keer aan een gebruiker tonen. De cookie bevat geen persoonlijke informatie.

OptanonAlertBoxClosed (365 dagen) 
Kioxia-holdings.com

Deze cookie wordt geplaatst door websites die bepaalde versies van de OneTrust-oplossing gebruiken om te voldoen aan de wetten die van toepassing zijn op cookies. Hij wordt ingesteld nadat bezoekers een cookiemelding zien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief afwijzen. Deze cookie zorgt ervoor dat de websites de cookiemelding niet meer dan één keer aan een gebruiker tonen. De cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Cookies van derden (third party cookies):

Google.com:

_GRECAPTCHA (179 dagen)
Google.com

Deze cookie wordt door Google reCAPTCHA geplaatst, om te beschermen tegen spamaanvallen.

hubspot.com:

__cf_bm (enkele seconden)
Kioxia.com

De __cf_bm-cookie is een cookie die nodig is om Cloudflare Bot Management te ondersteunen, dat zich momenteel in de privé bètafase bevindt. Als onderdeel van onze botbeheerservice helpt deze cookie inkomend verkeer te beheren dat overeenkomt met criteria die aan bots zijn gekoppeld. Dit is een CloudFoundry-cookie.

www.smartrecruiters.com:

AWSALB (6 dagen)
www.smartrecruiters.com

Dit is een load balancer cookie van Amazon Web Services die wordt gebruikt om de sessie van een bezoeker te linken aan een specifieke applicatie-instantie. Amazon Web Services wordt gebruikt door SmartRecruiters - een wervingsplatform - om vacature-informatie op deze website aan te bieden.

AWSALBCORS (6 dagen)
www.smartrecruiters.com

Dit is een load balancer cookie van Amazon Web Services die wordt gebruikt om websites te bedienen die gebruikmaken van Cross-Origin Resource Sharing ("CORS"). Amazon Web Services wordt gebruikt door SmartRecruiters - een wervingsplatform - om vacature-informatie op deze website aan te bieden.

d) Optionele cookies

Cookies die niet essentieel zijn voor het functioneren van de websites, maar die ook gegevens verzamelen voor andere doeleinden, worden optionele cookies genoemd. Hiermee kunnen we uw navigatie op onze websites volgen en de gerelateerde diensten visualiseren. We kunnen uw IP-adres aan derden doorgeven om statistische gegevens over het gebruik van onze websites te verzamelen. Dergelijke gegevens ondersteunen ons bij het ontwerpen van de websites en het plannen van onze serverstructuur. Optionele cookies kunnen worden gebruikt voor analyse-, personalisatie- of reclamedoeleinden.

Optionele cookies mogen enkel worden verwerkt als er een relevante rechtsgrond is, meestal de voorafgaande toestemming van de gebruiker (uw toestemming).
De aanwezigheid van een rechtsgrond is eigenlijk een voorwaarde voor verplichte cookies, hiervoor heeft de wettelijke reden echter al de noodzakelijke grond (de instelling van de cookie) voor de werking van de websites.

 

 • aa) Analysecookies
  Deze cookies verzamelen informatie over de websites die u bezoekt.
  Ze verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken, bijv. welke pagina's ze het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen op deze pagina's.

  Hieronder vindt u een overzicht van de analysecookies op onze websites:

First-party cookies:

_gclxxxx (89 dagen)
Kioxia.com

Google-Conversion-Tracking-Cookie. Deze cookie wordt gebruikt om andere Google Analytics-cookies te beheren op basis van de toestemming van de gebruiker.

_gat_UA-160361169-1 (enkele seconden) 
Kioxia.com

Dit is een patrooncookie die werd ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Dit is een variant van de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google worden vastgelegd op drukbezochte websites te beperken.

_gat_UA-160361169-8 (enkele seconden) 
Kioxia.com

Dit is een patrooncookie die werd ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Dit is een variant van de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google worden vastgelegd op drukbezochte websites te beperken.

s_cc (sessie)
brand.kioxia.com

De Adobe Site Catalyst Cookie bepaalt of Adobe Analytics cookies zijn ingeschakeld in de browser.

s_cc (sessie)
customer-us.kioxia.com

De Adobe Site Catalyst Cookie bepaalt of Adobe Analytics cookies zijn ingeschakeld in de browser.

s_cc (sessie)
www.kioxia.com

De Adobe Site Catalyst Cookie bepaalt of Adobe Analytics cookies zijn ingeschakeld in de browser.

s_cc (sessie)
graduates-jp.kioxia.com

De Adobe Site Catalyst Cookie bepaalt of Adobe Analytics cookies zijn ingeschakeld in de browser.

s_cc (sessie)
about.kioxia.com

De Adobe Site Catalyst Cookie bepaalt of Adobe Analytics cookies zijn ingeschakeld in de browser.

