Informacje o gwarancji producenta nośników pamięci

Aktualna wersja oświadczenia gwarancyjnego producenta KIOXIA dot. nośników pamięci obejmująca zakupy dokonane po 16 kwietnia 2024 r.:

Archiwum

Starsze wersje oświadczenia gwarancyjnego producenta KIOXIA dot. nośników pamięci:

Odpowiadająca  Lista gwarancji producenta KIOXIA na nośniki pamięci (PDF: 179 KB)

Uwaga:

Jeśli produkt pamięci KIOXIA został zakupiony w sklepie, mogą przysługiwać dodatkowe roszczenia z tytułu rękojmi, ale można je składać wyłącznie w sklepie, który sprzedał nośniki pamięci. Skontaktuj się z takim sklepem, aby uzyskać informacje na temat ewentualnej procedury naprawy.