Algemene voorwaarden

A. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KIOXIA Europe GmbH

Laatste update: 1 januari 2022

Geachte gewaardeerde klant,

Alle verkopen van de producten van KIOXIA Europe GmbH zijn onderworpen aan hetzij [i] de algemene voorwaarden van een (raam)overeenkomst, zoals koopovereenkomsten of distributieovereenkomsten – indien afzonderlijk tussen ons overeengekomen – hetzij [ii] de AV van KIOXIA Europe GmbH, die hieronder te vinden zijn:

(geldig vanaf 1 januari 2022)

B. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

Inhoud van de website

De materialen die beschikbaar worden gesteld op deze website, inclusief materialen op gelinkte websites die direct of indirect toegankelijk zijn vanaf deze website, worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, een bepaalde titel of niet-inbreuk. We garanderen niet dat de materialen foutloos zijn, noch vrij van virussen of dat ze geen lasterlijke, beledigende of andere schadelijke aard hebben. U neemt de volledige kosten van eventuele noodzakelijke service, reparatie of correctie op zich. Deze website kan ook publicaties bevatten met technische onnauwkeurigheden of typografische fouten die zullen worden gecorrigeerd wanneer ze naar eigen goeddunken van KIOXIA worden ontdekt. Daarnaast worden van tijd tot tijd wijzigingen aangebracht in de informatie in de gedrukte versies van dergelijke publicaties. Deze correcties en wijzigingen kunnen op een eerdere of latere datum in deze website worden opgenomen.

Links naar de website

De materialen die toegankelijk zijn vanaf gelinkte websites worden niet door ons onderhouden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Elke verwijzing naar een gelinkte website of een specifiek product of dienst van een derde partij bij naam vormt of impliceert geen goedkeuring door ons, en u aanvaardt alle risico's met betrekking tot het gebruik ervan.

Aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij, noch onze gelieerde ondernemingen, personeel, vertegenwoordigers of leveranciers, aansprakelijk zijn voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot, direct, indirect, incidenteel, speciaal, punitieve, gevolg-, of andere schade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, of vergelijkbaar economisch verlies), hetzij in het contract, door onrechtmatige daad, of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken die beschikbaar zijn op deze site of een gekoppelde website, zelfs als we op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid ervan, noch voor enige vordering door een derde partij.

Persoonlijk gebruik

U stemt ermee in deze website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U mag één exemplaar van de informatie op deze website downloaden op één computer, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel intern gebruik. U mag geen auteursrechtelijk beschermd of bedrijfseigen materiaal dat beschikbaar is op deze website kopiëren, gebruiken, wijzigen, verzenden, distribueren, reverse-engineeren of op enigerlei wijze exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de respectievelijke eigenaar(s) daarvan. Het gebruik van software die beschikbaar is om te downloaden vanaf de website is onderworpen aan de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst die bij de software wordt geleverd of bij de software wordt geleverd. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen op deze website zijn de merken van de respectievelijke eigenaar(s), en elk ongeoorloofd gebruik ervan is ten strengste verboden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden worden beheerst in overeenstemming met de wetten van Duitsland. De bevoegde rechtbank bevindt zich in Düsseldorf.

Auteursrechten en handelsmerken

Materialen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en worden beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. Geen enkel logo, geluid, geen enkele afbeelding, tekst of graphic van deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KIOXIA. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent KIOXIA u geen expliciet of impliciet recht op grond van octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.

KIOXIA, BiCS FLASH, XL-FLASH, XFMEXPRESS, KumoScale, EXCERIA, EXCERIA PRO, TransMemory, TransMemory-EX en FlashAir zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van KIOXIA Corporation of een van zijn dochterondernemingen.

Andere hierin genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.