s_cc (sessie)
personal.kioxia.com

De Adobe Site Catalyst Cookie bepaalt of Adobe Analytics cookies zijn ingeschakeld in de browser.

s_cc (sessie)
business.kioxia.com

De Adobe Site Catalyst Cookie bepaalt of Adobe Analytics cookies zijn ingeschakeld in de browser.

s_cc (sessie)
www.kioxia-holdings.com

De Adobe Site Catalyst Cookie bepaalt of Adobe Analytics cookies zijn ingeschakeld in de browser.

gpv_Page (enkele seconden)
Business.kioxia.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

gpv_Page (enkele seconden)
customer-us.kioxia.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

gpv_Page (enkele seconden)
about.kioxia.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

gpv_Page (enkele seconden)
personal.kioxia.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

gpv_Page (enkele seconden)
www.kioxia.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

gpv_Page (enkele seconden)
graduates-jp.kioxia.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

gpv_Page (enkele seconden)
www.kioxia-holdings.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

_gid (enkele seconden)
Kioxia.com

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Deze cookie bewaart en telt het aantal paginaweergaven.

AMCVS_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (sessie)
Kioxia.com

Dit is de naam van een patrooncookie ("pattern type cookies") die is gekoppeld aan Adobe Marketing Cloud. Het slaat een unieke bezoekers-ID op en gebruikt een organisatie-ID.

AMCVS_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (sessie)
Kioxia-holdings.com

Dit is de naam van een patrooncookie ("pattern type cookies") die is gekoppeld aan Adobe Marketing Cloud. Het slaat een unieke bezoekers-ID op en gebruikt een organisatie-ID.

Test (sessie)
Kioxia.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

Test (sessie)
Kioxia-holdings.com

Deze cookie verzamelt informatie om te meten hoe u onze websites gebruikt. Dit omvat zowel onze websites die bezocht worden als de links waarop daar wordt geklikt (Adobe Analytics-site tracking).

AMCV_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (730 dagen)
Kioxia.com

Dit is de naam van een patrooncookie, die is gekoppeld aan Adobe Marketing Cloud. Het slaat een unieke bezoekers-ID op en gebruikt een organisatie-ID om een ​​bedrijf in staat te stellen gebruikers op zijn domeinen en services te volgen.

AMCV_C897366E5AF310550A495E0C%40AdobeOrg (730 dagen)
Kioxia-holdings.com

Dit is de naam van een patrooncookie, die is gekoppeld aan Adobe Marketing Cloud. Het slaat een unieke bezoekers-ID op en gebruikt een organisatie-ID om een ​​bedrijf in staat te stellen gebruikers op zijn domeinen en services te volgen.

_gat_UA-160361169-7 (enkele seconden)
Kioxia.com

Dit is een patrooncookie die werd ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Dit is een variant van de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden vastgelegd op websites met veel verkeer.

_gat (enkele seconden)
Kioxia.com

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Volgens de documentatie wordt deze cookie gebruikt om de verversingssnelheid te vertragen en zo de verzameling van gegevens te beperken op websites met veel verkeer.

_ga (729 dagen)
Kioxia.com

Deze cookienaam verwijst naar Google Universal Analytics.
Deze kreeg een grote update van de gebruikelijke analysedienst van Google. Hij wordt gebruikt om gebruikers op unieke wijze te onderscheiden, door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Hij is opgenomen in elke paginaweergave van een website en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te verzamelen voor de analyserapporten van de website.

_gat_UA-119318185-5 (enkele seconden)
Kioxia.com

Dit is een patrooncookie die werd ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Dit is een variant van de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden vastgelegd op websites met veel verkeer.

_gat_UA-147715889-1 (enkele seconden) 
Kioxia.com

Dit is een patrooncookie die werd ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Dit is een variant van de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden vastgelegd op websites met veel verkeer.

Cookies van derden (third party cookies):

Dpm.demdex.net:

Dpm (180 dagen)
kioxia.com

Dit domein is eigendom van Adobe Audience Manager. De belangrijkste taak van de cookie is het creëren van online profielen voor gerichte marketing. KIOXIA zal deze cookie echter niet gebruiken voor gerichte marketing, maar enkel voor analytische doeleinden.

Yahoo.co.jp:

A (364 dagen)
Yahoo.co.jp

Deze cookie is gekoppeld aan Yahoo! en wordt gebruikt voor analyses en gerichte advertenties.

B (731 dagen)
Yahoo.co.jp

Deze cookie is gekoppeld aan Yahoo! en verzamelt statistische gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en de geladen pagina's. Het doel is de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, om media- en marketingbureaus in staat te stellen inzicht te krijgen in hun doelgroepen en deze te structureren om gerichte advertenties mogelijk te maken.

