Informacje o gwarancji producenta nośników pamięci

Aktualna wersja oświadczenia gwarancyjnego producenta KIOXIA dot. nośników pamięci obejmująca zakupy dokonane po 20 lutego 2023 r.:

Archiwum

Starsze wersje oświadczenia gwarancyjnego producenta KIOXIA dot. nośników pamięci:

Ważne od 2 listopada 2018 r. do 19 lutego 2023 r.: Oświadczenie gwarancyjne producenta KIOXIA dot. nośników pamięci (PDF: 105 KB)/content/dam/kioxia/pl-pl/personal/support/warranty/asset/KIE_ManufacturersWarrantyStatement_MemoryProducts_20181102_PL.pdf
Odpowiadająca  Lista gwarancji producenta KIOXIA na nośniki pamięci (PDF: 179 KB)/content/dam/kioxia/pl-pl/personal/support/warranty/asset/KIE_ManufacturersWarrantyList_MemoryProducts_20181102_PL.pdf

Uwaga:

Jeśli produkt pamięci KIOXIA został zakupiony w sklepie, mogą przysługiwać dodatkowe roszczenia z tytułu rękojmi, ale można je składać wyłącznie w sklepie, który sprzedał nośniki pamięci. Skontaktuj się z takim sklepem, aby uzyskać informacje na temat ewentualnej procedury naprawy.