Informacje o gwarancji producenta dysku SSD

Aktualna wersja oświadczenia gwarancyjnego[1] producenta KIOXIA dot. konsumenckich dysków SSD obejmująca zakup dokonane po 20 lutego 2023 r.:

Archiwum

Starsze wersje oświadczenia gwarancji producenta KIOXIA dotyczące konsumenckich dysków SSD:

Obowiązujące od 1 października 2021 r. do 19 lutego 2023 r. na produkty
 

  • EXCERIA PRO SSD
  • EXCERIA PLUS G3 SSD
  • EXCERIA G2 SSD
  • EXCERIA PLUS Portable SSD
     

Oświadczenie gwarancyjne producenta KIOXIA dot. dysków SSD (PDF: 172 KB)[2]/content/dam/kioxia/en-europe/personal/support/warranty/asset/KIE_ManufacturersWarrantyStatement_SSD_20211001_EN.pdf

Obowiązujące od 1 października 2019 r. do 19 lutego 2023 r. na produkty

  • EXCERIA PLUS SSD
  • EXCERIA PLUS G2 SSD
  • EXCERIA SSD
  • EXCERIA SATA SSD

Oświadczenie gwarancyjne producenta KIOXIA dot. dysków SSD (PDF: 128 KB)/content/dam/kioxia/en-europe/personal/support/warranty/asset/KIE_ManufacturersWarrantyStatement_SSD_20191001_EN.pdf

Uwagi:

[1] Jeśli konsumencki dysk SSD KIOXIA został zakupiony w sklepie, mogą przysługiwać dodatkowe roszczenia z tytułu rękojmi, ale można je składać wyłącznie w sklepie, który sprzedał dyski SSD. Skontaktuj się z takim sklepem, aby uzyskać informacje na temat ewentualnej procedury naprawy.
[2] Nazwa naszego partnera biznesowego zmieniła się z SYKES Enterprises Support Services B.V. & Co. KG na Foundever B.V. & Co. KG z dniem 1 marca 2023 r.