XA (364 dagen)
Yahoo.co.jp

Deze cookie is gekoppeld aan Yahoo! en wordt gebruikt voor analyses en gerichte advertenties.

XB (730 dagen)
Yahoo.co.jp

Deze cookie is gekoppeld aan Yahoo! en wordt gebruikt voor analyses en gerichte advertenties.

 • bb) Personalisatiecookies
  Met deze cookies kunnen wij u een verbeterde functionaliteit en personalisatie van de websites bieden. De cookies kunnen door ons of derden worden geplaatst van wie we de diensten hebben geïntegreerd in onze websites. Als u het gebruik van deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze diensten mogelijk niet correct.

  We gebruiken momenteel geen personalisatiecookies op onze websites.
 • cc) Advertentiecookies
  Deze cookies kunnen via onze websites worden geplaatst door onze advertentiepartners, dit zijn dus enkel cookies van derden. Derden kunnen deze cookies gebruiken om een ​​profiel van u op te maken en u vervolgens relevante advertenties op andere websites te tonen. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, krijgt u minder gerichte advertenties te zien.

  Hieronder vindt u een lijst van de advertentiecookies op onze websites:

Cookies van derden (third party cookies):

Everesttech.net:

everest_g_v2 (730 dagen)
everesttech.net

Dit domein is het eigendom van Adobe. De cookie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.

everest_session_v2 (sessie)
everresttech.net

Dit domein is het eigendom van Adobe.
Deze cookie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Demdex.net:

Demdex (180 dagen)
Demdex.net

Deze cookie helpt Adobe Audience Manager bij het uitvoeren van basisfuncties zoals bezoekersidentificatie, ID-synchronisatie, segmentatie, modellering, rapportage, etc.

Youtube.com:

GPS (enkele seconden)
kioxia.com

Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.

YSC (sessie)
Youtube.com

YouTube is een eigen platform van Google voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens door middel van video's die zijn ingebed in webpagina's, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties te tonen aan webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites.

VISITOR_INFO1_LIVE (180 dagen)
Youtube.com

Deze cookie wordt gebruikt als een unieke identificatie om videoweergaven bij te houden.

3. Gebruik van het contactformulier

 • U kunt direct contact met ons opnemen via de contactformulieren op de websites. U heeft de mogelijkheid ons met name de volgende informatie te verstrekken:
  • Voor- en achternaam, aanhef
  • Land
  • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, adres)
  • Bericht

Gelieve ons geen gevoelige persoonsgegevens te sturen als onderdeel van het bericht, in het bijzonder gegevens uit de bijzondere categorie van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 AVG (link) (bijvoorbeeld politieke meningen, gezondheidsgegevens, etc.).

De persoonsgegevens die u invult in het contactformulier worden uitsluitend verwerkt door ons, de aan ons gelieerde groepsentiteiten en/of derden waarvan tussenkomst noodzakelijk is om uw verzoek te beantwoorden en/of af te handelen. De gegevensverwerking vindt alleen plaats in landen met een passend niveau van gegevensbescherming, volgens de beoordeling van de Europese Commissie. De verwerking is in de regel beperkt tot onze groepsentiteiten in Duitsland en Japan. De verwerking van de persoonsgegevens die u invoert, dient om uw verzoek te beantwoorden, u nadere informatie te sturen of om een in dit privacybeleid vermeld doel te vervullen. Wij, onze gelieerde groepsentiteiten en/of derden kunnen u per e-mail, brief, telefoon of fax beantwoorden, afhankelijk van het onderwerp van uw vraag.

Houd er rekening mee dat wij, aan ons gelieerde groepsentiteiten en/of door ons ingeschakelde derden in dergelijke gevallen toegang nodig hebben tot de door u ingevulde (persoons)gegevens om contact met u op te nemen.

De in het contactformulier ingevulde persoonsgegevens worden door ons, door aan ons gelieerde groepsentiteiten en/of door ons ingeschakelde derden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken of te beantwoorden en u nadere informatie te sturen of om een ander doel te bereiken dat in dit privacybeleid wordt vermeld.

4. Integratie van externe diensten en inhoud van derden

 • a) Algemene informatie
  In sommige van onze websites hebben we externe diensten of inhoud van derden geïntegreerd. Als onderdeel van het gebruik of de toepassing van dergelijke diensten worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de betreffende provider. 

  Daarnaast kan het zijn dat de (derde) provider van de betreffende diensten of content uw gegevens voor andere, eigen doeleinden verwerkt. Voor zover wij weten, hebben we diensten of content van providers waarvan bekend is dat ze gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken, zodanig geconfigureerd dat communicatie voor andere doeleinden dan de presentatie van diensten of content op onze websites wordt weggelaten, of de communicatie vindt alleen plaats, als u er actief voor kiest om van de dienst gebruik te maken. Aangezien wij echter geen invloed hebben op de gegevens die door derden worden verzameld en op de manier waarop zij deze verwerken, kunnen wij geen bindende informatie verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens. 

  Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de providers die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming voor de door ons geïntegreerde diensten of content.
 • b) Youtube.com
  We gebruiken het YouTube.com-platform om onze eigen video's te plaatsen en openbaar toegankelijk te maken. YouTube.com is de website van een niet-gelieerde derde partij, namelijk YouTube LLC.

  Voor informatie over de rechtsgronden voor verwerkingen beschreven in deze paragraaf, zie hieronder:D - Rechtsgronden voor verwerking.

  Sommige van onze websites bevatten links naar content op YouTube.com of rechtstreeks ingebedde content van YouTube.com.
  Over het algemeen zijn wij niet verantwoordelijk voor de content van websites waarnaar wij linken, in ieder geval als de content niet door ons is gemaakt. Als u een link volgt en naar YouTube.com gaat, willen wij u erop wijzen dat YouTube de gegevens van haar gebruikers (bijv. persoonlijke informatie en IP-adres) in overeenstemming met haar eigen privacybeleid verwerkt en voor zakelijke doeleinden kan gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens op YouTube.com.

  We integreren video's die zijn opgeslagen op YouTube, rechtstreeks op sommige van onze websites. Met deze integratie worden video's op YouTube.com weergegeven in delen van een browservenster. Deze video's worden echter alleen afgespeeld door op het betreffende deel van het browservenster te klikken. Deze techniek wordt ook wel "framing" genoemd.

  Als u een van onze websites bezoekt waarop video's van YouTube.com in deze ingebedde vorm worden weergegeven, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht zodra de website wordt geopend.

  YouTube-content wordt alleen geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". YouTube zorgt hier zelf voor en verzekert op deze manier dat YouTube in eerste instantie geen cookies op u apparaat opslaat. Bij het bezoeken van de betreffende pagina's worden echter het IP-adres en mogelijk ook andere gegevens doorgegeven. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegewezen, tenzij u zich heeft aangemeld bij YouTube of een andere Google-service voordat u de pagina opent of wanneer u permanent bent ingelogd.

  Zodra u een ingebedde video begint af te spelen door erop te klikken, slaat YouTube dankzij de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus alleen cookies op uw apparaat op die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u momenteel bent aangemeld bij een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en extensies.

Link naar het privacybeleid van YouTube LLC: https://policies.google.com/privacyEen nieuw scherm open.

 • c) (Andere) sociale media/social media
  Naast ingebedde YouTube-video's zijn er op onze websites links (social media buttons) naar verschillende social media kanalen (social media, zoals Facebook en LinkedIn) te vinden. Door op deze social media buttons te klikken, komt u in het gebied van de betreffende provider. 
  Wij willen er daarom nogmaals uitdrukkelijk op wijzen dat wij geen invloed hebben op de naleving van de regels inzake de gegevensbescherming van de provider. Raadpleeg daarom de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectievelijke providers afzonderlijk. 

III. Garantie en klachten over de kwaliteit

We verzamelen en bewaren persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het indienen van een garantieclaim of een wettelijke garantieclaim.

Houd rekening met de volgende informatie wanneer u ons opslagproducten stuurt voor omruiling en/of interne foutanalyse. Onderstaande derde partijen ontvangen opslagproducten voor omruiling en/of interne foutanalyse:

StorRepair GmbH, Businesspark Untermain, Nordring 53-55, 63843 Niedernberg, Duitsland

Foundever B.V. & Co. KG, Roffhausener Landstraße 18D, 26419 Schortens, Duitsland

KIOXIA Corporation, 1-21, Shibaura 3-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0023, Japan

Toshiba Information Equipment Philippines, Inc., 103 East Main Avenue Extension, Special Export Processing Zone, Laguna Technopark, Binan City, Laguna, Filippijnen

Als een geheugenproduct niet naar en/of door de bovengenoemde bedrijven wordt verzonden voor interne foutanalyse, wordt het vernietigd door StorRepair GmbH, eveneens hierboven genoemd. We kunnen niet uitsluiten dat wij of de bovengenoemde bedrijven toegang hebben tot gegevens (inclusief persoonsgegevens) die zijn opgeslagen op het opslagproduct bij het uitvoeren van foutanalysediensten. 
We verzoeken u daarom - indien mogelijk - om al uw gegevens op opslagproducten volledig te wissen voordat u ons deze opslagproducten opstuurt voor omruiling en/of voor interne foutanalyse. 

