Informacje o gwarancji na karty i pamięci USB

Gwarancja KIOXIA na produkty pamięci

Produkty pamięci firmy KIOXIA (dyski flash USB i karty SD) są objęte gwarancją na wady materiałowe na okres do pięciu lub trzech lat od daty zakupu z gwarancją producenta, co zależy od konkretnego produktu. Należy pamiętać, że jeśli produkt pamięci KIOXIA został zakupiony w sklepie, wówczas roszczenia z tytułu rękojmi można składać wyłącznie w sklepie, w którym produkt został sprzedany. Skontaktuj się ze sklepem, aby uzyskać informacje na temat procedury naprawy.

Skorzystaj z tego łącza, aby uzyskać informacje uzupełniające (PDF: 118 KB)Plik PDF otworzy się w nowym oknie. na temat gwarancji producenta.