Narzędzie aktualizacji oprogramowania FlashAir W-03

Procedura

Windows:

 1. Pobierz narzędzie aktualizacji oprogramowania FlashAir W-03 (dla systemu Windows) "FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_Cw.zip".
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik "FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_Cw.zip" i wybierz opcję "Wyodrębnij wszystkie...". Wybierz miejsce docelowe, aby zapisać wyodrębniony folder i kliknij przycisk "Wyodrębnij".
 3. Kliknij dwukrotnie plik "FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_C.exe" w wyodrębnionym folderze. Uruchomi się kreator instalacji.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji i zainstaluj narzędzie.
  • Narzędzie aktualizacji oprogramowania FlashAir (dla systemu Windows) wymaga platformy Microsoft .NET Framework. Jeśli wymagana wersja platformy .NET Framework nie jest zainstalowana na komputerze, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o jej pobranie i instalację. Dlatego narzędzie aktualizacji oprogramowania należy zainstalować na komputerze podłączonym do Internetu. A jeśli system Windows na komputerze nie jest aktualny, instalacja platformy .NET Framework może zakończyć się niepowodzeniem. Zaktualizuj system Windows, korzystając z funkcji Windows Update.
  • Aby korzystać z narzędzia aktualizacji oprogramowania FlashAir, należy posiadać uprawnienia administratora na komputerze z systemem Microsoft Windows.

Mac

 1. Pobierz narzędzie aktualizacji oprogramowania FlashAir W-03 (dla systemu Mac OS) "FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_Km.zip".
 2. Podczas korzystania z przeglądarki Safari aplikacja "FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_K.app" pojawi się automatycznie. W zależności od środowiska lub ustawień aplikacja "FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_K.app" może nie być wyświetlana. Jeśli aplikacja "FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_K.app" nie pojawi się, kliknij dwukrotnie plik "FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_Km.zip", aby go rozpakować.
 3. Zaznacz i przenieś rozpakowany plik "FlashAirFWUpdateToolV4_v40004_K.app" do wymaganego folderu instalacji (na przykład folderu "Aplikacje").

Do pobrania

*Tabelę można przewijać poziomo.

 

Dla systemu Windows

Dla systemu Mac OS

Wersja

V3.00.02 (FlashAirFWUpdateToolV3_

v30002_Cw.zip)

V3.00.02 (FlashAirFWUpdateToolV3_

v30002_Km.zip)

Kompatybilne produkty

FlashAir W-03 (8 GB, 16 GB, 32 GB)

Data wydania

21 czerwca 2021 r.

15 grudnia 2020 r.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8.1,

Windows 10 wersja 2004/20H2/21H1

macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11

Uwaga

Nowsze systemy operacyjne niż wymienione powyżej nie są obsługiwane

Gniazdo karty SD

Wymagane.
(W przypadku komputerów PC wyposażonych w samodzielnie wykonane lub zmodyfikowane gniazdo karty SD nie możemy zapewnić poprawności działania.)

Instrukcja

Do pobrania

Historia poprawek

* Table can be scrolled horizontally.

Wersja

Data wydania

Poprawki

3.00.02
(FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_Cw.zip)

21 czerwca 2021 r.

 • Obsługa systemu Windows 10 w wersji 21H1

3.00.02
(FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_Km.zip)

15 grudnia 2020 r.

 • Obsługa systemu macOS 11

3.00.02
(FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_Cw.zip)

15 grudnia 2020 r.

 • Obsługa systemu Windows 10 w wersji 20H2

3.00.02
(FlashAirFWUpdateToolV3_v30002_Cw.zip)

23 czerwca 2020 r.

 • Obsługa systemu Windows 10 w wersji 2004

3.00.02

24 kwietnia 2017 r.

 • Rozszerza warunki, w których zdjęcia są wyświetlane z miniaturami w aplikacjach FlashAir lub w przeglądarce internetowej, w ten sposób zostaną wyświetlone niektóre zdjęcia zmodyfikowane przez inne aplikacje — takie jak narzędzie do retuszowania.
 • Usterka, w wyniku której obraz rozruchowy bezprzewodowej sieci LAN, domyślny plik obrazu w systemie FlashAir ("DCIM" > "100__TSB" > "FA000001.JPG") nie może być wyświetlany w niektórych kamerach, została zmodyfikowana. W przypadku uruchomienia opcji "Initialize the card" za pomocą oprogramowania konfiguracji FlashAir po aktualizacji należy użyć oprogramowania konfiguracji FlashAir w wersji V3.0.3 lub nowszej.
 • Wyłącza funkcję udostępniania zdjęć przy korzystaniu z przeglądarki internetowej. Aby korzystać z funkcji udostępniania zdjęć, należy użyć aplikacji Android™ / iOS oraz ustawić SSID i hasło dla trybu udostępniania zdjęć.

3.00.01

20 sierpnia 2015 r.

 • Usterka, w wyniku której napęd FlashAir nie jest dostępny w systemie Windows Vista, została zmodyfikowana.
 • Usterka, w wyniku której niektóre miniatury danych zdjęć przechowywanych na FlashAir mogły nie być wyświetlane, została zmodyfikowana.