Indien dit niet mogelijk is, kunnen mogelijk, afhankelijk van wat u op uw opslagproduct heeft opgeslagen, ook gevoelige persoonsgegevens, in het bijzonder persoonsgegevens van de speciale categorie in de zin van artikel 9 lid 1 AVG (link) (bijv. over raciale en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele geaardheid of gezondheidsgegevens) worden verwerkt.

We hebben de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen nodig om gevoelige persoonsgegevens te verwerken - dit omvat ook de loutere weergave als onderdeel van de interne foutenanalyse.

Aangezien het voor ons niet vooraf duidelijk is wat voor soort gegevens er op uw opslagproduct zijn opgeslagen, moeten we daarom uw toestemming vragen voordat we met de interne foutanalyse beginnen. Dit is om ervoor te zorgen dat we bij een verwerking van persoonsgegevens in een speciale categorie handelen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Deze verwerking gebeurt in een apart proces, als onderdeel van het leveren van uw opslagproducten aan ons.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die niet behoren tot de bijzondere categorie in de zin van art. 9 AVG is de verwerking van deze persoonsgegevens ook systematisch mogelijk zonder toestemming. Normaal gesproken is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen jegens u te voldoen. Het is ook in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens zodanig te gebruiken dat wij de foutanalysediensten op de best mogelijke manier kunnen leveren. Dit dient op zijn beurt om onze producten voortdurend te verbeteren en de gedetecteerde fouten in de toekomst te kunnen vermijden. Aangezien het - zoals beschreven - niet kan worden uitgesloten dat uw opslagproduct gevoelige persoonsgegevens bevat in de zin van artikel 9 lid 1 AVG, hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig om interne foutanalysediensten uit te voeren.

Als op uw opslagproduct persoonsgegevens van derden zijn opgeslagen, moet u ervoor zorgen dat de overdracht van deze gegevens aan ons en de verwerking van deze gegevens door ons of door een van de bovengenoemde bedrijven met het oog op interne foutenanalyse is toegestaan. Dit kunt u bijv. bereiken door de juiste toestemming van de betrokkene te verkrijgen als het gaat om gevoelige persoonsgegevens van dezelfde persoon. Als alternatief kunt u natuurlijk alle gegevens op uw opslagmedia wissen voordat u het opslagproduct naar ons verzendt.

IV. Uw sollicitatie bij KIOXIA Europe GmbH

Wij bieden verschillende kanalen om bij ons te solliciteren. Hieronder informeren we u over de gevolgen wat betreft gegevensbescherming bij het gebruik van de respectieve kanalen.

Ter verduidelijking: sollicitaties bevatten doorgaans persoonsgegevens van een bijzondere categorie in de zin van art. 9 AVG (bijvoorbeeld informatie over de burgerlijke staat, die informatie kan verschaffen over het seksleven of seksuele geaardheid; maar ook gezondheidsgegevens kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld een foto, waarmee conclusies kunnen worden getrokken over bijvoorbeeld uw gezichtsvermogen; een foto kan ook informatie bevatten over uw religieuze overtuigingen of vergelijkbare gevoelige gegevens in de zin van artikel 9 van de AVG). Een dergelijke sollicitatie mag daarom alleen worden verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming.

 • Sollicitatie bij ons per e-mail
  Als u per e-mail bij ons solliciteert, vragen wij uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens - eventueel vragen we ook om gegevens uit de bijzondere categorie in de zin van art. 9 AVG - te mogen verwerken. Als onderdeel van de toestemmingsverklaring is er een uitgebreide uitleg van de gevolgen wat betreft gegevensbescherming bij het solliciteren. De toestemming dient uitsluitend om uw sollicitatie op dit formulier in behandeling te kunnen nemen.

 • Sollicitatie bij ons per post
  We nemen geen sollicitaties meer aan per post en kijken ernaar uit om samen met u de digitalisering vooruit te helpen.

 • Sollicitatie via een interim medewerker
  Als u solliciteert via een interim medewerker, zal deze u vragen het formulier dat wij voor de toestemmingsverklaring hebben gemaakt, goed door te lezen en dit, indien u hiermee instemt, te ondertekenen, zodat wij uw sollicitatie in behandeling kunnen nemen. Zonder de bijbehorende toestemmingsverklaring kunnen we de sollicitatie om redenen van gegevensbescherming niet in behandeling nemen – daarom wordt het doorsturen van uw sollicitatie via een interim medewerker niet ingepland. Als uw sollicitatie is doorgestuurd zonder een toestemmingsverklaring van u, zullen wij die onmiddellijk verwijderen. Als u wilt dat uw sollicitatie in behandeling wordt genomen, hebben wij uw vooraf verleende toestemming nodig en moet u de sollicitatie vervolgens opnieuw verzenden.

 • Sollicitatie via onze website
  Als u via onze website solliciteert, komt er een vacature beschikbaar in de vorm van een pdf-document. In dit document staat het e-mailadres voor het versturen van uw sollicitatie-aanvraag. Ook in dit geval vindt de sollicitatieprocedure plaats zonder het invoeren van persoonsgegevens op onze website. De sollicitant wordt via e-mail doorverwezen naar de sollicitatie op onze bijbehorende subpagina. Bij het indienen van de sollicitatiedocumenten per e-mail gelden de verklaringen onder 1).

Helaas kunnen we omwille van het naleven van de wetgeving inzake gegevensbescherming geen sollicitaties in overweging nemen die ons op een andere manier bereiken.

V. Beursevenementen

In het kader van beurzen - vooral digitale beurzen - worden uw persoonsgegevens stelselmatig verwerkt door de respectievelijke beursorganisatoren/beursuitbaters en hun dienstverleners. Met betrekking tot dergelijke gegevensverwerkingprocessen verwijzen we naar het privacybeleid van dergelijke beursorganisatoren /beursexploitanten en hun dienstverleners. 

We verwerken echter ook stelselmatig uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld het opslaan van uw contactgegevens), in dit geval uw naam, e-mailadres, functie/functieomschrijving en – indien van toepassing –telefoonnummer. Deze gegevensverwerking door ons vindt alleen plaats als uw toestemming in de zin van art. 6 (1) (a) AVG tijdens het beursevenement of vooraf is gegeven. Dit met het oog op het leggen van contacten na het beursevenement.

VI. Contact via e-mail

Als u ons rechtstreeks per e-mail contacteert, verzoeken wij u om ons geen gevoelige persoonsgegevens in de e-mail te sturen, in het bijzonder gegevens uit de speciale categorie van persoonsgegevens in de zin van art. 9 AVG (link) (bijv. politieke opvattingen, gezondheidsgegevens, etc.).

De persoonsgegevens die u ons in het kader van de e-mail toestuurt, worden uitsluitend verwerkt door ons, de aan ons gelieerde groepsentiteiten en/of derden waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om uw verzoek te beantwoorden en/of af te handelen. Gegevensverwerking vindt alleen plaats in landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de beoordeling van de EU-commissie (dit is meestal beperkt tot onze groepsentiteiten in Japan). De verwerking van de persoonsgegevens die u invoert, dient om uw verzoek te beantwoorden, u nadere informatie te sturen of om een ​​in dit privacybeleid vermeld doel te vervullen. Wij, onze gelieerde groepsentiteiten en/of derden wiens betrokkenheid noodzakelijk is om op uw verzoek te reageren en/of uw verzoek te verwerken, kunnen u per e-mail beantwoorden, afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek.

Houd er rekening mee dat wij, aan ons gelieerde ondernemingen en/of door ons ingeschakelde derden in dat geval toegang nodig hebben tot de door u ingevulde (persoons)gegevens om contact met u op te kunnen nemen.

De persoonsgegevens die als onderdeel van de e-mail worden ontvangen, worden alleen gebruikt om het hierboven genoemde doel te bereiken of om een ​​ander doel te bereiken dat wordt vermeld in dit privacybeleid.

VII. Winacties

KIE kan van tijd tot tijd winacties aangaan of organiseren. 

In het geval dat wij als organisator van winacties persoonsgegevens verwerken, bewaren wij deze alleen voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen (met name volgens het Duitse Wetboek van koophandel en AO) en voor zover dit nodig is om de rechtsverhouding met de deelnemer tot stand te brengen en voor de daaropvolgende uitvoering en verwerking van de winactie. Zodra de rechtvaardiging voor het bewaren van de persoonsgegevens wegvalt, zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.

 • Afhankelijk van de winactie - naargelang de opzet van de winactie - wordt een selectie van de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
 • 1. het adres en/of
 • 2. het e-mailadres van de deelnemer ten behoeve van de bekendmaking van de prijs en/of levering of verstrekking van de prijs,
 • 3. evenals zijn telefoonnummer om, voor zover mogelijk, een melding van de winst te kunnen garanderen in geval van onbedoelde onjuiste gegevensinvoer,
 • 4. evenals de geboortedatum, voor leeftijdsverificatie.

Afhankelijk van de winactie kunnen de bovengenoemde gegevens worden doorgegeven aan derden die namens ons diensten verlenen die verband houden met de winactie.
Als een dergelijke derde zich in een derde land bevindt, zorgen passende maatregelen (met name het sluiten van een contract voor de gegevensverwerking en het gebruik van EU-modelcontractbepalingen, etc.) ervoor dat de rechten van de deelnemer als betrokken persoon worden beschermd.
In het geval waarin de levering of verstrekking van bepaalde prijzen wordt afgehandeld door een derde partij, zullen we de contactgegevens van de winnaar (i.e. persoonsgegevens) doorgeven aan de respectieve samenwerkingspartner - alleen voor zover nodig - zodat de prijzen kunnen worden afgeleverd of beschikbaar worden gesteld.

VIII. Overdracht van persoonsgegevens voor orderverwerking vlgs. art. 28 AVG

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij soms gebruik van gespecialiseerde dienstverleners (zie bijvoorbeeld onder VII. Winacties). Onze dienstverleners worden zorgvuldig door ons geselecteerd en worden regelmatig aan controles onderworpen. Ze verwerken persoonsgegevens voor ons, uitsluitend namens ons en strikt volgens onze instructies op basis van overeenkomstige orderverwerkingscontracten in de zin van art. 28 AVG.

IX. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU/EER

Sommige van uw persoonsgegevens worden ook verwerkt in landen buiten de Europese Unie (“EU”) of de Europese Economische Ruimte (“EER”). In sommige van deze landen is er over het algemeen een lager niveau van gegevensbescherming dan in Europa, of in ieder geval is de gelijkwaardigheid van het niveau van gegevensbescherming nog niet vastgesteld in een adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie. In deze gevallen zorgen wij ervoor (bijvoorbeeld door middel van contractuele afspraken) dat een adequaat niveau van gegevensbescherming voor uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd, of vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Wij geven uw persoonsgegevens bijvoorbeeld door aan landen waarvoor de EU-commissie in ieder geval nog geen adequaatheidsbesluit heeft genomen, zoals de VS en de Filippijnen. De als voorbeeld genoemde landen zijn dus derde landen zonder een (bepaald) adequaat niveau van gegevensbescherming vanuit het oogpunt van Europese gegevensbescherming.

Naast de implementatie van de modelcontractbepalingen ("SCC's") hebben we waar nodig aanvullende voorzorgsmaatregelen genomen om de risico's voor uw persoonsgegevens in verband met dergelijke overdrachten te beperken. Daarbij voldoen wij aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens. Dit omvat met name het bestaan ​​van een relevante rechtsgrond voor de overdracht van persoonsgegevens, evenals het nemen van passende beveiligingsmaatregelen die een adequate bescherming van deze gegevens garanderen. U heeft het recht om een ​​kopie op te vragen van de modelcontracten die wij hebben afgesloten. 

Daarnaast beschouwen we natuurlijk het principe van dataminimalisatie als een waardevol bezit voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Daarom proberen we de hoeveelheid persoonsgegevens altijd zo veel mogelijk te beperken. We hebben ook gegevensverwerkingsovereenkomsten met gegevensverwerkers, zowel binnen als buiten de EER, om een ​​hoge standaard van gegevensbescherming te garanderen. 

Wij dragen uw persoonsgegevens dus alleen onder bepaalde voorwaarden vanuit de EER over naar derde landen, dat wil zeggen landen buiten de EER. De vereisten vloeien voort uit de indeling van derde landen in verschillende categorieën.

Deze derde landen kunnen als volgt worden onderverdeeld in twee categorieën:

 • 1. De eerste categorie omvat derde landen die volgens de beoordeling van de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Volgens de huidige status zijn dit onder andere Canada, Zwitserland, Japan en Nieuw-Zeeland. De actuele en volledige lijst van landen waarvoor al een adequaatheidsbesluit is genomen, kunt raadplegen op de website van de Europese Commissie via de volgende link: Adequacy decisions | European Commission (europa.eu)Een nieuw scherm open.. In deze omstandigheden is voor de overdracht van persoonsgegevens geen specifieke toestemming vereist.

 

 • 2. De tweede categorie omvat derde landen die, volgens de beoordeling van de Europese Commissie, geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.
  Het kan zijn dat er nog geen adequaatheidsbesluit is genomen omdat de Europese Commissie nog geen onderzoek heeft gedaan naar het niveau van gegevensbescherming in het betreffende land.
  Het kan echter ook zo zijn dat een beoordeling van het gegevensbeschermingsniveau in het nadeel van het land was. Zo bieden de VS volgens de EU-commissie momenteel geen adequaat niveau van gegevensbescherming (het zogenaamde "Schrems II"-vonnis: C-311/18).
  Voor overdrachten naar derde landen in de tweede categorie zorgen wij voor de nodige beveiliging om een passend niveau van gegevensbescherming voor uw persoonsgegevens te bereiken.

D. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgronden, inclusief voorbeelden, waarnaar wij verwijzen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u ons uw toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt dit de wettelijke basis voor de verwerking (art. 6 lid 1 a AVG). Dit geldt in het bijzonder voor de verwerking van persoonsgegevens van de bijzondere categorie in de zin van art. 9 AVG. 
Dergelijke verwerkingen van persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld mogelijk in het kader van de interne foutenanalyse van productretourzendingen (cf. III) , maar ook in het kader van een sollicitatie (cf. IV).
Louter ter verduidelijking wordt er op dit punt op gewezen dat de verwerkingen van persoonsgegevens in gevallen waarin toestemming de enige rechtsgrond is, niet zullen plaatsvinden zonder effectieve voorafgaande toestemming.

Voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het aangaan of uitvoeren van een contract met u verwijzen wij ons naar art. 6 lid 1 b AVG als rechtsgrond. Dit omvat bijvoorbeeld het initiëren en afsluiten van inkoopcontracten, servicecontracten en garantiecontracten.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. voor de opslag van gegevens), verwijzen wij hoofdzakelijk naar art. 6 lid 1 c AVG als rechtsgrond. Fiscaal- en handelsrechtelijke bewaarplichten kunnen hier als voorbeeld worden genoemd.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens met het oog op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden in overeenstemming met art. 6 lid 1 f AVG. Het onderhouden van de functionaliteit van onze IT-systemen en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten zijn voorbeelden van dergelijke legitieme belangen. In het kader van de noodzakelijke belangenafweging houden wij in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de omstandigheden van de verwerking en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Er is nog een voorbeeld van onze verwerking van persoonsgegevens voor een beperkte tijd voor onze legitieme belangen: We slaan de persoonsgegevens op om de betrokken actoren te kunnen identificeren bij ongeoorloofde toegang of pogingen tot toegang tot lokale servers. Ook hier verwijzen wij uitdrukkelijk naar art. 6 lid 1 f AVG.
Dergelijke verwerkingen zijn bijvoorbeeld mogelijk in het kader van de ingebedde YouTube-video's (cf. II 4. b)).
Het legitieme belang bij het hosten van de video's op het externe platform van een derde partij is om bandbreedte te besparen. Het hosten van de video's via onze servers zou behoorlijk wat extra werk betekenen voor de hosting van de website.

Verder wijzen wij u er ter verduidelijking op dat u in alle gevallen waarin art. 6 lid 1 f AVG de rechtsgrondslag voor de verwerkingen vormt, het recht om bezwaar te maken in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, u het recht heeft (scf. F.).

E. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt niet langer van toepassing is. Na dit tijdstip zal opslag van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als dit wordt vereist door de wet-, regelgeving of andere wettelijke bepalingen waaraan wij zijn onderworpen in de EU of door wettelijke bepalingen in derde landen (als de EU-commissie een adequaatheidsbesluit heeft voor de betreffende land). Indien het wissen van persoonsgegevens in individuele gevallen niet mogelijk is, zullen maatregelen worden getroffen om de verwerking van de betreffende persoonsgegevens in de toekomst te proberen te beperken. 

F. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten op basis van de momenteel geldende wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt of aan het verwerken zijn:

 • U heeft het recht om, volgens art. 15 AVG informatie op te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U kunt in het bijzonder informatie verkrijgen over de individuele verwerkingsdoeleinden, de respectievelijke categorie van persoonsgegevens, de respectievelijke categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de herkomst van de persoonsgegevens, als deze niet voor de eerste keer bij ons zijn verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, nuttige informatie over hun gegevens;

 • U heeft het recht om, volgens art. 16 AVG onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;

 • U heeft het recht om, volgens art. 17 AVG de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan;

 • U heeft het recht om, volgens art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan;

 • U heeft het recht om, volgens art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;

 • U heeft het recht om, volgens art. 7 lid 3 AVG uw toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking die uitsluitend op deze toestemming was gebaseerd in de toekomst niet meer voortzetten;

 • U heeft het recht om, volgens art. 77 AVG een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 • U heeft het recht om, volgens art. 21 AVG, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, op basis van artikel 6 lid 1 e of f AVG.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

KIOXIA Europe GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
De heer dr. Sebastian Kraska
KIE-privacy@kioxia.com 

G. Beveiliging

De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons. Daarom is het ons doel om de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen verlies, vernietiging en manipulatie. Om dit doel te kunnen bereiken, maken we gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die we voortdurend bijwerken en verbeteren, in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.  

H. Aanpassing van het privacybeleid

Aangezien het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door ons onderhevig is aan veranderingen, behouden wij ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen en bij te werken in overeenstemming met de actuele ontwikkelingen. Bijgewerkte versies van dit privacybeleid zullen hier op onze website worden gepubliceerd, met vermelding van de datum van de wijziging. Wij raden u daarom aan regelmatig naar het privacybeleid te kijken om u te informeren over mogelijke aanpassingen en updates van het privacybeleid, met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Laatste wijziging: 22.03.2022